Nettmøte

Få mer ut av feriepengene

Jobb- og økonomiekspert Siw Ødegaard hjelper deg med å få feriepengene til å strekke litt lenger. les alle spørsmålene og svarene fra nettmøtet 6. juni her.

Publisert
Sist oppdatert
Lurer du på hvordan du skal bruke feriepengene klokest, komme best mulig ut av skilsmisseoppgjøret, hvilke rettigheter du har som samboer, hvem som arver hva, hvordan du skal få maks ut av karrieren eller hvilke trygderettigheter du har som gravid, aleneforeldre eller pensjonist? Siw kan gi deg gode råd på veien.

 • Du finner flere gode råd i Siws faste spalte på kk.no.

 • Økonomisk rådgiver Siw Ødegaard er utdannet økonom fra University of London og BI. Hun har fast spalte for leserspørsmål i papirutgaven av KK og er også vår ekspert på kk.no, samt stiller til nettmøte annenhver uke.

  Siw er forfatter av boken «Bitch eller martyr? En økonomisk overlevelsesguide for kvinner».

  Gründer og daglig leder for Kvinnesiden.no

  Spørsmål Siw ikke rekker å besvare på nettmøtet kan bli tatt opp i hennes faste spalte på kk.no og i papirutgaven av KK.


  Les alle spørsmålene og svarene fra nettmøtet 6. juni her.


  Nettmøtet er nå avsluttet.

  Følg med på kk.no for flere spennende nettmøter i tiden som kommer!

  Trekk i feriepengene

  , innsendt av Maria
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0005.06.2006 / kMonday. 19:05
  Jeg har tvangstrekk til staten etter en skattetvist og må betale 20 prosent av månedslønnen direkte på grunn av dette. Får jeg fritak for feriepengene?
  Hei MariaStaten er en tøff innkrever. Arbeidsgiver er pliktig til å foreta påleggstrekk i feriepenger. Så du blir nok trekt i feriepengene også.Hilsen Siw

  Sparing

  , innsendt av Anonym
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0005.06.2006 / kMonday. 19:07
  Lønner det seg å sette feriepengene direkte på en sparekonto, eller er det rett og slett mer lønnsomt å investere dem i noe?
  Hei Anonym,Husk at de fleste invisteringer med mulighet for høyere avkasting enn sparekonto, er forbundet med risiko. Nå som alle aksjer, fonds og lignende er priset veldig høyt er det ikke sikkert at du får så høy avkastning. På mindre investringer går også relativt mye bort i gebyrer. Hilsen Siw

  Formaliteter og skilsmiss

  , innsendt av Aina
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.06.2006 / kTuesday. 00:28
  Jeg har planer om å forlate mannen min, men har ikke fått meg til å fortelle det ennå, Det ligger tungtveiende grunner bak. Vi har et hus sammen med en million i totalt gjeld. To små barn og ordnet økonomi. Hvilke formelle skritt må jeg igjennom for å ta ut separasjon og hva må jeg gjøre videre? Akkurat nå er det så mange tunge tingi livet at det er vanskelig å forholde seg til alt praktisk. Takk for gode råd.
  Hei Aina,Ekteskapsloven fastslår at en ektefelle som ikke finner å kunne fortsette samlivet, kan kreve separasjon. Du trenger ikke gi noen begrunnelse utover at du ønsker å separeres. Søknadsskjema for separasjon sendes til Fylkesmannen i fylket der du og mannen din sist bodde sammen. Har dere begge flyttet fra dette fylket, sendes søknaden til Fylkesmannen i fylket der én av dere nå bor.Har dere barn under 16 år må dere møte til mekling før fylkesmannen kan behandle søknaden om separasjon. Ved søknad om separasjon må dere framlegge meklingsattest som ikke er eldre enn 6 måneder.Mer informasjon om formaliteter vedrørende seperasjon og skilsmisse, og ikke minst det økonomiske rundt det, finner du på kvinnesiden.noHilsen Siw

