Nettmøte

Nettmøte om selvangivelsen

Noe du lurer på om selvangivelsen, jobb eller økonomi? Vår jobb- og økonomiekspert Siw Ødegaard stile i nettmøte mandag 30. april. Les alle spørsmålene og svarene før fristen for selvangivelsen utløpet.

Publisert
Sist oppdatert
Økonomisk rådgiver Siw Ødegaard er utdannet økonom fra University of London og BI. Hun har fast spalte for leserspørsmål i papirutgaven av KK og er også vår ekspert på kk.no, samt stiller til nettmøte annenhver uke. Du kan lese gode råd fra Siw i hennes faste spalte her på kk.no.

Siw er også gründer av og daglig leder for kvinnesiden.no.

Før påske ble selvangivelsen sendt ut til alle. Lurer du på hvilke punkter du bør sjekke, hva du får fradrag for eller hvordan du takler en eventuell baksmell? Du kan spørre Siw om alt som har med jobb og penger å gjøre. Sjekk også det forrige nettmøtet med Siw for gode tips om selvangivelsen.


LES OGSÅ:
 • Sjekklisten du må lese før du leverer selvangivelsen
 • Skattefri trening
 • Gratis nytelse: massasje • Hver dag fram til fristen for innlevering av selvangivelsen kan du lese smarte råd for å spare skatt på kk.no. Siw stiller også i nytt nettmøte mandag 30. april for deg som er ute i absolutt siste liten.

  Spørsmål Siw ikke rekker å besvare under nettmøtet kan bli tatt opp i hennes faste spalte på kk.no og i papirutgaven av KK.

  Les alle spørsmålene og svarene her.

  Nettmøtet er nå avsluttet.

  Følg med på kk.no for flere spennende nettmøter i tiden som kommer!

  hjemmekontor

  , innsendt av Line
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0029.04.2007 / kSunday. 16:41
  Hei jeg er selvstendig næringsdrivende og har hjemmekontor. Hva er minstefradaget for hjemmekontor og hvor skal jeg føre opp fradraget? Skal det stå i næringsoppgave 1 og i såfall under hvilken post?
  Hei Line,Som selvstendig næringsdrivende kan du kreve et standardfradrag for hjemmekontor på 1 500 kroner. Du kan alternativt kreve fradrag for kostnader direkte knyttet til kontoret som strøm, vask og veldikehold. Kostnaden skal føres i Næringsoppgavens post 6300.Hilsen Siw

  Skattespørsmål

  , innsendt av cathrine
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 02:40
  Hei. jeg er selvstendig næringsdrivende i startfasen.Fikk i år frikort tilsendt. har ca 100 000 i inntekt. skal man skatte av dette etter fri kortet, eller se bort i fra fri kort? Og da hvor mange prosent?
  Hei Cathrine,Du bør melde fra til ligningskontoret om hvor mye du forventer å få i næringsinntekt i 2007 slik at din antatte skatt for 2007 kan beregnes. Du vil da få tilsendt ny skatteberegning. Antatt skatt vil bli innkrevd i 4 kvartalsvise "avdrag" gjennom året (3 i ditt tilfelle, da vi allerede er i 2. kvartal 2007).Hilsen Siw

  Jobb i utlandet

  , innsendt av Sofie
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 02:40
  Jeg jobber for tiden i utlandet har gjort det de siste 5 årene. Men planlegger naa aa komme hjem til Norge for ett aar. I den sammenhengen vil jeg gjerne kjøpe leilighet sammen med min samboer ( som er Britisk) Hvordan vil det påvirke min selvangivelse. Vil jeg da maatte betale skatt baade til det landet jeg bor i og til Norge?
  Hei Sofie,Hvis du kjøper leilighet i Norge mens du fortsetter å bo i utlandet, vil du måtte betale evt. formueskatt av leiligheten i Norge og evt. leieinntekter hvis den leies ut. Skatt på inntekten du har i det landet du bor i vil avhenge av hvilket land du bor i (det er ulike skatteavtaler mellom Norge og forskjellige land). Jeg vil råde deg til å ta kontakt med ligningskontoret for å få avklart det.Hilsen Siw

