Nettmøte

Spør Siw om jobb & penger

Noe du lurer på om penger, sparing, jobb eller utdanning? KKs jobb- og økonomiekspert, Siw Ødegaard, stilte til nettmøte tirsdag 12. august fra 11.30-13.00. Les hva hun svarte.

Spør Siw om jobb & penger
Publisert
Sist oppdatert
Økonomisk rådgiver Siw Ødegaard er utdannet økonom fra University of London og BI. Hun har fast spalte for leserspørsmål i papirutgaven av KK og er også vår ekspert på kk.no, samt stiller til nettmøte annenhver uke. Du kan lese gode råd fra Siw i hennes faste spalte her på kk.no.

Siw er forfatter av boken «Bitch eller martyr? En økonomisk overlevelsesguide for kvinner».Hun er også gründer av og daglig leder for kvinnesiden.no.

Du kan spørre Siw om alt som har med jobb og penger å gjøre - enten du lurer på hvordan du best kan spare penger, hvordan du fyller ut selvangivelsen eller hva du skal gjøre for å avansere på jobben, kan Siw svare deg.

Spørsmål Siw ikke rekker å besvare under nettmøtet kan bli tatt opp i hennes faste spalte på kk.no og i papirutgaven av KK.

Nettmøtet er avsluttet. Les svarene under.

Nettmøtet er nå avsluttet.

Følg med på kk.no for flere spennende nettmøter i tiden som kommer!

Renteangst

, innsendt av Maria
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0011.09.2006 / kMonday. 13:33
Jeg kjenner at jeg får den helt store skjelven av å lese om at renta kan passere 8 prosent. Hvordan regner man ut konsekvensene av en så dramatisk renteøkning på et boliglån på 2 millioner, minus økt rentefradrag osv.
Hei Maria,Et lån på 2 mill. på 8 prosent rente gir årlige rentekostnader på 160 000 kroner før skatt. Etter skattefradrag på 28 prosent blir det årlige rentekostnader på 115.200 kroner.Hilsen Siw

Sykelønnsordningen

, innsendt av Bekymret
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0011.09.2006 / kMonday. 18:32
Jeg er selvstendig næringsdrivende med fem ansatte, alle kvinner i produktiv alder. Nå er jeg helt handlingslammet over forslaget til ny sykelønnsordning og hvordan vi skal håndtere dette fra neste år. To av mine ansatte er gravide, og jeg har også selv planer om å få barn nummer to. Hvis dette virkelig går igjennom må jeg trolig si opp noen for å få økonomien til å gå rundt i firmaet jeg har jobbet så hardt for å bygge opp.
Hei Bekymret,Jeg får står godt din bekymring. Som arbeidsgiver med ansatte som kan få høyt sykefravær, kan du fort få stor ekstrakostnader. Nå er der riktignok forslått noen "skjermingsorninger" for gravide, kronisk syke og andre grupper. Men det er ikke helt kart hvordan det er tenkt løst.Den foreslåtte sykelønnsordningen skal behandles og vedtas i Stortinget, og det kan skje mye før ordningen blir endelig vedtatt...Hilsen Siw

Sykelønnsordningen

, innsendt av NN
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0011.09.2006 / kMonday. 19:51
Vil det nye forslaget til sykelønnsordning ha noen innvirkning på oss som er vanlige arbeidere i praksis? Alle roper opp om hvor fælt dette er, men jeg har ikke helt skjønt realiteten i dette fordi det er så vanskelig å forstå seg på politikerspråket.Tusen takk for mange kloke råd du gir oss lesere.
Hei NN,Forslag til ny sykelønnsordning innebærer i utgangspunktet ingen endring for ansattes sykelønn - alle ansatte vil fortsatt få 100 prosent av lønnen under sykdom.MEN en større del av kostnadene overføres fra staten til arbeidsgiver, og det kan gi konsekvenser for visse grupper ansatte. Arbeidsgivere kan bli mer skeptiske til å ansette arbeidstakere med potensielt høyt sykefravær.Hilsen Siw

Lønn når jeg er sjuk

, innsendt av Lille persille
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0011.09.2006 / kMonday. 19:52
Hvis det blir ny sjukelønnsordning, betyr det at jeg ikke lenger får full lønn hvis jeg blir sjuk lenger enn 14 dager?
Hei Lille Persille,Forslaget til nye sykelønnsordning vil ikke by på endringer for ansatte - alle ansatte skal fremdeles få full lønn under sykdom.Hilsen Siw

