Foto: undefined
STRESS HOS BARN: Symptomer på stress hos barn kan være annerledes enn hos voksne. Foto: NTB Scanpix

Flere barn utvikler symptomer på stress

- Det er helt ok å droppe fritidsaktiviteten en dag og i stedet spille et spill, leke eller lese en bok sammen, mener lege.

– Det å snakke om stress hos barn er egentlig litt nytt, men barn blir stressa akkurat som voksne, sier lege Charlotte Lunde.

Lunde jobber i barne- og ungdomspsykiatrien og har tidligere jobbet med barnenevrologi.

Gjennom dette arbeidet har hun sett at stadig flere og yngre barn kommer til helsevesenet med symptomer som bunner i stress.

Ifølge Lunde kan stress hos barn gi seg utslag på mange ulike måter.

– Det kan være alt fra humørsvingninger til trass og problemer med å sovne om natten. Noen av symptomene kan vi kjenne igjen hos voksne, men barn klarer ikke alltid å uttrykke seg på samme måte slik at symptomene kan få barnet til å fremstå som en umulius.

– Andre symptomer på stress kan være at de klager over ulike «vondter» som vondt i hodet eller i magen, og noen kan rett og slett tisse på seg om natten. I ytterste konsekvens kan stress hos barn gi seg utslag i angst.

– Barn kan få irrasjonelle «oppheng». For eksempel at de blir redde for et spesielt dyr, redde for å kaste opp eller spise ting, redde for å legge seg og sove alene. Enkelte kan bli barnslige igjen og begynner å sutte på tommelen. De flykter inn i en yngre rolle for å slippe alle kravene og de voksnes forventninger. Mye stresshormoner over lang tid kan også gi hukommelsesvansker, sier Lunde.

LES OGSÅ: 7 tips for å hjelpe ditt sjenerte barn

alt
BARN MER STRESSET I DAG: Lege Charlotte Lunde sier at stadig flere og yngre barn kommer til helsevesenet med symptomer som bunner i stress. Foto: Privat Vis mer

Barn i dag har mye de skal forholde seg til

Hun forklarer at stress ikke er en diagnose i seg selv, men er en form for overbelastning som kan komme av mange ulike årsaker.

– Jeg tror nok barn i dag lever et mer stressende liv enn det barn gjorde for 20-30 år siden. Dagens barn har utrolig mye mer å forholde seg til og vi lever i en tid hvor man lett kan bli overstimulert. Det er mange fritidsaktiviteter, mange gjøremål og så er vi utsatt for en konstant «informasjonsoverload».

– I tillegg blir barn i dag tidlig målt på hva de presterer og de har mindre tid til fri lek – noe som er utrolig viktig for barns utvikling. Deres leketid handler om å få en sunn mental helse, sier hun.

Det at foreldrene selv lever en hektisk og stresset hverdag, kan ifølge Lunde smitte over på barna. – Vi har mye hverdagsstress fordi vi gjør så mye. Men vi har alle en hverdag som må gå opp, og jeg synes ikke foreldre skal ha dårlig samvittighet for det, understreker hun.

Stress hos barn kan forebygges

Hun mener likevel foreldre kan gjøre en del grep for å forebygge stress hos barn.

– Stabile og trygge voksne rundt seg forebygger angst og stress. Det å ha tid sammen, tid til å se barnet og oppleve ting sammen, kommer naturlig hos de fleste. Men mange foreldre lever også stressende liv og tenker ikke over hvor mye det betyr.

– For et barn i utvikling er tiden sammen med foreldrene veldig viktig. Ta deg derfor tid til å sitte ned og dele en opplevelse med barnet ditt. Det er helt ok å droppe fritidsaktiviteten en dag og i stedet spille et spill, leke eller lese en bok sammen. Det er minst like utviklingsfremmende, sier hun.

Dersom symptomene på stress er så alvorlige at det går ut over barnets daglige funksjon, mener hun det kan være nødvendig å søke hjelp.

– Men i noen tilfeller kan det være at det holder at man roer ned familiens tempo. Hos barn med angst må man heller ikke gå for langt i å legge til rette for barnets unnvikende atferd, men forsøke å leve så normalt som mulig. Dersom barnets angst får styre hverdagen, vil det forsterke angsten, sier hun.

Til forsiden