  Ligning for barna

  , innsendt av Trebarnsmor
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 02:41
  Vi har overført en del penger til våre barn. Hvor gamle må de være for å få egen selvangivelse?
  Hei Trebarnsmor,Barn under 18 år fører formue i foreldrenes selvangivelse.Hilsen Siw

  pendling

  , innsendt av maja
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 02:42
  Hei.Kan man få noen økonomiske fordeler ved å pendle til arbeid? jeg bor i en kommune og jobber i nabokommunen, det er ca 6mil en vei, dva 12 mil hver dag.Takk for svar=)
  Hei Maja,Pendlerfradrag betinger at du har 2 boliger, en pendlerbolig på arbeidsstedet og en hjemmstedsbolig. Har du det samt oppfyller øvrige krav for å få pendlerstatus, kan du som pendler kreve fradrag for kost, losji og reise. Mer om det finner du her.Hvis du ikke pendler, men har lang arbeidsvei får du fradag for reisekosntader. Siden du har en reisevei på mer enn 19,8 km, har du krav på fradrag. Fradraget er på 1,40 kroner pr km. Kan du viser til at du sparer mer enn 2 timers reisetid pr dag ved å benytte privat bil i steden for kollektivtransport, kan du kreve fradrag for bompenger og ferge. Kostnader til bom eller ferge må være på mer enn 3 300 kroner for at du skal få fradrag. For kostnader over minimumsbeløpet får du til gjengjeld fradrag for hele beløpet. Det totalt reisefradraget føres i post 3.2.8.Hilsen Siw

  Student

  , innsendt av Ingrid
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 02:42
  HeiJeg er student og er folkeregistrert i en annen kommune enn jeg er bosatt. Om sommeren jobber jeg på studiestedet (altså ikke i kommunen jeg er folkeregistrert). Jeg har hørt at man kan få fradag på skatten før kost og losji for sommermånedene ettersom man ikke jobber i kommunen man er folkeregistrert i. Stemmer dette?Ingrid
  Hei, Ingrid,Du kan eventuelt får pendlerfradrag. Det vil avhenge av om du oppfyller kravene for pendlerstatus. Mer om det finner du herEr du i tvil så før opp fradraget og legg ved et skriv der du gjør rede for situasjonen og din vurdering - så blir det opp til lignignskontoret å avgjøre om fradraget skal beholdet eller ikke. For mer informasjon om det se punkt i denne saken. Hilsen Siw

  Firmabil

  , innsendt av BJ
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 02:43
  Hei. Jeg har firmabil gjennom jobben, (betaler bensinen selv.) Jeg har lang vei til jobb og fikk den både for å bruke i jobb men og for å komme til og fra jobb. Hva er reglene for reisevei og fradrag for dette, hvor mange km unna jobb må man bo?? Jeg bruker ikke bilen veldig mye i arbeidstiden, litt i møtevirksomhet, først og fremst som transport til og fra jobb. Jeg skatter selvfølgelig mer pga godet jeg har...
  Hei BJ,Du får fradrag for arbeidsvei hvis du har en reisevei på mer enn 19,8 km en vei. Mer info. om det finner du under punkt 4 her.Fradrag for reisevei betinger at du bekoster reisen hjem-jobb selv. Jeg er litt usikker på hvordan dette blir når du har en firmabil men betaler bensin selv (det er veldig uvanlig). Er reiseveien lang nok, kan du kreve fradraget men legge ved et skriv hvor du gjør rede for situasjonen. Da har du informert om det, og unngår tilleggsskatt hvis ligningskontoret skulle være uenig vedr fradraget. Mer om det finner du under punkt 7 i denne saken. Hilsen Siw

  Boligsalg

  , innsendt av NN
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 02:45
  Har solgt bolig i fjor. Kan man trekke fra utgifter til megler og annonser?
  Hei NN,Har du brukt boligen som privatbolig i mer enn 1 av de siste 2 årene du eide den skal det ikke beregnes skatt av en eventuell gevinst. Da gis det heller ikke fradrag for kostnader forbundet med salget.Hilsen Siw

  Syke barn

  , innsendt av Tobarnsmor
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 02:46
  Jeg bruker store summer på legeutgifter og medisiner og utstyr til barna mine, som har astma, eksem og diverse andre plager. Hvor mye kan jeg få trukket fra, og hva må jeg sende med selvangivelsen for å få fradraget?
  Hei Tobarnsmor,For å kunne kreve skattefradrag for kosntader forbundet med barnas syksom, må det være varig sykdom - tilstanden må regnes med å vare i minimum 2 år. De totale kostnadene for 2006 må ha minst 9 180 kroner. Har kostnadene vært lavere enn det, får du ikke fradrag for noe. Det er ingen øvre grense for fradrag, så du skal i utgangspunktet få fradrag for alle kostnadene du har hatt hvis de er over 9 180 kroner.Legg ved en beskrivelse av barnas sykdom når du levere selvangivelsen, og så får ligningskontoret vurdere om det kvalifiserer til skattefradrag.Skattefradraget omfatter både direkte og indirekte kostnader. Som direkte kostnader regnes behandling, medisiner og hjelpemidler. Indirekte kostnader omfatter transport til behandling, kostnader til tilsyn og pleie, fordyrende kosthold, spesialtilpasning av hjemmet og lignende.Lag en oppstilling hvor du summerer opp de forskjellige typer kostnader som for eksempel medisiner, behandling, hjelpemidler, transport, kosthold og lignende. Totalsummen føres opp i selvangivelsen under post 5 (Tilleggsopplysninger), spesifiser at du krever ”Særfradrag for uvanlig store sykdomsutgifter” for barn du forsørger. Legg ved en legeerklæring som dokumenterer at det er varige lidelser (som jo astma og eksem er).Du behøver ikke legge ved alle kvitteringer og fakturaer, men vær klar over av ligningskontoret kan kreve at du dokumenterer kostnadene du krever skattefradrag for.Hilsen Siw

