Nettmøte

Siste liten-tips for selvangivelsen

Jobb- og økonomiekspert Siw Ødegaard stilte til nettmøte onsdag 26. april. Les alle spørsmålene og svarene her.

Publisert
Sist oppdatert
Har du spørsmål angående selvangivelsen og skatten? I onsdagens nettmøte vil disse spørsmålene bli prioritert. Andre ting Siw svarer på er:

Lurer du på hvordan du skal komme best mulig ut av skilsmisseoppgjøret, hvilke rettigheter du har som samboer, hvem arver hva, hvordan du skal få maks ut av karrieren eller hvilke trygderettigheter du har som gravid, aleneforeldre eller pensjonist? Siw kan gi deg gode råd på veien.

 • Forrige nettmøte, som også inneholder mange gode skattetips, finner du her.

 • Økonomisk rådgiver Siw Ødegaard er utdannet økonom fra University of London og BI. Hun har fast spalte for leserspørsmål i papirutgaven av KK og er også vår ekspert på kk.no og stiller til nettmøte annenhver uke.

  Siw er forfatter av boken «Bitch eller martyr? En økonomisk overlevelsesguide for kvinner.»

  Gründer og daglig leder for Kvinnesiden.no


  Siw er fast ekspert på kk.no og stiller til nettmøte annenhver uke. Spørsmål hun ikke rekker å besvare på nettmøtet kan bli tatt opp i hennes faste spalte på kk.no og i papirutgaven av KK.


  Les alle spørsmålene og svarene fra nettmøtet her.


  Nettmøtet er nå avsluttet.

  Følg med på kk.no for flere spennende nettmøter i tiden som kommer!

  Oppussingsutgifter

  , innsendt av Helene
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0025.04.2006 / kTuesday. 11:11
  Før salg av leilighet i 2005, pusset vi opp leiligheten totalt. Vi malte eksempelvis alle flater, la parkett og byttet hele kjøkkeninnredningen. Leiligheten fikk utvilsomt en verdistigning grunnet denne oppussingen. Vil vi kunne skrive av noen av de utgiftene vi hadde til oppussingen i selvangivelsen? Hvordan gjør vi i såfall det?
  Hei Helene,Du får kun fradrag for slike kostander hvis du skatter av gevinsten fra boligsalget. Se svar til NN. Hilsen Siw

  Feriepenger

  , innsendt av malin
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0025.04.2006 / kTuesday. 15:33
  Tidligere arbeidsgiver som jeg sluttet hos i 2004, har oppgitt inntekt på meg for 2005 mens på lønns og trekkoppgaven stod det 0 i inntekt. Skal feriepengene som jeg opparbeidet med i 2004 og fikk utbetalt i 2005 settes opp som inntekt? Om dette er feil, kan jeg bare korrigere dette på selvangivelsen?
  Hei Mailin,Feriepenger opptjent i 2004 og utbetalt i 2005, skal med i selvangivelsen for 2005. Lønn skal oppgis i det året den er utbetalt.Hvis det er feil i din selvangivelse, må du opplys om det. Når vi leverer selvangivelse går vi god for informasjonen, og er ansvarlige for eventuelle feil.Hilsen Siw

  Arv

  , innsendt av Trude
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0026.04.2006 / kWednesday. 09:16
  Jeg har arvet 600 000 kroner i farsarv. Kan jeg trekke fra arveavgift og advokatutgiftene?Er arveavgift det samme som skatt, og skulle det stå oppført sammen med skatt trukket av arbeidsgiver?
  Hei Trude,Arv er ikke skattepliktig. Arv skal kun oppføres i selvangivelsen for å informere at vi har fått mer penger (i tillfelle ligningskontorets sjekk av ligningen vår viser at vi har brukt mer penger enn vi har tjent).Arveavgift kan da heller ikke trekkes fra skatten.Hilsen Siw

