Nettmøte

Møt jobb- og økonomieksperten

KKs egen jobb- og økonomiekspert Siw Ødegaard stiller til til nettmøte mandag 6. mars kl 12-14. Send inn dine spørsmål allerede nå.

Publisert
Sist oppdatert
Økonomisk rådgiver Siw Ødegaard er utdannet økonom fra University of London og BI. Hun har fast spalte for leserspørsmål i papirutgaven av KK.

Siw er forfatter av boken «Bitch eller martyr? En økonomisk overlevelsesguide for kvinner.»

Gründer og daglig leder for Kvinnesiden.no

Lurer du på hvordan du skal komme best mulig ut av skilsmisseoppgjøret, hvilke rettigheter du har som samboer, hvem arver hva, hvordan du skal få maks ut av karrieren eller hvilke trygderettigheter du har som gravid, aleneforeldre eller pensjonist? Siw kan gi deg gode råd på veien.


Nettmøtet er mandag 6. mars kl 12-14.

Send inn dine spørsmål allerede nå.


Nettmøtet er nå avsluttet.

Følg med på kk.no for flere spennende nettmøter i tiden som kommer!

Arveavgift

, innsendt av Brita
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0004.03.2006 / kSaturday. 17:25
Min mann er alvorlig syk, og prognosene er at han kun vil leve maksimum l/2 år. Vi har vært gift i 4 år og har et felles barn på 4 år. Min mann var tidligere gift og har 2 barn fra første ekteskap, var i ekteskapet i l4 år. Dette er mitt første ekteskap og jeg har kun vårt felles barn. Ved ekteskapets inngåelse ble det ikke skrevet særeiekontrakt, noe jeg kanskje tenkte på, men det var uaktuelt for meg å nevne noe om dette da jeg ikke hadde noe særlig av verdier med inn i ekteskapet. Og testamente ble heller ikke nevnt, så det har vi heller ikke skrevet. Hvordan blir arven fordelt ved dødsfallet mellom barn fra første ekteskap og vår felles datter og meg? Sånn "røflig" anslår jeg verdiene for huset vårt, hytta og våre 2 biler, samt noe verdipapirer vil å være ca. l2.mill. Obs jeg har vært i god og bra lønnet stilling gjennom hele ekteskapet, men min mann har allikevel tjent betydlig mere enn meg, han har også betalt barnebidrag for sin to barn fra første ekteskap.Jeg får helt sikkert råd om at vi skal skrive testamente nå, og det må jeg jo "tørre" å ta opp, men veldig senetivt i vår situasjon. Jeg vil gjerne at du setter opp to regnestykker til meg, ett med testamente og ett uten!På forhånd takk!
Hei BritaArveloven fastsetter at barna til sammen skal arve 2/3 av arven, ektefelle skal arve ¼ og reste av arven kan arvelater selv bestemme hvem som skal arve. Er det ikke skrevet testamente, går også den frie delen av arven til barna (da arver barna 3/4 og ektefellen 1/4. Du skriver at dere har en formue på 12 millioner kroner. Hvis der eier halvparten hver av alt - er 6 millioner dine og 6 millioner er din manns. Når han dør er arven etter ham således 6 millioner kroner. 4,5 millioner skal deles likt mellom de 3 barn og 1,5 millioner går til deg.Testamentere din man den frie delen av arven til deg, øker din andel av arven til 1/3 og barnas reduseres tilsvarende til 2/3. Du arve da 2 millioner og barna 4 millioner.Arveloven gir også anledning til å sette et tak på 1 million kroner pr barn. Hvis din mann velger å la barna arve maksimum 1 million kroner hver og samtidig lar deg arve resten, øker din til 3 millioner kroner. I ditt tilfelle bør du være klar over ekteskapslovens regler om skjevdeling når boet skal gjøres opp (ved skilsmisse elle død) skal verdier dere hadde med dere inn i ekteskapet og verdistigningen av de, tilfalle den som hadde de med inn. Så hvis mannen din hadde mer enn deg da dere giftet dere, blir ikke din halvdel av boet ved din manns død 6 millioner kroner. Da blir din del av boen mindre, og arven etter ham som barna og du skal arve større - totalt mindre til deg. Hilsen Siw