  Arbeidsledig

  , innsendt av Blakk
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 02:47
  Jeg har ikke jobb per tiden og har fått en beregnet restskatt på 5000 kr. Er det noen mulighet for å få utsettelse i min situasjon?
  Hei Blakk,Restskatten forfaller til betaling med halvparten den 20. august og resten den 24. september.Hvis det blir for tøft for deg økonomisk å betale den i 2 slike avdrag, ta kontakt med Kommunekassereren i kommunen der du bor allerede nå (de er ansvarlige for innkreving av skatt og restskatt). Legg frem situasjonen og gå i dialog med de vedr din situasjon.Hilsen Siw

  For ektefelle

  , innsendt av Enke
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 02:49
  Mannen min døde i fjor. Skal jeg fylle ut selvangivelsen som har kommet til ham, eller hvordan løser jeg dette nå?
  Hei Enke,Din avdøde manns skatt for 2006 må gjøres opp. Hvis det ikke ble gjort da han døde, må det gjøres nå. Hvis du er i tvil, vil jeg råde deg til å ta kontakt med ditt lokale lignignskontor.Hilsen Siw

  Forskudd på arv

  , innsendt av
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 02:50
  Jeg har fått 100 000 kroner i forskudd på arv fra foreldrene mine (halvparten fra hver). Må dette føres opp, og i så fall hvordan?
  Hei,Forskudd på arv føres opp i post 1.5.3. Det er ikke skatt på arv og forksudd på arv, men det skal med i grunnlaget for arveavgift.Hilsen Siw

  Uheldig

  , innsendt av I pengeknipe
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 02:51
  Er det noen regler for fradrag på selvangivelsen for enkelte utgifter ved inkassosaker, for eks.gebyrer o.l?
  Hei "I pengeknipe",Du får ikke skattefradrag for inkassogebyrer, men alle rentekosntader du har hatt i forbindelse forsinket betaling o.l. gis det fradrag for. De skal føres i post 3.3.1. Vanlige bankgebyrer føres også til fradrag i den posten (den er kun inkassogebyret det ikke gis fradrag for).Hilsen Siw

  Tannlegeutgifter

  , innsendt av Smiley
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 02:52
  Kan det virkelig stemme at utgifter til tannbehandling ikke er fradragsberettiget? På grunn av en sykdom måtte jeg betale over 40 000 kroner i fjor, og det svei skikkelig i lommeboka.
  Hei Smily,Har tannlegebehandlingen vært nødvendig i forbindelse med sykdom som f.eks. sykdom i tannkjøttet o.l., gis det skattefradrag for behandlingen. Les mer om det herHvis det ikke er tilfelle, gis det dessverre ikke skattefradrag.Hilsen Siw

  Barnas formue

  , innsendt av Osloensis
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 02:54
  Hvorfor blir alltid barns formue/kontoer osv. ført på mor?
  Hei Osloensis,Ja, si det :-) Sannsynligvis "gamle vaner" slik som at barnetrygden alltid utbetales til mor.Selv om de blir ført på mor i den forenklede selvangivelsen, er det opp til foreldrene selv å bestemme hvilken av deres selvangivelser dere ønsker å føre det opp i.Hilsen Siw

  Hjemmekontor

  , innsendt av Arbeider
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 02:56
  Har hjemmekontor med telefon og PC på eget rom med egen inngang i boligen. Hvor mye kan jeg trekke fra for dette? Er det mer å hente enn standardfradraget?
  Hei Arbeider,Du kan kreve et standardfradrag på 1 500 kroner. MEN det må i så fall kreves i steden for minstefradraget som er på 34 prosent av lønnen din opp til 61 100 kroner. Så hvis du ikke har mange andre jobbrelaterte kostnader å kreve i steden for minstefradraget, vil det nok lønne seg for deg å gå for minstefradraget. Mer om dtte finner du her.Hilsen SIw

