ELDRE MØDRE: Ifølge ny studie har eldre mødre gladere barn. Dette mener ekspertene!  Foto: NTB scanpix
ELDRE MØDRE: Ifølge ny studie har eldre mødre gladere barn. Dette mener ekspertene!
Foto:NTB scanpix
Eldre mødre:

- Mange eldre mødre har nok følt seg nedvurdert og kritisert fordi de har kommet for sent i gang med familielivet

Alle foreldre vil ha lykkelige barn, men hva er egentlig avgjørende for barnas lykke? Ifølge ekspertene er det mer enn mors alder som spiller inn.

En stor, dansk studie viser at eldre mødre har gladere barn. Studien konkluderer med at barn av mødre over 30 år trives mye bedre enn barn av mødre i 20-årene.

Årsaken til hvorfor det er slik er ukjent, men sannsynligvis har det en sammenheng med at eldre mødre har mer livserfaring, og er bedre til å håndtere ulike situasjoner. De er mer romslige, psykisk robuste, og tåler stress bedre.

– Selv om denne forestillingen om at «eldre mødre har de gladeste barna» er bygget på forskning, er det ikke noe vi bør feste særlig lit til. Det forskerne har funnet ut er en samvariasjon som antakelig skyldes noe annet, ifølge Hanne Haavind, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo.

LES OGSÅ: Mange venter så lenge med å få barn at de trenger hjelp til å bli gravide

Ikke vent med å få barn

Haavind mener at forskjellene mellom barn med eldre og yngre mødre er veldig liten. Selv om det statistisk sett er betydningsfullt, er det ingen grunn til å vente med å få barn, for på den måten å gjøre dem gladere.

– Grunnen til at vi fanger opp slike nyheter, er fordi vi som foreldre vil vite hvordan vi bidrar til at våre barn får det godt. Det finnes mange viktige kilder til glede i barns liv, kilder som er viktigere enn mødrenes alder.

Bruken av prevensjon fører til at flere barn er ønsket når de ankommer livet. Det fører også med seg en viss risiko for at kvinner ender opp som ufrivillig barnløse, mener Haavind.

– Ettersom mange kvinner bare utsetter seg for det å bli gravide, er det mindre sjanse for å treffe når man prøver seg.

LES OGSÅ: Vibeke ble mor som 19-åring og bestemor som 35-åring

ELDRE MØDRE: - Mange eldre mødre har nok følt seg nedvurdert og kritisert fordi de har kommet for sent i gang med familielivet og med reproduksjon, sier Susanna Borovski Lübeck.
ELDRE MØDRE: - Mange eldre mødre har nok følt seg nedvurdert og kritisert fordi de har kommet for sent i gang med familielivet og med reproduksjon, sier Susanna Borovski Lübeck.NTB scanpix

Erfaring har stor verdi i foreldrerollen

Susanna Borovski Lübeck, familieterapeut ved Familiesamtalen i Oslo, synes at studien er et godt bidrag til debatten om hva som er et godt foreldreskap, fordi den ser på det psykologiske perspektivet og ikke på fertilitet.

– Mange eldre mødre har nok følt seg nedvurdert og kritisert fordi de har kommet for sent i gang med familielivet og med reproduksjon, sammenlignet med hva som er det ideelle hvis man ser det fra et biologisk perspektiv.

At alder i seg selv er en faktor som gjør oss mer robuste, avslappet og egent til å utøve foreldreskap, er godt nytt, ifølge Luübeck.

– Den erfaringen, roen og kunnskapen som kommer med alderen har stor verdi i foreldrerollen. Kanskje er eldre mødre flinkere til å kommunisere med barna, slik at de forstår dem bedre? Også kan det hende at eldre mødre er mer robuste og tåler stress bedre, noe som igjen påvirker barna?

LES OGSÅ: 6 ting du bør gjøre foran barna dine

Barnets rolle har endret seg

Barnets posisjon har endret seg de siste tiårene – barnet er mer i sentrum av familielivet nå. For to-tre generasjoner siden måtte barna i større grad følge de voksnes rytme, og man tenkte at det var sunt for barn at man tok i bruk belønning og straff i oppdragelsen.

Før var man ikke så opptatt av barnets emosjonelle utvikling, og man tenkte at barn ikke hadde emosjonell kompetanse på samme måte som vi tenker i dag. I dag vet vi mer om barns utvikling og behov, både fysiologisk og psykologisk.

– En god forelder skal se ungenes behov, tune seg inn, følge barnet i barnets tempo og la det være med på å forhandle om rammer og regler i familien. Et litt annet utgangspunkt enn hva som var tilfellet i tidligere generasjoner, men det er ikke nødvendigvis bare positivt. Grenser og rammer må ikke flyte ut, det er foreldrene som bestemmer.

Lübeck råder foreldre til å vise autoritet, uten å være autoritær – det er trygt for barn å vite hvilke rammer og grenser de skal forholde seg til. Barnet skal ikke være sjefen i familien.

Til forsiden