Mas om sykelønn

, innsendt av Stine
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0011.09.2006 / kMonday. 19:54
Jeg synes det er veldig vanskelig å ta standpunkt om sykelønn sopm regjeringen foreslår. Vet at arbeidsgiverne må betale 2,5 milliarder mer, men hva vil disse pengene gå til?
Hei Stine,Pengene vil gå til å betale lønnen til ansatte når de får full lønn under sykdomsfravær.Hilsen Siw

Samboerkontrakt

, innsendt av Aina
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0011.09.2006 / kMonday. 19:56
Samboeren min og eier en svært gjeldstynget bolig sammen. Vi har barn, men har aldri formalisert forholdet utover det. Nå har jeg tenkt å gå fra ham, men han vil at jeg skal skrive en samboerkontrakt og forplikte meg til at jeg ikke vil selge boligen før en viss tid har gått for at jeg skal få bli boende mens han flytter ut. Hvordan er regelverket der, og hva blir forskjellen rent juridisk om vi skriver en samboerkontrakt nå, i og med at forholdet allerede er oppløst i praksis?
Hei Aina,Ikke signer noe før du er helt sikker på konsekvensene! Det er få regler som regulerer det økonomiske mellom samboere. Det som er avgjørende for dere, er hvem som står som eier av hva, hva dere hver har av gjeld (både sammen og enkeltvis) og hva dere eventuelt har avtalt. På bakgrunn av det, må dere gjøre opp en økonomisk status og bli enig om fordeling.På Kvinnesiden.no finne du mye informasjon om dette.Hilsen Siw

Grunder

, innsendt av Nysgjerig
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0011.09.2006 / kMonday. 21:08
Hva må til for å bli en god gründer,hvis du kan gi noen "gyldne regler". Jeg vurderer å ta sluttpakke på jobben for å starte for meg selv, men kvier meg fordi jeg frykter at jeg ikke klarer å gjennomføre hele den byråkratiske startprosessen på egenhånd.
Hei Nysgjerrig,Sjekk ideen din – har den økonomisk potensial? Vurder om det faktisk er mulig å leve av virksomheten du ønsker å starte. Du skal selvfølgelig ha stor tro å egne evner til å få det til, men det er farlig og dyrt å overvurdere egne ideer. Hvordan skal virksomheten drives? Måten du velger å organisere virksomheten på er avgjørende for en rekke forhold som risiko, ansvar, kapitalinnskudd, trygderettigheter, skatte og hvilke lover du må forholde deg til. Type virksomhet er avgjørende for hvor mye penger du trenger i oppstarten. Ta høyde for at det meste tar både lengre tid og blir dyrerer enn planlagt.Selvstendig næringsdrivende har veldig svake trygderettigheter. Er du syk, får du ingen ting de første 15 dagene. Deretter får du kun 65 prosent av inntekten din i sykepenger. Skal du ha svangerskapspermisjon, får du også kun 65 prosent av inntekten din. Trygdekontoret tilbyr en frivillig trygdeforsikring som gir næringsdrivende tilnærmet samme rettigheter som lønnsmottaker, og forsikringen koster ikke all verden. Sørg for gode rådgivere. Bruk nettverket til å diskutere muligheter og utfordringer du møter i virksomheten – både under oppstarten og underveis.Om 1-2 uker vil Kvinnesiden.no kjøre manger saker om hvordan starte og drive næringsvirksomhet.Hislen Siw

Kredittverdighet

, innsendt av Karianne
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0011.09.2006 / kMonday. 21:33
Vet du om det er mulig å få banklån til bolig selv om man har betalingsanmerkninger? Jeg har en betalingsanmerkning grunnet en langvarig strid med et useriøst firma (har klaget, men det skjer ikke noe). Har en god del egenkapital selv, men trenger å låne cirka 50%.
Hei Karianne,Skyldes betalingsanmerkningen en tvistesak, bør det ikke være til hinder for at du får lån. I allfall ikke hvia du har en ryddig økonomi. I møte med banken bør du forklare bakgrunnen for betalingsanmerkningen. I utgangspunktet skal ikke omtvistede krav kunne sendes til inkasso, så du bør uansett kontakte inkassobyrået og sjekke hva som har skjedd.Se følgende artikler på Kvinnesiden.no:Betalingsanmerkningerhttp://www.kvinnesiden.no/2006/08/31/betalingsanmerkninger/Ikke alle krav kan sendes til inkasshttp://www.kvinnesiden.no/2006/08/14/omtvistede-krav-kan-ikke-sendes-til-inkasso/Hilsen Siw