Egen sjef

, innsendt av Wenche
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0004.03.2006 / kSaturday. 21:37
Hei!Jeg er 36 år og aleneforsørger for 2 små barn. Jeg jobber i full stilling i en privat bedrift, men drømmer om å starte for meg selv. Ønsker å åpne en butikk, men er helt blank når det gjelder hva som skal til, hvor man henvender seg og ikke minst om man kan få noe økonomisk støtte for å starte opp for seg selv? Syns det er litt skremmende og ta skrittet da jeg tross alt er alene om å forsørge familien og all usikkerheten det måtte medføre. Det er tross alt trygt å vite at man har den faste inntekten hver mnd. Men så var det den drømmen da...- og fristelsen!! Har du noen tips og gode råd??Mvh Wenche
Hilsen Siw

Nødvendig med ektepakt?

, innsendt av Frida
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0005.03.2006 / kSunday. 18:21
Hei!Jeg er en gift kvinne på 38 år, med to barn. Ingen av oss har barn fra tidligere forhold, dermed skulle vel arvespørsmålet være forholdsvis ukomplisert hvis noe skulel skje med en av oss. Vi har tegnet gjensidig livsforsikring da vi har mye boliggjeld. Bør vi også vurdere å skrive ektepakt, og bør vi i tillegg ha testemente, eller holder det med en av delene?
Hei Frida,Dør mannen din uten testamente, arver deres felles barn 2/3 og du 1/3. Da dere kun har felles barn, kan du sitte i uskiftet bo så lenge du lever eller fram til du eventuelt gifter deg på nytt. Ved testamente kan din andel av arven økes til 1/3, og barnas reduseres tilsvarende til 2/3. Ekteskapsloven fastsetter at ektefeller ved skilsmisse skal ha med seg ut det de hadde med seg inn i ekteskapet. I tillegg skal de ha med seg verdistigningen på verdien de hadde fra før. Hvis en av dere hadde større verdier enn den andre da dere giftet dere og dere brukte alle pengene på deres felles bolig, vil den som hadde med seg mest inn i ekteskapet få brorparten av verdien ved en eventuell skilsmisse. Dette kan virke urettferdig i en del tilfeller. Hvis der er tilfelle for dere, bør dere vurdere å skrive en ektepakt hvor dere blir enige om en mer rettferdig fordeling av verdiene.Hilsen Siw

Taper penger deltid

, innsendt av Frøydis
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0005.03.2006 / kSunday. 18:31
Hei!Jeg er 35 år, og har i flere år jobbet redusert for å ha bedre tid med våre tre barn. For tiden jobber jeg 60 prosent. Jeg er klar over at jeg taper både pensjonspoeng og karrieremuligheter på dette, men det er et verdivalg jeg har tatt, og som jeg ønsker. Mannen min har en lederjobb og kan ikke jobbe redusert. Det er heller ikke noe ønske for ham, men han er glad for at jeg gjør det. Det gir oss mindre stress og en bedre hverdag totalt sett. Er det likevel noen måte vi kan sikre at jeg ikke kommer for skjevt ut av regnskapet på, for eksempel i tilfelle skilsmisse/pensjon? Å betale inn i dyre dommer i ekstrapensjon hver måned har vi ikke mulighet til. Går det evt. an å lage en bindende avtale om at vi skal dele våre pensjoner likt når den tid kommer? Og hva skjer hvis han skulle falle fra før meg? Får jeg noen rett på hans pensjon?
Hei Frøydis,

Beste spareråd?