  Spredning av feriepengene

  , innsendt av NN
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.06.2006 / kTuesday. 00:44
  Kan man be om å få feriepengene senere når man ikke skal ha ferie før til høsten?
  Hei NNDe aller fleste arbeidsgivere utbetaler feriepenger i juni eller juli uavhengig av når vi faktisk tar ut ferie. I mange tilfeller foreligger det skriftlige avtaler om det. Ønsker du feriepenger utbetalt før det i forbindelse med en tidlig ferie, kan du be om forskudd på feriepenger.Du skriver at du ønsker feriepengene utbetalt til høsten. Hvis det blir vanskelig for arbeidsgiver å få det til, så ta feriepengen du får nå i sommer og sett de på en høyrentekonto fram til du skal ha ferie. Hilsen Siw

  Utbetaling av feriepenger

  , innsendt av seven
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.06.2006 / kTuesday. 02:39
  Hei! Da jeg sluttet i min forrige jobb i oktober i fjor, sa sjefen at jeg burde vente med å få feriepengene til i år, ellers måtte jeg betale 50% skatt av dem. Nå skal jeg ta en tidlig ferie i min nye jobb, og vil gjerne ha disse feriepengene med en gang. Men den gamle sjefen sier at det blir utbetaling den 26.6, ferdig med det. Felles for alle. Kan jeg ikke bestemme dette selv, når jeg ikke lenger jobber der? Og hva med renter av disse pengene, har jeg krav på det?
  Hei Seven,Når du slutter i jobben, har du krav på å få alle opptjente feriepenger utbetalt. Feriepenger opptjent det året du slutter blir beskattet som vanlig lønn, så en del foretrekker derfor å vente med å få utbetalt de feriepengene til året etter.Din tidligere arbeidsgiver kan ikke nekte deg å få utbetalt feriepengene når du selv ønsker det. Du har krav på å få feriepengene utbetalt.Feriepengeloven sier ikke noe om krav på renter ved for sen utbetaling av feriepenger. Det er generelle bestemmelser vedrørende om renteberegning ved forsinket betaling. Jeg anbefaler deg å kreve feriepengene utbetalt så raskt som mulig, og heller glemmer det med renter, da de kan bli en lang prosess.Hilsen Siw

  NEdtrapping i jobben

  , innsendt av Maia
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.06.2006 / kTuesday. 10:15
  Jeg vurderer å gå ned fra full stilling til 80 eller 60 prosent.Hva blir det reelle økonomiske tapet når jeg trekker fra skattelette?
  Hei Maia,Ditt reelle økonomiske tap ved å gå ned i stillingsprosent avhenger av lønnen, skatteposisjonen og din familiære situasjon. Det er derfor vanskelig å gi deg et godt svar. Send meg mer informasjon om din situasjon neste gang jeg har nettmøte, så skal jeg hjelpe deg.Hilsen Siw

  BArnefordeling og økonomi

  , innsendt av Tobarnsmor
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.06.2006 / kTuesday. 10:17
  Jeg er midt inne i en separasjon og vi er blitt enige om at vi skal prøve å ha barna like mye, altså 50/50 hos mor og far. Min mann tjener dobbelt så mye som meg. Har jeg krav på noen stønad selv om vi har barna like mye?
  Hei TobarnsmorUnderholdskostnader, samvær og foreldrenes inntekt danner beregningesgrunnlaget for barnebidrag. Underholdskostnadene er beregnet på grunnlag av forbruksutgifter, boutgifter og eventuelle tilsynsutgifter.Hvis barnefaren tjener mer enn deg, må han betale mer enn halvparten av underholdskostnadene selv om dere har barna halve tiden hver. Det vil si at han må betale deg et bidrag. Hvor mye han da skal betale av underholdskostnaden, finner du ut ved å bruke bidragsveilederen på Trygdeetaten.no. Ved delt bosted skal du ikke trekke fra antall samværsdager.Aleneforeldre har, under visse vilkår, rett til en rekke offentlige støtteordninger. Med delt omsorg og lønnet arbeid, vil du sannsynligivs ikke komme inn under slike ordnigner. Du kan eventuelt kontakte ditt lokale trygdekontor og be om informasjon om ordninger som eventuelt kan være aktuelle for deg.Hilsen Siw