Lån og kausjon

, innsendt av Ubemidlet
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0011.09.2006 / kMonday. 22:38
Jeg har planer om å kjøpe meg min første leilighet. Jeg har ingen foreldre som jeg kan lene meg på. er det mulig å få lånt penger til leilighet uten å ha en kausjonist hvis jeg ikke låner 100 prosent av lånesummen? jeg har ordnet økonomi og stabil inntekt og har alltid vært ordentlig i forhold til banken.
Hei ubemidlet, Hvis du har litt egenkapital og derfor ikke trenger å låne hele kjøpesummen, bør det være mulig å få boliglån uten kausjonist. Har du i tillegg en ordnet økonomi, ingen betalingsanmerkninger og har en inntekt som tilsier at du vil greie å betjene lånet får du nok lån.Hilsen Siw

Prøvetid

, innsendt av Uproft behandlet
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0011.09.2006 / kMonday. 22:45
Jeg har jobbet et sted i et halvt år og fikk plutslig beskjed om at jeg ikke fikk fortsette etter prøvetiden. Ingen sa noe om at det var prøvetid da jeg begynte og jeg har ikke kontrakt. Kan jeg gjøre noe med dette elle rkreve erstatning?
Hei Uproft behandlet,Alle ansatte har krav på en ansettelseskontrakt. Det er også klare regler for oppsigelse. Du bør kontakte en fagforening, f.eks. LO, og ta er prat med de om dette. Hilsen Siw

Sparetips

, innsendt av Marianne
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0012.09.2006 / kTuesday. 01:15
Fond, aksjer, fast eiendom. Hva er mest lønnsomt når jeg nå har arvet en drøy million kroner og vil ha mest for pengene og unngå en stor skattesmell?
Hei Marianne,Hva slags investering som vil være best for deg avhenger av hvor mye risiko du vil ta (aksjer og tildels fond har høy risiko), hvor mye arbeid du vil ha med investeringen (en del arbeid med eiendomsinvesteringer)og ikke minst hva du tror om markedene fremover. Før du vurdere fond så følg med i debatten som pågår om dagen om hvordan bankene og andre aktører "lurer" oss.Vedr formueskatt: Aksjer og fond har en ligningsverdi på 100 prosent av markedsverdi, men ligningsverdien på eiendom vanligvis er veldig lav.Hilsen Siw

Etterutdanning

, innsendt av Lone
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0012.09.2006 / kTuesday. 11:15
HeiFins det noen regler når det gjelder etterutdanning - har man rett til dette, eller er det opp til hver enkelt arbeidsgiver? jeg kunne tenke meg å ta et halvtårsstudium jeg tror vil være veldig nyttig for meg, men er usikker på hvordan jeg skal ta det opp med sjefen.
Hei Lone,Du har i utgangspunktet ingen krav på at arbeidsgiver skal betale din etterutdannelse. Hvis en slik etterutdannelse vil være nyttig for jobben din, kan du spørre om arbeidsgiver helt eller delvis vil dekke det.Hvis du må dekke utdannelsen selv, vær da klar over at det kan gi et mulig skattefradrag.Hilsen Siw

Skatt

, innsendt av Engstelig
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0012.09.2006 / kTuesday. 11:16
Jeg får skatteoppgjøret i oktober (er selvst. næringsdrivende), og er redd for å få mye restskatt. Hva hvis jeg rett og slett ikke kan betale ved forfall, har jeg da noen mulighet til å få ordnet opp, betale i avdrag eller noe lignende?
Hei Engstelig,Restskatt 2005 betales i 2 avdrag, begge i 2006. Får du problemer med å betale, så gå i dialog med ditt lokale Kemnerkontor så snart du mottar skatteoppgjøret. Kemnerkontoret er en tøff pengeinnkrever, så du bør være "føre var". Da kan det hende du får en avtale om betalingsutsettelse - men det er ikke sikkert.Hilsen Siw

Restskatt og bankhjelp

, innsendt av
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0012.09.2006 / kTuesday. 11:26
Jeg har fått så stor baksmell at jeg må få trekk i lønnen. Eier en bolig hvor jeg har langt under 80 prosent finansiering. Tror du det er mulig å refinansiere boligen ved å få økt lånet der for å løse ut all restskatten og slippe store trekk i måneden? Synes det er flaut å ta kontakt med banken om dette, og vil nødig gå til en av lånehaiene som tar blodrente.
Hei,Du bør så absolutt refinansiere boliglånet, og kvitte deg med skattegjelden. Du vil spare mye renter på det.Vær for all del ikke flau over å gå i banken med det! Banken er en tjenesteleverandør som tar seg godt betalt for sine tjenester. De har taushetsplikt. I tillegg er de nok borte i mange saker som får din lille skattesak til å virke helt uskyldig :-)Hilsen Siw