, innsendt av Ikke akkurat økonomi
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0005.03.2006 / kSunday. 18:45
Jeg har en god jobb, tjener rundt 400 000 kroner og bor for tiden alene. Har 1,5 millioner i samlet gjelde, studielån og boliglån og ellers ingen store faste utgifter. Er 30 år og singel. Kan ingenting om aksjer osv. Vil spare litt hver måned som ekstra sikkerhet, hva råder du meg til?
Hei,Se svarene jeg ga til "Sparegrisen" om sparing. Da du har en del gjeld, og du vanligvis må betale mer i renter på gjelden din enn det du får i renteinntekter på dine bankinnskudd, kan du også vurdere om det kan lønne seg for deg å nedbetale gjeld i steden for å spare.Hilsen Siw

Arv etter bestemor

, innsendt av Line
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0005.03.2006 / kSunday. 18:47
Mormor er gammel og syk og vil at vi barnebarna skal arve henne direkte siden mine foreldre og mammas søsken alle har så de klarer seg. Får vi straffearveavgift hvis vi hopper over et slektsledd i arverekkefølgen?
Hei LineFår dere barnebarn arven direkte fra deres mormor, må dere kun betale vanlig arveavgift. Dere må ikke kompensere Skattefogden for å ha hoppet over deres foreldre i arverekkefølgen. Det er faktisk ikke uvanlig at besteforeldre lar arven gå direkte til barnebarn, nettopp for å slippe et ekstra ledd med arveavgift. Ved arv fra besteforeldre gjelder følgende arveavgiftssatser: Ingen arveavgift på de første 250 000 kroner, 10 prosent på de neste 300 000 kroner og 30 prosent av det overskytende. Husk at disse satsene er for hver person du arver, så hvis arven er fra begge besteforeldrene er det ingen arveavgift på de første 500 000 kronene etc. Hilsen Siw

Salg av bolig etter brudd

, innsendt av I pengeknipe
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0005.03.2006 / kSunday. 18:48
Hvis jeg skal overta hele boligen når mannen min nå flytter ut, må jeg da betale dokuemntavgift for hele huset på nytt?
Nei, du må ikke betale dokumentavgift hvis du løser ut din eksmann fra deres tidligere felles bolig.Hilsen Siw

Pensjonspoeng

, innsendt av Undrende
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0005.03.2006 / kSunday. 18:58
Hvordan påvirker det pensjonen min hvis jeg begynner et firma for meg selv nå som neppe vil være inntektsbringende på la oss si 5 år. Jeg er 36 år og har jobbet siden jeg var 20.
Hei UndrendeStarter du egen virksomhet, vil du sannsynligvis starte et enkeltpersonsforetak og bli selvstendig næringsdrivende. Som selvstendig næringsdrivende, er det virksomhetens overskudd som blir din pensjonsgivende inntekt. Hvis du ikke går med overskudd de første 5 årene, bli det således dårlig med pensjonspoeng. Vær også klar at du heller ikke vil opparbeide deg rettigheter som sykepenger og arbeidsledighetstrygd - da også disse trygderettighetene er basert på inntekten din.Du kan alternativt starte et AS og bli ansatt lønnsmottager i ditt eget selskap. Også som ansatt, er det lønnen din som er avgjørende for dine trygderettigheter. Tar du ut liten eller ingen lønn, blir det også i dette tilfellet dårlig med trygderettigheter. Hilsen Siw

Jobb og amming

, innsendt av Stresset
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0005.03.2006 / kSunday. 19:00
Stemmer det at jeg har krav på ammepause på jobben hvis jeg velger å gå tilbake deltid etter feks to måneder?
Hei StressetSå lenge du ammer, har du rett til ammepause på inntil 1 time per dag. Du har også anledning til å velge å redusere arbeidstiden med inntil 1 time per dag for å amme, hvis det er mest hensiktsmessig for deg. Ammepauser er ulønnet. Arbeidsgiver har anledning til å kreve legeerklæring på at du faktisk ammer, men det er sjelden arbeidsgivere benytter seg av det. Hilsen Siw

