ANNONSØRINNHOLD

Material property, Font
sol-logo

EKSPLOSIV ØKNING DE SISTE TI ÅRENE

- Reseptfrie smertestillende gjør deg ikke frisk

De siste ti årene har salget av reseptfrie smertestillende midler økt med 33 prosent. Smerteoverlege sier vi bør sette oss nøye inn i hvordan disse bør tas. Og ikke tas.

Av Aller Concept Store

- Egentlig er det fornuftig at vi ikke trenger å gå til legen for en behandling vi kan klare på egen hånd.

Det sier Audun Stubhaug. Han er professor i anestesiologi og overlege på smerteavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

- Det betyr mindre belastning av helsevesenet, fordi mange mennesker kan takle akutte tilstander selv. Det er et gode. Ikke minst i grisgrendte strøk.

Alternativet ville ifølge overlegen vært unødvendig mange besøk hos legen.

- Men det vi må huske, er at disse legemidlene er ment til kortvarig bruk, sier overlegen.

- Reseptfrie smertestillende skal ikke brukes mer enn en uke – eller maks fire uker. Hvis du trenger smertelindring lenger enn det, skal du oppsøke lege og få en behandlingsplan. Det er ikke meningen at du skal ha langtidsbehandling uten resept.

Eksplosiv økning i salget

I fjor ble det solgt reseptfrie legemidler for omtrent 2 milliarder kroner i Norge. Salget av reseptfrie smertestillende har hatt en eksplosiv økning de siste ti årene. Ifølge Apotekforeningen har bruken økt med nesten 33 prosent per innbygger.

Og bare fra 2021 til 2022 økte salget av reseptfri paracetamol og ibuprofen ifølge Folkehelseinstituttet med henholdsvis 16,5 prosent og 8 prosent målt i antallet doser. Det ble solgt cirka 12 millioner pakninger med paracetamol reseptfritt.

Men at salget av reseptfrie legemidler har økt med hele 33 prosent de siste ti årene, skyldes ikke bare et ønske fra myndighetenes side om at vi selv skal kunne behandle småting.

Dress shirt, Sleeve, Waist, Flooring, Collar, Floor

SMERTEFORSKER: Få mennesker vet like mye om smerte og smertelindring som professor i anestesiologi - og overlege på smerteavdelingen ved Oslo universitetssykehus - Audun Stubhaug.

Det skyldes også legemiddelprodusentenes markedsføring.

- Selvfølgelig har det betydning med reklamen, sier Stubhaug. - Vi støter på budskap om fortreffeligheten til reseptfrie smertestillende midler over alt. Det hadde ikke vært brukt så mange penger på markedsføring hvis ikke den hadde en effekt. Reklamen overholder regelverket, men reglene bør kanskje skjerpes inn.

Bekymrende bruk hos ungdom

Overlege Stubhaug sier at i tillegg til tilgjengeligheten og at den norske befolkningen har blitt klar over at de reseptfrie smertestillerne eksisterer, er det en annen grunn til at salget har økt: Noen er blitt mer liberale med hvordan og hvor ofte vi bruker dem. Spesielt sees dette hos ungdommer.

Faktisk har forskere ved OsloMet funnet at ett av fire barn mellom 10 og 12 år bruker smertestillende tabletter hver uke. Blant jentene i 7. klasse bruker så mange som 29 prosent smertestillende midler ukentlig. I disse tallene er det også tatt med smertestillende forskrevet av leger, men tallene er likevel høye.

- Men er ungdom ikke mer sårbare når det gjelder bruk av legemidler?

- Jo, det er helt riktig. Barn og ungdom har ikke en ferdigutviklet hjerne. Derfor er de også mer følsomme for skadelige effekter enn voksne er. Hvis man vet at man selv – eller barna – har fått i seg for mye reseptfrie smertestillende midler, skal man kontakte helsevesenet for å bli fulgt opp. Ganske ofte ser vi at voksne feilberegner dosen til barna, og da må de si fra.

- Får vi slike vaner med hjemmefra?

- Det er tegn som tyder på det, ja. Aksept hos foreldre blir gjerne til aksept hos barna. Og omvendt: Foreldre som er skeptiske når det gjelder å ta smertestillende, får ofte barn som er skeptiske eller avholdende.