  Huskjøp

  , innsendt av Rita
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0026.04.2006 / kWednesday. 09:16
  Jeg har kjøpt hus, kan jeg trekke fra utgifter til tinglysning, dokumentavgift eller advokat, og hvor skal jeg eventuelt føre det?
  Hei Rita,Du få ikke skattefradrag for den type kostnader til egen bolig.Selger du huset uten på oppfylt boplikten (se svar til NN) og må skatte av gevisten, kan du trekke fra slike kostnader. Hilsen Siw

  Formue

  , innsendt av Lise 18 år
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0026.04.2006 / kWednesday. 09:17
  Hvor stor formue, inkl bankinnskudd kan jeg som ikke har egen inntekt ha før det regnes som formue?Da jeg var tre år kjøpte mine foreldre en hyttetomt til meg. Denne er fortsatt ubebygd og står oppført i min mors selvangivelse som formue (26.000 kr). Bør den flytte over til min selvangivelse, eller er det noen fordel for meg når jeg skal ha studielån eller stipend at den fortsatt står på mors selvangivelse? Skjøtet står på meg, men på grunn av bestemmelsene er det oppbevart av overformynderiet.
  Hei Lise,Det er skatt på skattepliktig formue fra og med 151 000 kroner. Er tomten din, bør den oppføres i din selvangivelse (hvis du leverer egen selvangivelse). Grunnen til at den har vært oppført i din mors selvangivelse, er sannsynligvis at du ikke har innlevert egen selvangivelse tidligere.Hilsen Siw

  Skifte

  , innsendt av Lene
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0026.04.2006 / kWednesday. 09:18
  Jeg har skiftet etter min avdøde mann og delt ut farsarv til mine barn. Skal jeg sette opp 500 000 som min del av arven på selvangivelsen, og eventuelt på hvilken post?
  Hei Lene,Din arv skal oppføres i selvangivelsen i post 1.5.3. Finner du ikke posten i din forhåndsutfylte selvangivelse, så før den opp under "Beløp som ikke er forhåndsutfylt". Hilsen Siw

  Solgt hus

  , innsendt av Mette
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0026.04.2006 / kWednesday. 09:18
  Jeg har solgt et hus som jeg har eid i mange år, skal det føres på selvangivelsen?
  Hei Mette,Nei, hvis du ikke har hatt gevinst eller tap ved salg av huset skal det ikke oppføres i selvangivelsen. Har du brukt huset som bolig, må ha eid det i minst 1 år og selv ha bodd der i minst 1 av de siste 2 årene, for ikke få skatt på gevinst ved salg av boligen. For fritidseiendom, må du ha eid den i mist 8 år, og brukt den selv i minst 5 av de siste 8 årene.Hilsen Siw

  Pendling

  , innsendt av Maria
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0026.04.2006 / kWednesday. 10:30
  Jeg skal begynne å ukependle. Det er 30 mil hver vei og jeg må nødvendigvis ha meg en hybel/leilighet i Oslo også nå. Hva er mest gunstig skattemessig? Bør jeg kjøpe en rimelig leilighet eller leie, og hvor mye kan jeg trekke fra for pendlingen?
  Hei Maria,Har du fast bosted der du nå bor og må anskaffe pendlerbolig, kan du få fradrag for reisevei på 1,40 kroner pr. km (både mellom hjem-pendlerbolig og pendlerbolig-jobb), diett på 166 kroner pr døgn og kostnader for pendlerboligen.Det er selvfølgelig visse kriterier som må oppfylles for å få pendelerstatus. Hilsen Siw