  Overtid som bonus

  , innsendt av Stine
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.06.2006 / kTuesday. 10:18
  Jeg har overtid innbakt i lønna, men har fått en avtale om 50 000 kroner i bonus på jobben på grunn av ekstremt arbeidspress i en periode. Hvordan vil dette bli skattet oppå vanlig lønn?
  Hei Stine,Bonus skattes som lønn. Kommer du over 394 000 kroner med bonusen, blir det toppskatt på 9 prosent i tillegg (12 prosent på lønn over 750 000 kroner).Hilsen Siw

  Telefonskatt

  , innsendt av Anonym
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.06.2006 / kTuesday. 10:20
  Jeg får dekket mobilutgifter på opptil 10 000 kroner i året samt bredbånd. Nå må jeg skatte av dette til tross for at jeg bruker bredbåndet hjemme minst fem timer hver dag i jobbsammenheng, ofte mer pluss at mine telefonutgifter i jobben langt overskrider min godtgjørelse fordi jeg er mye på reisefot og må ringe fra utlandet.Kan jeg dokumentere at bruken overskrider godtgjørelsen og slippe den nye skatten som faller svært uheldig ut for mitt vedkommende?
  Hei Anonym,Det er nok veldig mange som er enige med deg om at den nye skatte på mobil og internett ofte slår urimelig ut! Men det er nok lite vi kan gjøre for å unngå den belastningen.Har du både telefon og internett dekt av arbeidsgiver, og kostnadene er 7 000 etter høyere, skal du beskatte av en fordel på 6 000 kroner. Den skattepliktige fordelen er et standardbeløp uavhengig av hvor mye over 7 000 kroner arbeidsgiver faktisk betaler for dine telefon- og internettkostnader.Hilsen Siw

  Firmabil

  , innsendt av Line A
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.06.2006 / kTuesday. 10:21
  Hvordan skattes en firmabil? Har hørt at om jeg lar bilen stå på jobben i fritiden slipper jeg skatt, stemmer dette?
  Hei Line,Du får en skattepliktig fordel på 30 prosent av listeprisen opp til 239 100 kroner og 20 prosent av listeprisen på over 239 100 kroner. Er bilen eldre enn 3 år, verdsettes den til 75 prosent av listepris som ny.Den skatepliktige fordelen får du uansett hvor mye du faktisk bruker bilen privat. Det er veldig strenge regler i forhold til beskattning av firmabil. Hvis det er helt opplagt at du ikke disponerer bilen utenom rent tjenestekjøring, bør du sammen med arbeidgiver drøfte om bilen ikke skal betrakest som firmabil.Hilsen Siw

  Samboer med gjeld

  , innsendt av Indirekte gjeldsoffer
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.06.2006 / kTuesday. 10:23
  Samboeren min har en personlig konkurs på samvittigheten fra før vi traff hverandre. Han betaler så å si alt av inntekter til staten for å nedbetale lånet og vil ikke kunne forsøre seg selv på mange år. Vi bor sammen og ejg betaler alle faste utgifter samt gir ham lommepenger fordi han ikke klarer å styre penger selv. Kan jeg få trukket fra noe på skatten fordi jeg forsørger ham selv om vi ikke har barn?
  Hei,Det gis ikke lenger skattefradrag for forsørgelse. Hadde dere vært gift og han hadde vært uten inntekt, ville du ha kommet i skatteklasse 2 og således fått noe lavere skatt.Hvis det er slik at det er du som betaler alle felles kostnader inkludert lån på egen bolig eller andre eiendeler, bør du sørge for at dere skriver en samboeravtale hvor det fremkommer at det er du som har betalt alt dette og derfor eier det.Hilsen Siw