Kredittkortgjeld

, innsendt av Bekymret
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0005.03.2006 / kSunday. 19:03
Jeg har pådratt meg masse smågjeld. Jeg har ikke våget å sjekke, men tror det dreier seg om opp mot 200 000 kroner. Har en normal jobb og ingenting som skulle tilsvare at jeg burde ha økonomiske problemer, men jeg er så dårlig på å styre penger at det er nesten sykelig. Hvordan kommer jeg meg ut av denne knipa?
Du bør snares mulig klippe i stykker kredittkortene dine og få oversikte over gjelden. Så snart du har oversikt, bør du lage en plan på hvordan du skal nedbetale gjelden. Det er veldig mye høyere rente på kreditkortgjeld enn på for eksempel boliglån. Hvis du har bolig eller andre verdier som ikke er fullt belånt, kan det lønne seg å ta opp lån på boligen slik at du får nedbetalt kredittkortgjelden. Hvis du trenger hjelp til å få oversikt over gjelden og ikke minst få hjelp til å finne ut hvordan du skal håndtere gjeldssituasjonen, kan du ta kontakt med en gjeldsrådgiver. De fleste kommuner har egne gjeldsrådgivere som gir gratis hjelp. Hilsen Siw

Studielån

, innsendt av Linda F
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0005.03.2006 / kSunday. 19:05
Lønner deg seg å innfri studielånet før tiden slik at jeg bare har boliglånet igjen?
Hei Linda FHar du en god bankforbindelse kan det hende du har lavere rente på boliglånet ditt enn på studielånet. Da kan det lønne seg for deg å nedbetale studielånet før boliglånet. Du kan muligens også rent praktisk synes det er greit kun ha et lån å forholde deg til.MEN før du nedbetaler studielånet, må du vær klar over følgende fordeler med studielån i forhold til ordinære banklån: Hvis du som følge av sykdom, arbeidsledighet, lav inntekt eller lignende får problemer med å betjene studielånet, er det mulighet for rentefritak og/eller betalingsutsettelse. Vanlige banker går derimot vanligvis tøft til verks hvis du ikke betjener lånet ditt som avtalt! Hilsen Siw

Baksmell på overtid

, innsendt av Dårlig råd
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0005.03.2006 / kSunday. 19:22
Jeg har tabelltrekk på 36 prosent, men bare jeg endeer alltid opp med baksmell samme hva. Tjener 450 000 kroner og jobber overtid mellom 150 000 og 200 000 kroner i året.
Hei,Hvis du totalt tjener 600 000-650 000 kroner inkludert overtid, er nok 36 prosent skatt for lite (forutsatt at du ikke har veldig store fradragsposter). Ved utstedelsen av skattekort nå for 2006 baserte Skatteetaten seg på din skattbare inntekt for 2004 (den siste selvangivelsen som var innlevert når skattekortet ble utstedet). Hvis din skattesituasjon har endret seg siden, ved at du har fått høyere lønn, mer gjeldsrenter, endret forsørgerstatus eller lignende, kan du kontakte likningskontoret for å få nytt skattekort. Du kan også bestille nytt skattekort på skatteetaten.no. Du får da opp en oversikt over hva som er grunnlaget for skatten på ditt skattekort, og så må du fylle ut hva som er endret. Skatteetaten beregner da ny skatt, og sender et nytt skattekort. Mener du likevel du betaler for lite skatt, kan du be arbeidsgiver trekke ekstra. Hvis det viser seg å bli for mye, får du jo en fin overraskelse ved skatteoppgjøret - du får til og med renter på det du har betalt for mye :-)Hilsen Siw