  Problemer med å betale

  , innsendt av Anonym
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0026.04.2006 / kWednesday. 10:32
  Jeg får langt større restskatt enn jeg har mulighet til å betale i to avdrag. Kan jeg inngå noen avtale med skattemyndighetene eller er det noen mulighet for å få utsatt betalingen?
  Hei Anonym,Ja, ta for all del kontakt med kommunekassereren i din kommune og informer de om situasjonen. De er vanligvis veldig restriktive med å gi utsettelser, men du må kontakte de.Renter på restskatt og forsinkelsesrenter på ikke betalt restskatt er veldig høye. Hvis du har høy restskatt og har anledning, bør du vurdere å ta opp et banklån f.eks. på boligen din med bedre renter for å finansiere restskatten. Betalter du restskatten innen den 30. april 2006 slipper du renter på restskatten.Hilsen Siw

  ekstraoridinær utgift

  , innsendt av Lise
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0026.04.2006 / kWednesday. 10:37
  Eier en enebolig. I høst ble vi pålagt å skifte oljetanken som lå nedgravd under terrassen. Dette ble en utgift på tett oppunder kr 100 000. SÅ til spørsmålet: Kan dette trekkes fra i selvangivelsen?Hilsen Lise
  Hei Lisa,Beklager, men det gis ikke skattefradrag for slike kostnader på egen bolig.Hilsen Siw

  Tannlegeutgifter

  , innsendt av Lisa
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0026.04.2006 / kWednesday. 10:43
  Jeg har fått en tanninfeksjon og må igjennom omfattende tannlegebehandlinger som vil koste mint 100 000 kroner. Hvordan stiller det seg i forhold til fratrekk på skatten, eller er det andre fradragsmuligheter i og med at det ikke er frikort som hos lege? Noe jeg synes er fullstendig horribelt.
  Hei Lisa, Har du hatt kostnader forbundet med varige plager for mer enn 9 180 kroner, kan du i mange tilfeller kreve skattefradrag. For å kunne kreve skattefradrag må det være en varig sykdom – tilstanden må regnes med å vare i minimum 2 år. Ordningen omfatter både fysiske og psykiske plager. Tannkjøttsykdommer godkjennes. Er dine tannproblemer av en annen karakter er det ikke sikkert du kvalifiserer til fradrag. Krev fradraget uansett, og legg ved en beskrivelse av plagene slik at ligningskontoret kan vurdere saken.For mer om hvilke konkrete kostnader det gis fradrag for og hvordan fradraget skal kreves, les artikkelen "Skattefradrag for sykdomsutgifter" på kvinnsiden.no:http://www.kvinnesiden.no/?p=214 Hilsen Siw

  Skatt på boligsalg

  , innsendt av NN
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0026.04.2006 / kWednesday. 10:56
  Hvor lenge må man ha bodd i en bolig selv for å slippe å skatte av fortjenesten?
  Hei NN,Du må ha eid boligen i minst 1 år og selv ha bodd der i minst 1 av de siste 2 årene, for ikke få skatt på gevinst ved salg av egen bolig.MEN hvis det er slik at du ikke oppfyller disse kravene fordi du er nødt til å flytte p.g.a. jobb, skal du ikke skatte for gevinsten. Det samme gjelder om du f.eks. er nødt til å flytte på pleie- eller aldershjem og ikke får oppfylt boplikten.Hilsen Siw

  Skilsmisse i retten

  , innsendt av Den tapende part
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0026.04.2006 / kWednesday. 11:04
  Kan man trekke fra rettsutgifter i forbindelse med et skilsmisseoppgjør? Vår skilsmisse endte i retten og kostet til slutt store summer på grunn av bitter krangel
  Hei,Det gis kun fradrag for slike kostnader nå de er "pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skatteplikitge inntekter", så du får nok ikke fradrag for slike kostnader ved skilsmisseoppgjør.Hvis rettssaken var om månedlig ektefellbidrag (som er skattepliktig), får du fradrag. Men de inngår i minstefradraget, så du må ha hatt store kostnader for å få et reelt fradrag. Sorry...Hilsen Siw