Artikkelen fortsetter under.

Hva synes du om artikkelen?

Så mye reseptfrie smertestillende bruker nordmenn:

 • Salget av reseptfrie smertestillende har økt med nesten 33 prosent per innbygger de siste ti årene, ifølge en undersøkelse laget av Apotekforeningen.
 • Prislapppen for de solgte reseptfrie legemidlene? I 2022: 2 milliarder kroner.
 • Fra 2021 til 2022 økte salget av reseptfrie paracetamol-legemidler med 16,5 prosent. Salget av ibuprofen økte med 8 prosent målt i antall doser.
 • I fjor ble det solgt cirka 12 millioner pakninger med paracetamol reseptfritt, ifølge Folkehelseinstituttet.

Dette kan skje ved overforbruk

Legemidler som inneholder paracetamol – som for eksempel Paracet, Pinex og Panodil – utgjør over halvparten av salget. Den nest mest solgte reseptfrie smertestillende er legemidler som inneholder ibuprofen – som f.eks. Ibux og Ibumetin.

- Med paracetamol kan det gå utover leveren. Det gjelder både en enkeltdose som er altfor høy, men også litt forhøyet dose over lengre tid. Man kan føle seg slapp og dårlig hvis man tar for mye, og hvis det er snakk om en stor overdose kan man bli veldig syk.

- Og ibuprofen?

- Det vanligste problemet er at man får økt blødningstendens. For eksempel blødning i magesekken. Det er mest problematisk hos eldre. Det anbefales ikke å bruke ibuprofen hvis man har hjerte- og nyreproblemer. Det er forskjell på å ta en høy dose, slik at du blir kvalm og uvel, og å ta en veldig høy dose. Da kan det inntreffe bevisstløshet og pusteproblemer.

Gesture, Finger

- Hvor lite – eller mye – skal til for å ta for å få alvorlige bivirkninger?

- Det er en skala. At de i det hele tatt er reseptfrie, betyr at de er relativt trygge ved normal bruk. Men ved to-tre ganger mer enn maksimalt angitt dose, begynner det å bli fare på ferde. Det kan gi alvorlige konsekvenser. Disse legemidlene er ment til akutt smertelindring. Som befolkning som helhet bør vi være forsiktige med å bruke unødvendige legemidler.

Computer desk, Office chair, Furniture, Table, Building, Peripheral

Enkelt råd: Les pakningsvedlegget!

Overlege Stubhaugs råd for at vi skal passe bedre på både unge og voksne, er enkelt.

- Les pakningsvedlegget nøye. Der står det hvor mye man kan ta. Det gir et hint om hva som er skadelig dose, og det er en grunn til at du bare får kjøpt én pakke av gangen.

Stubhaug sier at det er viktig å tenke over hvilken funksjon smerte faktisk har hos oss mennesker.

- Smerte er kroppens måte å varsle om at noe er skadelig eller farlig for oss. Å gjøre det til en vane at enhver smerte eller ubehag skal behandles, er ikke noe vi ønsker oss. Hvis du slår deg på en hammer, gjør det forferdelig vondt. Kroppen bruker smerte som varselsignal – og den tåler dette signalet.

Test deg selv

Hvor ofte tar du smertestillende?

Obs! Du bruker for mye.

Vær forsiktig, bruk gjerne mindre

Denne bruken er ok.

Ukentlig eller sjeldnere

En til to ganger per uke

Mer enn to ganger per uke

- Er reseptfrie smertestillende for lett tilgjengelig?

- Det er et vanskelig spørsmål. Ønsket er jo at vi som befolkning kan behandle ting uten å gå til lege. Men det er samtidig en grunn til at pakningene er små. De svarer til cirka to og en halv dags bruk. Det er tenkt som en begrensning.

- Mange har det liggende i veska eller i jakkelomma, bare i tilfelle?

- Det er måten man bruker det på som er viktig, ikke hvor det ligger. Rent bortsett fra at legemidler skal være utilgjengelige for barn. De bør oppbevares trygt – ikke ligge og slenge rundt i huset. Jo lettere tilgjengelige de er, dess hyppigere vil man nok ta det i bruk.