Pensjon

, innsendt av Krona
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.03.2006 / kMonday. 08:39
Hei -Jeg vet at jeg burde sette meg inn i de nye pensjonsreglene og antakelig begynne å legge en økonomisk plan for "alderdommen" allerede nå (jeg er 30). Problemet er bare at jeg rett og slett ikke klarer å sette meg inn i dette stoffet her, jeg synes det er så skrekkelig kjedelig at jeg ikke klarer å lese mer enn et par setninger før jeg mister konsentrasjonen. Kan du gi meg noen tips om hva jeg bør sjekke og gjøre for at jeg ikke plutselig skal ende opp med å være raka fant den dagen jeg går av med pensjon?
Hei,Så lenge du er i jobb og fortsetter å være yrkesaktiv, behøver du ikke frykte for å ende opp som "raka fant" som pensjonist. Den nye pensjonsreformen skal bygge på prinsippet om at det skal lønne seg å arbeide. Det skal være en sammenheng mellom arbeidsinnsatsen gjennom hele livet og pensjonsytelsen - jo flere år du jobber, jo bedre pensjon (opp til et visst nivå). Alle skal hvert år få godskrevet opptjening av pensjonsrettigheter på en egne pensjonskonto. Trygdekontoret skal løpende kunne gi informasjon om hvilke pensjonsrettigheter du har opparbeidet deg.Det skal innføres en obligatorisk tjenestepensjon for arbeidsgivere, som vil sikre arbeidstakere i private bedrifter pensjonsytelser utover folketrygden. Din arbeidsgiver kan gi deg informasjon om den forsikringen som er på arbeidsplass. Den nye pensjonsreformen er ennå ikke endelig vedtatt, men det regnes med at den vedtas med virkning fra 2010 (muligens ved en gradvis innføring). Loven om obligatorisk tjenestepensjoner allerede innført.Hilsen Siw

Samboeravtale

, innsendt av Pia
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.03.2006 / kMonday. 09:43
Jeg har hørt at samboere som har levd sammen i mer enn fem år ikke trenger samboerkontrakt, fordi de ved et samlivsbrudd vil ha de samme rettigheter som gifte par. Stemmer det?
Hei PiaDet er ikke riktig at samboere over tid opparbeider seg samme rettigheter og plikter som ektefeller. Det er ingen lover som regulerer det økonomiske mellom samboere. Samboere anses som to enslige. Som samboere har dere ingen økonomiske forpliktelser ovenfor hverandre, dere har ikke felleseie og dere har ingen arverett etter hverandre.Det eneste som endres etter 5 år som samboere, er at du har krav på en minste arv på 4 ganger grunnbeløpet, som er totalt 272 976 kroner (den samme arveretten har du hvis dere har felles barn). Pga av mangel på lover, er det viktig at samboerer inngår avtaler for å regulere det økonomisk: - Samboeravtale bør inngås for å bestemmer hvem som skal eie hva og hvordan verdier skal fordeles ved et eventuelt brudd. - Testamente bør opprettes for å sikre dere ved død. Hilsen Siw

Samboer

, innsendt av Anne
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.03.2006 / kMonday. 10:16
Jeg er samboer, bør vi ha samboeravtale?
Hei Anne,Se svarene jeg ga til NN og Pia.Hilsen Siw

Bror

, innsendt av Anne
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.03.2006 / kMonday. 10:17
Jeg har ikke barn og mine forldre er borte. Hvordan unngår jeg at min bror arver meg? Vil et testamente løse alt?
Hei Anne,Når du ikke har barn og foreldrene dine er borte, er det dine søsken som i utgangspunktet arver deg. Arven deles likt mellom dine søsken. Hvis du ønsker å gjøre en av søskenene eller eventuelt alle søskenene dine arveløse, har du full anledning til det. Du må da skive et testamente, hvor du bestemmer hvem som skal være dine arvinger.Hilsen Siw