  Transport av barna

  , innsendt av Cecilie
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0026.04.2006 / kWednesday. 11:07
  Etter skilsmissen flyttet mine barns far til en annen kant av landet. Vi må følge barna på fly annenhver helg og i ferier for at samværsordningen sakl fungere. Etter hvert blir utgiftene rimelig høye, er det noe å hente her på selvangivelsen?
  Hei Cecilie,Nei, det gis ikke skattefradrag for kostnader ved reise mellom foreldrene. Det er klare regler for hvordan slike kostnader skal fordeles mellom foreldrene. For mer om det, se artikkelen "Hvem betaler reise mellom mor og far" på kvinnesiden.no:http://www.kvinnesiden.no/?p=92Hilsen Siw

  Leieinntekter

  , innsendt av Karianne
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0026.04.2006 / kWednesday. 11:11
  Hvor mye kan jeg leie ut av huset mitt uten å måtte skatte av leieinntektene? Og er det et tak på hvor mye man kan ha i leieinntekter per år?
  Hei Karianne,"Tommelfinger" regelen er at du kan leie ut under 50 prosent av boligens areal eller ha leieinntekter på under 50 prosent av boligens total utleieverdi, uten på skatte av leieinntektene. Det betinger at du selv bor i resten av boligen.Hilsen Siw

  Forsinket

  , innsendt av Anonym
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0026.04.2006 / kWednesday. 11:12
  Bare for nysgjerrighetens skyld: er det sant at man automatisk får straffeskatt hvis man ikke leverer selvangivelsen i tide?
  Hei Anonym,Ja, vi straffes hvis vi ikke leverer selvangivelsen i tide. Først får vi 1-2 promille av inntekten og formuen vår i ekstra avgift. Leverer vi ikke innen skatteoppgjøret kommer i juni, anses selvangivelsen for ikke levert. Da blir det tilleggsskatt på 30 prosent (på toppen av den vanlige skatten).Hvis du ikke greier å lever i tide, søk om utsettelse! For mer om det, se artikkelen "Be om tillatelse fremfor tilgivelse" på kvinnesiden.no:http://www.kvinnesiden.no/?p=192Hilsen Siw

  Vaskehjelp

  , innsendt av Overarbeidet
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0026.04.2006 / kWednesday. 11:22
  Vurderer å gå over fra svart vaskehjelp til et profesjonelt byrå. Hvor mye kan man trekke fra skatten for jobben?
  Hei Overarbeidet,Det gis ikke skattefradrag for vaskehjelp - selv om mange av oss overarbeidede nok kunne ønske oss det :-) Hilsen Siw

  Kollektivtkjøring

  , innsendt av Jobbskifteren
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0026.04.2006 / kWednesday. 11:24
  Jeg skifter jobb og går fra å bruke bil til og fra til kollektivtransport. Belønnes man på noe vis for å kjøre offentlig med ekstra skattefradrag?
  Hei Jobbskifter,Reisefradrag for reise hjem/jobb gis med 1,40 kroner pr km uansett transportmiddel. For å få reisefradrag må reiseveien være minst 20 km. Det gis kun reisefradrag for reisekostnader over 12 800 kroner.Hilsen Siw

  Kjøring av syk slektning

  , innsendt av Utslitt
  Dato: 01.02.2013 / kl.13:0026.04.2006 / kWednesday. 11:47
  Jeg har en nær slektning som krever masse omsorg og blant annet mye kjøring til og fra behandling så å si daglig. Vi har også måttet bygge om huset for at hun sal kunne komme på besøk. Er detmulig å trekke fra noe?
  Hei utslitt,Vi får kun skattefradrag for slike kostnader for oss selv og andre vi eventuelt forsørger (se svar til Lisa). Du bør kontakte trygdekontoret og sjekke om du har krav på noen form for støtte/godgjørelse.Hilsen Siw


  Siw Ødegaard er fast ekspert på kk.no og svarer på spørsmål om jobb & økonomi.
  Siw Ødegaard er fast ekspert på kk.no og svarer på spørsmål om jobb & økonomi. Vis mer
  Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

  Vi bryr oss om ditt personvern

  KK er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

  Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

  Les mer