  Alene med barn

  , innsendt av Fortvilet
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.06.2006 / kTuesday. 10:32
  Jeg er blitt alene med to små barn og en far som ikke tar noe som helst ansvar- Han verken ser barna eller bidrar økonomisk. Aner ikke hvordan jeg skal komme meg igjennom dette eller hvilke støtteanordninger jeg har krav på. Har ingen mulighet til å trappe ned jobben, selv om jeg har en datter på tre og en sønn på fem som krever mye.
  Hei Fortvilet,Har du hovedomsorgen for barna, har du krav på barnebidrag fra barnefaren. Se svaret jeg ga til "Tobarnsmor" for mer om det.Du har sannsynligvis krav på forskjellige støtteordninger for aleneforeldre. Se artikkelen "Støtteordninger til aleneforeldre" på kvinnesiden.no Hilsen Siw

  Skifteoppgjør

  , innsendt av jorna
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.06.2006 / kTuesday. 10:40
  Hei, Holder på med skifteoppgjør ifm skilsmisse. Min mann har et studielån som han mener skal gå til fradrag på hans del. Er det virkelig tilfelle? Det virker ulogisk på meg siden dette ikke har en ´verdi´siden men kun en ´gjelds´side. Han sier at det er dekning for dette etter loven. Dette betyr i praksis at jeg må betale halvparten av hans restgjeld på studielånet.
  Hei Jorna,Gjeld han hadde med seg inn i ekteskapet, er hans ansvar. Du er ikke ansvarlig for det, og det skal ikke tas med i delingen.Hilsen Siw

  Testamente

  , innsendt av Johanne
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.06.2006 / kTuesday. 10:40
  HeiJeg lurer på å sette opp testamente. Kan jeg fordele eiendelene mine som jeg vil? Har blant annet en stor boksamling som jeg ønsker at bestevenninnen min skal ha dersom jeg skulle falle fra. Er det noen bestemt fordelingsnøkken? Jeg er 32, ugift og har ingen barn, men foreldre og to søsken. Hva skal til for at et testamente er gylgid juridisk sett?
  Hei Johanne,Har du hverken ektefelle eller livsarvinger (barn), er det dine foreldre som arver deg. Er de døde, er det deres livsarvinger igjen som arver deg. Har du ikke skrevet testamente, går hele arven etter deg til de.Ønsker du at andre skal arve deg, må du skrive testamente. Det er en del krav til både utforming og innhold som må tilfredsstilles for at et testamente skal være gyldig. Hvis du ikke gjør det riktig, kan du risikere at testamentet blir ugyldig og at ”dine siste ønsker” ikke blir fulgt. Informasjon om hvordan du skriver et gyldig testamente finner du på kvinnesiden.no Hilsen Siw

  Barnetrygd aleneforsørger

  , innsendt av jorna
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.06.2006 / kTuesday. 10:44
  Er separert og har 2 barn. Den eldste fyller 18 år denne måned. Det andre barnet er 15. Hva vil være den beste økonomiske løsningen ift valg av bosted (delt eller 1 barn hvert sted) ift mulighet for dobbel barnetrygd for både min eksmann og meg?
  Hei Jona,Ved delt omsorg, hvor dere har begge barna halvparten av tiden hver, gis det en ekstra barnetrygd som deles mellom foreldrene. Har dere ett barn hver, regnes dere begge om aleneforsørgere og får hver deres ekstra barnetrygd. Aleneforeldre har også, under viss vilkår, krav på en del andre økonomiske støtteordninger. For mer om det se kvinnesiden.no Barnetrygd gis kun til barn under 18 år. Så dere vi snart kun ha ett barn som er berettiget barnetrygd. Med utgangspunkt i barnetrygden, vil det da ikke spille noen rolle om dere har delt omsorg eller om barnet kun bor hos en av foreldrene. I forhold til eventuelle andre støtteordninger for aleneforeldre, vil hvordan dere organiserer barnefordelingen ha betydning.Hilsen Siw

  Bidrag

  , innsendt av Separert
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.06.2006 / kTuesday. 10:48
  Skal bidrag betales direkte til ´barnet´ når det fyller 18? Kan dette avtales annerledes mellom foreldrene? Endel av bidraget er vel ment til oppholdsutgifter, mat etc. og bør vel derfor betales til forsørger?
  Hei Separert,Hovedregelen er at barnebidrag til barn over 18 år utbetales direkte til barnet. Barnet kan gi fullmakt til at barnebidraget betales til den barnet bor hos.Hilsen Siw

  Hvit vaskehjelp

  , innsendt av Sliten
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.06.2006 / kTuesday. 11:56
  Hva kan man trekke fra ved å velge en vaskehjelp som skatter? Og hva er mine foropliktelser som arbeidsgiver og evt ekstra utgifter? Lurer også på forskjellen på å elge en privat person og å ha et firma som vasker for meg,
  Hei Sliten,Du får ikke noen fradrag for å ha hvit vaskehjelp. Forpliktelsene du pådrar deg med å bruke en hvit vaskehjelp avhenger av hvilke avtalen dere har. Har hun/han flere oppdragsgiver og er selvstendige næringsdrivende, får du ingen forpliktelse. Da fakturerer de deg, og det eneste du behøver å gjøre er å betale fakturaen. Har du en derimot en vaskehjelp du har ansatt, har du pådratt deg et arbeidsgiveransvar. Det medfører feriepenger, skattetrekk etc.Hilsen Siw

  Krav om høyere lønn

  , innsendt av Litt modig
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.06.2006 / kTuesday. 12:09
  Jeg skal ta mot til meg og be sjefen om høyere lønn. Har hatt en stilling som i prinsippet innebærer lederansvar i en årrekke. Har gjort mange ting i årenes løp som har vært innbringende for jobben og jeg har videreutdannet meg på eget initiativ uten at dette gjenspeiles i lønnen. Jeg har en litt fryktingytende sjef og må være ekstra godt forberedt. har du noen stalltips
  Hei Litt Modig,Ja, jeg har så absolutt en tips til deg - KREV DEN LØNNEN DU ER VERD. Vi kvinner er vanligvis så alt for forsiktige med å kreve penger. Gjør du en god jobb, så krev den lønnen du fortjener! Hilsen Siw

  Føre regnskap

  , innsendt av Kløna
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.06.2006 / kTuesday. 12:13
  JEg er en singel dame på 30 år som er helt hååpløs på økonomi, Har tjent ganske godt i flere år, men er alltid blakk til neste lønningsdag og har ikke noen som helst oversikt over utgiftene mine eller forbruket. Jeg har studielån og 1,5 millioner kroner i huslån. Alle faste utgifter trekkes på lønningsdagen og ellers lever jeg litt fra hånd til munn, Har funnet ut at det er på tide å bli voksen. Vet at jeg sløser noe forferdelig og vil bli mer bevisst på hva pengene går til og helst spare noe hver måned. Jeg vil lage regnskap på nettet på enkleste vis. Kan du anbefale noe for en som ikke har filla peiling?
  Hei "Kløna",Lag deg et budsjett. Finn statistikk over hva en singelhusholdning har i normalt forbruk (det finner du på www.ssb.no). Lag et enkelt budsjett basert på det, og så fører du månedlige regnskap. Dette kan du gjøre på et enkelt regneark eller ved hjelp av et budsjett du kan laste ned fra nettet. Da får du målt normalt forbruk opp mot ditt forbruk. Der hvor det er store avvik, bør du vurdere kostnadene dine. Hvis du ikke får det til på egenhånd, kan du kontakte en autorisert regnskapsfører som kan ”passe” litt ekstra på deg. Godkjente regnskapsfører finner du på www.narf.noHilsen Siw


  Siw Ødegaard er fast ekspert på kk.no og svarer på spørsmål om jobb & økonomi.
  Siw Ødegaard er fast ekspert på kk.no og svarer på spørsmål om jobb & økonomi. Vis mer
  Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

  Vi bryr oss om ditt personvern

  KK er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

  Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

  Les mer