Sparing

, innsendt av Sparegrisen
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.03.2006 / kMonday. 10:42
Hei du!Jeg har fått lønnsøkning og har tenkt å begynne med månedlig sparing. Jeg antar at det aller tryggeste er å sette penger på sparekonto, men renta er jo ikke all verden. Banken min har mange tilbud om sparing i fond, men hva skal jeg velge?
Hei Sparegrisen,Velger du å ha pengen i banken , bør du sjekke hvilke bank som gir deg best renter. Ta gjerne en ringerunde til flere banker, og spør hvilken rent de kan gi deg. Bankene har gjerne litt ekstra å gå på for gode kunder som ”følger med”.Hvis du synes rentene du får ved å ha penger i banken er lave, kan du vurdere andre sparealternativer. De forskjellig bankene har et stor utvalg av spareprodukter. Mange av spareordningen kan være vanskelige å forstå - da de kan være veldig komplekse. Gå ikke på slik spareordninger før du har full oversikt over hva de innebærer – det kan ofte være stor risiko og høye gebyrer! Du bør sjekk tilbud fra flere banker og finsansselskaper før du eventuelt bestemmer deg. Hilsen Siw

Slutt for samboere

, innsendt av Grubleren
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.03.2006 / kMonday. 12:11
Vi har vært sammen i 15 år. Nå er det slutt og jeg har vært hjemmeværene med barn de siste ti årene, dumt men sant. Nå sitter jeg her med begresede muligheter på jobbmarkedet og vet ikke hvordan jeg skal klare meg. Han påstår at han skal ha 2/3 av boligen vår siden han hadde bedre økonomi enn meg da vi ble sammen, selv om jeg har ofret hele karrieren for våre felles barne, noe vi var enige om og han presset på mest.
Hei Grubleren,Hvis dere ikke har en samboeravtale som bestemmer hvem som eier hva og hvordan verdier skal fordeles ved samlivsbrudd, må dere ta utgangspunkt i hva dere har nå og hvem som eier hva. Start med boligen - Hvordan er den finansiert? Hvis en av dere eide boligen fra før, er det den som i utgangspunktet eier boligen. Hvis boligen ble anskaffet i fellesskap, har dere krav på eierandeler tilsvarende det dere har finansiert. Tilsvarende vurdering må gjøres på alle verdier dere har. Da det kan være omfattende å skulle dokumentere alt dette, råder jeg deg til å søke bistand fra en økonomisk rådgiver hvis du ikke har nødvendig økonomisk kompetanse selv. Utfallet av det økonomiske oppgjøret, kan gi store føringen for økonomien din fremover så det er viktig at du får med deg det du har krav på. Da du er uten inntekt, kan du søke om fri rettshjelp. Ta kontakt med Fylkesmannen i fylket der du bor, og be om informasjon om ordningen med fri rettshjelp.

testamente

, innsendt av Ingrid
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.03.2006 / kMonday. 12:18
Hei!Jeg vil gjerne sette opp mitt testamente - kan jeg fordele eiendelene mine akkurat som jeg vil, eller er det mye som styres av lovverket?
Hei Ingrid,Arveloven gir en del føring for hvem som skal arve deg: - Er du singel og barneløs, kan du bestemme selv hvem som skal arve alt etter deg.- Har du barn skal de etter loven arve 2/3 av arven etter deg. -Ektefelle skal arve 1/4 av arven. Så er du gift og har barn, er det kun 1/12 av arven som du kan testamenter fritt.- Er du samboer, har din samboer krav på en minstearv på 272.796 kroner hvis dere har felles barn eller har bodd sammen i mer enn 5 år.Hilsen Siw

toppskatt

, innsendt av Økonomisk novise
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.03.2006 / kMonday. 12:26
Hva er grensen for at man må betale toppskatt og hvor mye er den på`Betyr det at det i praksis omtrent ikke lønner seg å jobbe overtid hvis man ligger nær grensen?
Hei "Økonomisk novise",Du må betale toppskatt på 9% på inntekt mellom 394 001-750 000 kroner. På inntekt over det er toppskatten på 12%.Toppskatten beregnes kun på den delen av inntekten som er over 394 001 kroner. Så det er ikke slik at du må betale toppskatt på hele inntekten når du tjener over 394 001 kroner.Hilsen Siw

Arv og samboerskap

, innsendt av Maria
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.03.2006 / kMonday. 12:27
Arver foreldrene mine og søsteren min alt hvis jeg dør selv om jeg er samboer? Vi har ingen kontrakt men har vært sammen i seks år og samboere i tre.
Hei Maria,Se svarene jeg ga til Anne og NN. Hvis du ikke har barn, kun bodd sammen i 3 år og ikke har skrevet testamente, er det dine foreldre som arver deg. Ønsker dere som samboere å arve hverandre, må dere opprette testamenter.Hilsen Siw

Lån eller innskudd

, innsendt av Kari
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.03.2006 / kMonday. 12:29
Jeg har et lån på 1,150 mill og har 8000 kr i banken. Bør jeg bruke de til å betale ekstra på lånet nå eller spare det til renta blir høyere eller investere det i sparing?
Hei Kari, Se svaren jeg ga til "Sparegrisen" og "Ikke akkurat økonom".Hilsen Siw

Personlighetstester

, innsendt av Jobbsøkende
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.03.2006 / kMonday. 12:30
Er det mulig å gå til et av disse headhunterfirmaene og få tatt en personlighetstest og lege den ved en jobbsøknad? Og hvor mye legger arbeidsgiver vekt på disse testene? Alle snakker liksom om dem nå for tiden.
Hei "Jobbsøkende"Jeg vil ikke anbefale deg å bruke egne penger på slike tester. Hvis potensielle arbeidsgivere ønsker en slik test, velger de gjerne sine "egne" headhunterselskaper til å utføre slike tester uansett.Hilsen Siw

Innsyn ved jobbsøknad

, innsendt av Caroline
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.03.2006 / kMonday. 12:32
Har jeg lov til å få se navn og cv på de andre søkerne ved en jobb jeg ikke fikk men var på intervju på?
Hei Caroline,I utgangspunktet har du ikke automatisk krav på å få se slike dokumenter. Arbeidsgiveren kan ansette den han ønsker, og det er ikke noe krav om at den som er best kvalifisert må ansettes. Men er det slik at du føler deg diskriminert på grunnlag av kjønn, rase, religion eller lignende, slår arbeidsmiljøloven fast følgende: "Arbeidssøker som mener seg forbigått i strid med bestemmelsene i dette kapittel, kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om hvilken utdanning, praksis og andre klart konstaterbare kvalifikasjoner for arbeidet den som ble ansatt har." Så i tilfelle du føler deg diskriminert, kan du kreve informasjon.Hilsen Siw

Særkullsbarn

, innsendt av NN
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.03.2006 / kMonday. 12:35
Samboeren min har barn (mindreårige) med to kvinner fra før av. Nå vurderer vi å få barn sammen og jeg blir litt nervøs for mange ting, også med tanke på den økonomiske fremtiden. Hvordan fordeles arv mellom barna og meg hvis samboeren min skulle falle fra før meg og bør vi gifte oss eller skrive en slags kontrakt? Vi er egentlig ikke spesielt lystne til å gifte oss bare for byråkratiets skyld.
Hei NN,Arveloven fastsetter at barn er hovedarvinger og at en stor del av arven skal gå til barna (pliktdelsarv). Den avdødes barn skal til sammen ha 2/3 av arven. Er det flere barn, skal de totalt ha 2/3 deler av arven - 2/3 delen skal deles likt mellom barna. Det er mulig å sette en øvre grenser pr. barn på 1 million kroner (det er bare i tilfeller hvor det er mye å arve det har noe betydning). Samboere har ingen automatisk arverett. Når dere får felles barn eller har bodd sammen i mer enn 5 år, får du en minstearv tilsvarende 4 ganger grunnbeløpet som er 272 976 kroner. Har dere verken felles barn eller har bodd sammenlenge nok, arver du ingen ting uten testamete.Hadde dere vært gift, ville du ha arvet 1/4 av arven.Det som er igjen etter piktdelsarv til barn og minstearv til ektefelle/samboer, kan arvelater fritt testamentere til hvem han vil. Hvis arvelater ikke har skrevet testamente, går også denne delen til barna. Er det ønskelig å sikre ektefelle/samboer best mulig, må den ”frie delen” av arven testamenteres til ektefellen/samboeren. Hilsen Siw

