Foto: undefined
NIPT-TEST:: I stedet for å ta fosterprøve etter ultralyden, valgte «Jasmin» å reise til Sverige for å ta en NIPT-test. Foto: NTB Scanpix (personen på bildet er ikke identisk med personen i historien)

Fikk sjokkbeskjed på ultralyd, så viste NIPT-testen at barnet likevel var friskt: - Jeg gråt av glede

«Jasmin» dro til Sverige for å ta en NIPT-test. Hun er ikke i tvil om at testen også bør bli tilgjengelig for norske gravide.

Å stille diagnose på fosteret før det er født, har lenge vært et omdiskutert tema her i Norge. I dag er det ifølge Helsenorge.no i hovedsak tre metoder som er godkjente: tidlig ultralyd med måling av nakkefold og blodprøve (såkalt duotest), fostervannsprøve eller morkakeprøve.

Nylig kom det en anbefaling fra Helsedirektoratet om at også NIPT bør godkjennes som metode her i Norge.

Ifølge Torbjørn Moe Eggebø, seksjonsoverlege ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin, er NIPT en blodprøve fra mor der man undersøker fritt DNA fra fosteret i mors blod. I motsetning til fostervannsprøve og morkakeprøve, innebærer NIPT ingen risiko for spontanabort.

Testen er foreløpig kun tilgjengelig for norske kvinner via private klinikker i utlandet. Flere har reist til våre naboland for å ta testen og en av dem er «Jasmin», som har valgt å fortelle sin historie anonymt.

Fikk sjokkbeskjed på ultralyd

Da «Jasmin» ventet sitt sjette barn, fikk hun på grunn av alderen tilbud om å ta en tidlig ultralydundersøkelse.

Siden hun tidligere har hatt gode svangerskap og født friske barn, kom beskjeden hun fikk fra gynekologen kom som et stort sjokk.

– Hun sa ikke så mye under selve undersøkelsen, men da hun var ferdig så hun på meg og sa «vi tror du har et sykt barn», forteller hun.

Ifølge «Jasmin» mente gynekologen at barnet hennes mest sannsynlig hadde Trisomi 21, 13 eller 18.

Hun fikk informasjon om at hun kunne velge å beholde barnet, ta abort eller ta en fostervannsprøve for å slå fast om barnet var sykt eller ikke - men at fostervannsprøven innebar en liten risiko for å miste barnet.

– Jeg ble så redd, tårene mine rant og etterpå klarte jeg ikke å se min mann i øynene. Vi dro fra sykehuset i stor sorg. Vi var rett og slett helt ødelagte og visste ikke hva vi skulle gjøre, forteller hun.

Ifølge Torbjørn Moe Eggebø vil risikoen for at en tidlig ultralydundersøkelse kan være feil avhenge av mors alder, størrelsen på nakkeoppklaringen hos fosteret og på blodprøven som tas.

– Vi måler nakkeoppklaringen hos fosteret og risikoen er helt avhengig av nivået på nakkeoppklaringen. Vi tar også to blodprøver. Vi kombinerer alt dette og tilbyr morkakeprøve til alle med risiko større enn 1/250. Det vil si at 249 av kvinner som har risiko for å ha et foster med trisomi vil likevel være friske – og bare en av dem ha tilstanden, sier han.

Fryktet at hun ville miste barnet ved en fostervannsprøve

«Jasmin» forteller at hun opplevde de neste dagene som uvirkelige. Hun var svært i tvil om hva hun skulle gjøre, og klarte nesten ikke å snakke med ektemannen sin om det store valget.

Tanken på å ta en fostervannsprøve skremte henne, da hun var veldig redd for å gjøre noe som kunne føre til at hun mistet barnet sitt.

«Jasmins» ektemann nektet imidlertid å gi opp, da han hadde en sterk følelse av at barnet deres ikke var sykt. På nettet kom han over informasjon om NIPT og leste at flere hadde tatt testen på privatklinikker i Sverige. Til tross for at testen var ganske kostbar, bestilte de time hos Barnmorskehuset i Göteborg.

Til forsiden