  Pendling

  , innsendt av Kjell
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 02:57
  Kan jeg føre opp alle utgifter i bomringen i tillegg til antall kjørte km på fast pendling?
  Hei Kjell,Hvis du har hatt kostnader til bomring på mer enn 3 300 kroner får du fradrag for hele beløpet. Bomkostnader under 3 300 kroner gis det ikke fradrag for i det hele tatt.Hilsen Siw

  Tilsyn med bolig

  , innsendt av Utflytter
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 02:59
  Jeg bor i USA og eier en bolig i Norge som jeg leier ut.Har jeg noen rettigheter for fradrag når jeg reiser hjem og har tilsyn med boligen min i hjemlandet?
  Hei Utflytter,Kostnader relatert til inntektene er fradragsberettiget. Det er ikke gitt at du får fradrag for reise hjem fra USA for å ha tilsyn med leiligheten. MEN før det til fradrag, og legg ved et skriv hvor du gjør rede for det spesielle fradraget og hvorfor du mener du har krav på det. Da har du informert om det, og unngår tilleggsskatt hvis ligningskontoret skulle være uenig vedr fradraget. Mer om det finner du under punkt 7 i denne saken. Hilsen Siw

  , innsendt av vaidas
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 11:10
  Hei, jeg har bare hatt en sesong jobb i fjor hvor jeg har betalt over 30 prosent skatt på den lille inntekten min (76000), så jeg vet at jeg har krav på mange tusen kr tilbake (akkurat som året før) hvor jeg hadde samme sommer jobb. Men da jeg fikk selvangivelsen i posten, så stod det at informasjon mangler til en foreløpig skatteberegning, og om jeg krever 10 prosent minstefradrag så må jeg si i fra. Jeg skjønner ikke noen ting. All informasjon om lønnen osv sto jo på selvangivelsen, akkurat samme som på års oppgaven. Jeg dro på ligningskontoret, men de ba meg bare skrive at jeg krever 10 prosent standard fradrag og signere under. Jeg gjorde dette. Jeg får vel pengene mine tilbake da i Juni som jeg fikk året før? eller kan det oppstå noe tull? takk om du svarer, for jeg trenger virkelig skattepengene mine!
  Hei Vaidas,Dette virker rart. Alle lønnsmotakere har krav på 34 prosent minstefradrag, minimum 31 800 kroner. Med din inntekt bør du ha ett minstefradrag på 31 800 kroner. Skriv et brev til ditt lignignskontor hvor du viser til at du har hatt en lønn på 76 000 kroner (legg ved kopi av årsoppgave fra arbeidsgiver), og krev minstefradrg på 31 800 kroner.Hilsen Siw

  Negativ formue

  , innsendt av Kristine
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 13:29
  Hei!På min selvangivelse står det negativ formue overført fra ektefelle.Er det bra/dårlig at det står overført på meg? Og hvis bra eller ikke - hvorfor?Håper på svar!Kristine
  Hei Kristine,Ektefeller lignes sammen. Har din mann negativ formue (større ligningsmessig gjeld enn formue) overføres den til din ligning og motregnes din skattepliktige formue. Slik slipper du å betale skatt av din formue.Hilsen Siw

  Takst på bolig

  , innsendt av pernille
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 14:41
  Hei,Jeg skal føre opp utgifter for verditakst av bolig. Jeg fører dette i post 3.3.1. Kan jeg bare endre beløpet her, eller må jeg sende inn dokumentasjon??
  Hei Pernille,Endre beløpet i post 3.3.1, og skrive i merknadsfeltet Post 5 hvor mye av beløpet i post 3.3.1 det er som skyldes kosntader vedr refinansiering.Hilsen Siw

  Parkering

  , innsendt av Pernille
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0030.04.2007 / kMonday. 14:43
  Hei,Kan parkeringsutgifter settes opp sammen med reiseutgifter?
  Hei Pernille,Nei, dessverre. I tillegg til 1,40 kroner pr km gis det kun fradrag for bomring og ferge.Hilsen Siw


  Siw Ødegaard er KKs jobb- og økonomiekspert. Hun er utdannet økonom fra University of London og BI. Fofatter av Gründer og daglig leder i Kvinnesiden.no. Har du spørsmål til henne, kan du sende en e-post til siw@kk.no
  Siw Ødegaard er KKs jobb- og økonomiekspert. Hun er utdannet økonom fra University of London og BI. Fofatter av Gründer og daglig leder i Kvinnesiden.no. Har du spørsmål til henne, kan du sende en e-post til siw@kk.no Vis mer
  Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

  Vi bryr oss om ditt personvern

  KK er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

  Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

  Les mer