Fornuftig bruk er helt ok

Overlege Audun Stubhaug understreker at om man bruker reseptfrie smertestillende som angitt på pakken, er det helt i orden å bruke dem. Det er ved overforbruk – og langtidsbruk – at det blir problematisk. Og potensielt farlig.

- Kan man bli avhengig av reseptfrie smertestillende?

- Nei, ikke som du kan bli av alkohol og narkotika. Men du kan venne deg til å bruke det. Hvis du bruker det mer enn annenhver dag, bruker du det for ofte. Da kan det hende at den hodepinen du forsøker å få vekk – og som kanskje er blitt kronisk, faktisk skyldes bruken av smertestillende. Vi kaller det medikamentutløst hodepine. Bruker du reseptfrie smertestillende mer enn hver annen dag over 30 dager, er det risikabelt.

Smerter? Disse rådene kan hjelpe

 • Pass på å få nok søvn og hvile
 • Spis regelmessig
 • Drikk rikelig med vann
 • Få nok frisk luft og fysisk aktivitet

Har ikke så god effekt som vi tror

Smertelege Audun Stubhaug sier en interessesant ting: De reseptfrie smertestillende virker ikke så godt som vi faktisk tror.

- Nei, de er ikke så effektive. Jeg vil ikke si at de er ineffektive, men har du en skade, har du en skade. Smertestillende kan ta litt av plagene, men de helbreder ikke sykdom. Det eneste unntaket er at de kan være febernedsettende.

Overlegen sier at vi kan lære litt av det gamle foreldertrikset om å blåse. Det kan faktisk være vel så effektivt å blåse på det som gjør vondt, i stedet for at barnet skal få en Ibux.

Hvis man har fått en uvane med å ta for mye reseptfrie smertestillende – eller tar det for lenge, har overlegen et skikkelig godt råd:

- Husk at det er ingen fare med å bråstoppe. Hvis legen mistenker at hodepinen din er medikamentutløst, er behandlingen faktisk å slutte brått.

Vision care, Flash photography, Forehead, Glasses, Eyewear, Collar

FORNUFTIG: Om du følger doseringen på pakningsvedlegget, har du en fornuftig bruk av reseptfrie smertestillende, ifølge overlege Audun Stubhaug.  

Råd til foreldre

 • Daglig/ukentlig bruk av reseptfrie smertestillende bør unngås. Du er ikke en dårlig forelder hvis du ber ditt barn vente litt og se om ting går over.
 • Hvis ditt barn ofte klager over smerter, kan det være lurt å be om en vurdering hos fastlegen.
 • Foreslå andre tiltak før du tilbyr smertestillende – nok, søvn, frisk luft og fysisk aktivitet forebygger smerter
 • Les pakningsvedlegget sammen med barnet ditt. Det er viktig å ikke ta høyere dose enn angitt – og det er viktig å ikke bruke høye doser over lang tid (evt. i samråd med lege). Bivirkningene oppgitt i pakningsvedlegget er ekte.
 • Mange bruker smertestillende mot plager de ikke virker mot. Paracet, Ibux og liknende gir ingen effekt mot sorg, stress, uro eller vonde følelser.

- Hva kan vi gjøre i stedet for å ty til smertestillende?

- Tenk at det ikke er sikkert du trenger å ta en tablett med én gang. Sett deg ned i en stol, pust dypt inn og ut noen ganger. Tenk over hvorfor du har vondt. Det å puste slik er i seg selv stressreduserende, og får deg til å slappe av. Da slapper muskulaturen din også av. Det meste går over – og blir bedre om en liten stund.

Hva synes du om artikkelen?

Flash photography, Smile, Lip, Eyebrow, Happy, Iris, Eyelash

Forsker advarer

Løsningen blir en pille

Flash photography, Lip, Eyebrow, Eyelash

Kathrine Sørland holdt misbruket hemmelig:

– Pillene styrte livet mitt

Les også

Dette er annonsørinnhold produsert av Aller Concept Store.Se våre annonsørretningslinjer eller kontakt oss på hallois@aller.com©2023 Aller Media AS | Personvernerklæring og informasjonskapsler