Omsorgslønn

, innsendt av Tobarnsmor
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0012.09.2006 / kTuesday. 11:34
Jeg har et sterkt pleietrengende barn og vi innser at ikke begge to av oss kan jobbe i ofrtsettelsen for å klare hverdagen. Hvordan er reglene med tanke på omsorgslønn? Hvor mye kan man få som maks, hvor lenge osv. Jeg har en godt betalt jobb nå. Jeg kan ofre mye for mitt syke barn, men det største problemet er at jeg frykter at vi vil få problemer med å klare oss økonomisk og vi må i spesialtilpasset bolig.
Hei Tobarnsmor,Kommunenen er avsvarlig for behandling av saker vedr omsorgslønn. Jeg råder deg derfor til å kontakte ditt lokale trygdekontor, og be om et møte hvor dere kan diskutere omsorgslønn og andre mulige ordninger.Hilsen Siw

Skatteflyktning

, innsendt av Louisa
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0012.09.2006 / kTuesday. 11:36
Jeg har dobbelt statsborgerskap, norske og svensk opg bor nå like ved svenskegrensen. Jobber i Norge men vurderer å flytte til Sverige fordi jeg har hørt at det er økonomsik lønnsomt på mange vis. Hva kan jeg trekke fra og hva er forskjellen om man bor i Norge og skatter hit eller bor i utlandet og skatter hit?Takk for at du gir gode svar som hjelper meg i hverdagen.
Hei Louise,Vil du bo i Sverige og jobbe i Norge, må du fremdeles skatte av inntekten til Norge. Eventuell skatt på bolig/formue i Sverige skal til Sverige.Den store økonomiske fordelen bli vel at boliger er vesentlig billigere i Sverige enn i Norge.Hilsen Siw

LØnmnsøkning og prisutvik

, innsendt av Undrende
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0012.09.2006 / kTuesday. 11:38
Hvor stor er den reelle prisoppgangen per år de siste årene? Jeg mener at jeg har fått en negativ lønnsutvikling reelt sett fra min arbeidsgiver og vil bruke konsumprisindeksen eller hva det heter som argument. Må forhandle lønnen selv og jobber i en liten familiebedrift, så det er ikke lett å komme igjennom med mer enn noen ynkelige kroner i lønnsøkning hvert år.
Hei undrende,Konsumprisindeksen steg med 1,9 prosent fra aug. 2005 til aug. 2006. Mer tall vedr prisstigning finner du på www.ssb.no (søk på KPI).Hilsen Siw

Sykelønn

, innsendt av
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0012.09.2006 / kTuesday. 11:58
Vil endringer i sykelønnen føre til at mammapermisjonen blir forkortet? Hilsen Bekymret gravid
HeiNei, den er ingen foreslåtte endringer i svangerskapspermisjon.Hilsen Siw

Barntrygd osv

, innsendt av Signe
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0012.09.2006 / kTuesday. 12:00
Hva får man faktisk i støtte nåpr man får barn og skal være hjemme i et år? Det er vel en øvre grense for lønn når man tjener over snittet og hvor mye er barnetrygden? KOrt og godt? Hva er maksbeløpet man kan få av staten?
Hei Signe,Under svangerskapspermisjon kan du få 100 prosent av lønnen i 44 uker eller 80 prosent av lønnen i 54 uker. Det er et tak på 6 ganger Grunnbeløp = ca. kr.360.000 (som bli kr.288.000 ved 80 prosent lønn).Barnetrygden er nå på kr.970 pr. mnd. for ett barn.Hilsen Siw

Avdrag for single

, innsendt av Singeljenta
Dato: 01.02.2013 / kl.13:0012.09.2006 / kTuesday. 12:31
Jeg er nysingel og sliter med å klare meg nå som jeg er alene om å betale alt. Hørte i dag at Karita Bekkemellem slo alarm om at det er for dyrt å leve alene her i landet, fordi man ikke har noen å dele regningene med og utgiftene er minst like høye som for to. Finnes det noen skattefradrag vi single kan nyte godt av?
Hei Singeljenta,Skattefradrag for single, finnes ikke. Forsørger du barn og er aleneforsørger, kommer du i skatteklasse 2 og får mindre skatt. Hilsen SiwSpør Siw om jobb & penger
Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

KK er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer