ALENEMOR: Mange norske kvinner er aleneforsørgere, noe som kan være en stor utfordring, både praktisk og økonomisk.  Foto: Shutterstock / Alena Ozerova
ALENEMOR: Mange norske kvinner er aleneforsørgere, noe som kan være en stor utfordring, både praktisk og økonomisk.
Foto:Shutterstock / Alena Ozerova
Alenemor:

Dette har du krav på som alenemor

- Enkelte kan få et inntrykk av at det å være aleneforsørger er synonymt med at en får masse penger fra staten. Sånn er det nok ikke.

Rundt ti prosent av alle fødende i Norge oppgir at de er enslige mødre, ifølge statisk sentralbyrå. Å være alene kan være en stor utfordring, både praktisk og økonomisk. Heldigvis finnes det noe hjelp å få, og Norge har gode støtteordninger for alenemødre- og fedre. 

– Enkelte ganger kan en få inntrykk av at det å være aleneforsørger er synonymt med at en får masse penger fra staten. Sånn er det nok ikke. Selv om vi har gode ordninger i Norge som skal sikre at både foreldre og barn får en sikker og forutsigbar livssituasjon, er det langt fra noe luksusliv å være aleneforsørger, sier Eva Sørmo, som er seniorrådgiver i Norsk Familieøkonomi.

Skal en betale på et stort boliglån med kun én inntekt, vil det bli tøft for mange

LES OGSÅ: Foreldrepermisjon: - Det har ingen betydning om du har jobbet fulltid eller deltid

Hun understreker at aleneforeldre vanligvis har de samme utgiftene som familier med to foreldre, men at regningene skal betales med bare én inntekt. 

– Dette er kanskje verst om foreldrene går fra hverandre når de allerede er godt etablert, og ønsker å sitte med boligen alene for å sikre barna en trygg oppvekst. Skal en betale på et stort boliglån med kun én inntekt, vil det bli tøft for mange. Heldigvis finnes det mulige løsninger, sier Sørmo. 

LES OGSÅ: Ingen vil ha en alenemor?

Dette har du krav på

- Det finnes flere støtteordninger for enslige foreldre i Norge. Noen eksempler er overgangsstønad, stønad til barnetilsyn og støtte til utdanning, forteller kontorsjef Anita M. Sivertsen i NAV. 

Overgangsstønad er aktuelt dersom du ikke klarer å forsørge deg selv på grunn av omsorgen for barnet. Summen du kan få er 2,25 ganger grunnbeløpet i folketrygden, som basert på grunnbeløpet i 2016 utgjør 208.296 kroner i året. Beløpet skattes som arbeidsinntekt.

- Dersom du er i arbeid kan du også ha rett på stønad til barnetilsyn, som skal dekke kostnader til for eksempel barnehage, SFO eller dagmamma. Du kan få dekket opp til 64 prosent av det barnetilsynet koster, begrenset opp til maksimalsatser, sier Sivertsen.

Tilleggsstønader (til barnetilsyn og utgifter i forbindelse med utdanning), og stønad til skolepenger kan også være aktuelt dersom du har rett til overgangsstønad, og er student. 

- I tillegg får noen stønad til barnetilsyn dersom de er arbeidssøkere. Hvis du må flytte for å komme i arbeid kan du ha rett til stønad til flytteutgifter, sier hun.

Som aleneforsørger har du også rett på utvidet barnetrygd, som betyr at du får barnetrygd for ett barn mer enn du har. Du vil vanligvis ha krav på bidrag fra den av barnets foreldre som ikke bor med barnet. Du kan også ha rett på særfradrag i alminnelig inntekt.

LES OGSÅ: Når kan jeg søke om foreldrepenger?

økonomi budsjett regning
VANSKELIG ØKONOMI: Som enslig forsørger kan det være vanskelig å få råd til boliglån, barnehage, bil og andre utgifter. Heldigvis finnes det hjelp å få. Shutterstock / ldutko

Hvem kan få støtte?

NAV opplyser at følgende vilkår må være oppfylt for å ha rett til støtte som enslig mor eller far:

  • Du og barnet må ha vært medlem av folketrygden de tre siste årene.
  • Du og barnet må oppholde dere i Norge.
  • Du må være ugift, skilt eller separert.
  • Du må være alene om omsorgen for barnet.
  • Du må ikke ha et forhold til den andre av barnets foreldre som kan bety at du ikke er enslig mor eller far.
  • Du må ikke ha samboer.
  • Du anses ikke som enslig mor eller far hvis du mottar, eller tidligere har mottatt stønad, til enslig mor eller far og får et nytt barn med samme partner.
Til forsiden