Fri mobil og nett

, innsendt av Anna Stina
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.03.2006 / kMonday. 12:38
Jweg har mobil via jobbet og får dekket 10 000 kr i året i tillegg til selve mobilen. Jeg ringer reelt sett for mer enn det pga at jeg reser mye og er avhengig av å ha kontakt med omverdenen til enhver tid. Jeg får også dekket bredbånd og tv-lisens. Er det virkelig mulig at jeg kan få en baksmell nå for et arbeidsredskap jeg bruker som overskrider de økonomiske grensen jeg får dekket inn? Hjelper det å sende ved dokumentasjon om dette?
Hei Anna Stina,Ja, Finansdepartementet har trådt til og beskattet ordninger de fleste av oss ser på som arbeidsredskap men som departementet velger å kalle "frynsegoder" :-) Får du dekket mobiltelefon og ett eller flere andre abonnementer (som internett, fasttelefon eller lignende) får tillagt 6 000 kroner på inntekten din som skal beskattes. Hilsen Siw

Sparing barnetrygd

, innsendt av Hønemor
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.03.2006 / kMonday. 13:36
Jeg har to barn på 1 og 4 år. Nå har vi fått litt romsligere økonomi og jeg ønsker å sette av barnetrygden deres frem til de flytter hjemmefra og skal studere. Lønner det seg å opprette en konto for barna eller¨å ha pengene på min egen konto til de er store nok, og kan jeg sperre kontoen for uttakt inntil de er for eksempel 18?
Hei HønemorHvis du skal spare til barna kan det være lurt å sette pengene på egne konti - slik at pengene ikke blir blandet med resten av økonomien deres. Du kan gjerne opprette konti i barnas navn, men sørg for at det kun er dere foreldre som har disposisjonsrett frem til dere vil gi barna pengene. Et lite tips: Noen banker tilbyr gratis ulykkesforsikring til barn, hvis barnetrygden settes fast inn på spesielle sparekonti. Så sjekk om banken din tilbyr det - hvis ikke, kan det lønne seg å opprette slike sparekonti for barna i en annen bank som har et slik tilbud. Hilsen Siw

Skjevdeling

, innsendt av Mann
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0006.03.2006 / kMonday. 13:45
Jeg er separert nå og ligger i rettsforhandlinger med min ekskone. Jeg hadde mestepartne av verdiene med meg inn i ekteskapet og mener dermed at jeg også skal ha mer enn henne nå som vi skal skilles.
Hei MannEkteskapsloven åpner for skjevdeling. Ekteskapsloven begrenser ikke en ektefelles eiendomsrett over det han eller hun eier når ekteskapet inngås. Det betyr at det du tar med deg inn i ekteskapet, er ditt. Videre sier loven at verdistigning på eiendelene dine i løpet av ekteskapet, også er din.Så hvis du hadde med deg mer inn i ekteskapet enn din ekskone og verdiene er intakt, kan du kreve skjevdeling. Hilsen Siw


Siw Ødegaard er KK-ekspert og svarer på spørsmål om jobb & økonomi.
Siw Ødegaard er KK-ekspert og svarer på spørsmål om jobb & økonomi. Vis mer
Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

KK er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer