dagbladet-logo-rgb-01.png

ANNONSØRINNHOLD

Material property, Font

– Selvmordstanker kan ramme oss alle

– Selvmord handler ikke utelukkende om depresjon og psykiske lidelser, sier Vivat-leder Ann-Jorid Møller. Kompetansen hennes har vært hennes beste venn – og hennes verste fiende.

AV ALLER CONCEPT STORE

– Det er ikke så mange lærere nå som er så hjelpeløse som jeg var en gang i tiden!

Ann-Jorid Møller (59) er leder i Vivat selvmordsforebygging, som tilbyr kurs for selvmordsforebygging over hele Norge. Det har hun vært siden 2008, og da hun trådte inn i jobben, var hun langt fra noen selvmordsekspert. Hun kom inn fra lærerfaget, pedagogikken og skoleledelse. 

– Jeg skjønte at selvmordsforebygging var et tema der jeg opplevde meg på gyngende grunn. Både som lærer og som leder for ansatte som har mistet noen nære, har jeg gjort så godt jeg kunne, men jeg hadde fint lite av den fagkunnskapen jeg har nå. 

Vivat selvmordsforebygging

 • Et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak
 • Etablert i 1998, inspirert av kanadiske Living Works
 • Tilbyr kurs i selvmordsforebygging over hele landet, med lokale kursledere

Les mer her

Hun har alltid elsket å jobbe med folk. Det gir henne energi. I Vivat møter hun mange av dem, og misjonen er å hjelpe hverandre til å bli best mulig rustet til å møte et spørsmål som virkelig gjelder liv eller død. 

Rammer 1 av 20 

I fjor tok 658 mennesker sitt eget liv i Norge. Mellom 4000 og 6000 mennesker behandles i helsevesenet på grunn av selvmordsforsøk. 

– I løpet av ett år vil om lag én av tjue få selvmordstanker. Dette handler ikke bare om depresjon og psykiske lidelser. Selvmordstanker kan ramme oss alle, det er ingen som vet hvordan livet møter oss. 

Selv om hun har en jobb som virkelig oppleves som meningsfull og givende, vurderte hun på et tidspunkt seriøst å slutte. Det var i 2020, etter at hun fikk beskjeden om at hennes biologiske bror, som hun ble kjent med i voksen alder, hadde tatt sitt eget liv. 

– Det var nesten ikke til å holde ut. Kompetansen jeg har ble min beste venn – men også min verste fiende. 


– Vær mer uredd

Vivat jobber for å gjøre selvmordsforebygging til alles anliggende. På kursene de tilbyr lærer du å bli bedre til å se, spørre og lytte, så du best mulig kan være oppmerksom, fange opp signaler og gi førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Det er vanskelig å gi en liste etter hva vi skal se etter. Men livshendelser som er preget av tap og/eller smerte, vil kunne være en fellesnevner.

“Ikke bli forskrekket om selvmordstanker rammer deg.”

Ann-JORID Møller, LeDER I VIVAT

Situasjoner som kan trigge selvmordstanker

 1. Samlivsbrudd/kjærlighetssorg
 2. Sorg etter dødsfall
 3. Vold og overgrep
 4. Alvorlig fysisk sykdom
 5. Mobbing og konflikter
 6. Ensomhet og isolasjon
 7. Utfordringer på jobben eller skolen
 8. Arbeidsløshet
 9. Økonomiske problemer
 10. Alkohol- og rusproblemer
 11. Psykiske traumer/lidelser

Kilde: Helsenorge.no

“Alle kan bidra til å forebygge selvmord.”

Ann-JORID Møller, LeDER I VIVAT

– Vi jobber ut fra et samfunnsperspektiv: Alle kan bidra til å forebygge selvmord. Her er vi ikke bare avhengig av det spesialiserte hjelpeapparatet, men av oss alle, for eksempel frivillige, lærere, ledere, kolleger og venner. Og vi ser at det går riktig vei. Det er langt større bevissthet rundt selvmord i dag enn da Vivat ble grunnlagt i 1998. Livet er her, og det møter oss. Det må vi ruste oss for. 

Når vi møter fornøyde kursdeltakere på OPS-kurs (Oppmerksom På Selvmordstanker) en høstdag i Steinkjer, er det én tilbakemelding som går igjen: 

– Det viktigste vi har lært, er å være mer uredd. Tør å spørre! Våg å bruke ordene. 

Shoulder, Sleeve, Gesture

– Jeg tror på kraften i spørsmålet: «Har du selvmordstanker?» sier Ann-Jorid. 

– Det kan redde liv. Det kan også være veldig vanskelig å si. På kursene våre kan vi snakke om det, og alle er enige, men så fort vi skal øve på å spørre, ser vi at de fleste av oss synes det er vanskelig å ta ord som «selvmordstanker» og «ta ditt eget liv» i munnen. 

Hva synes du om artikkelen?

Artikkelen fortsetter under.

LES OGSÅ

Kjenner du noen med selvmordstanker?


Er du bekymret for noen? Da har vi et krystallklart råd til deg.

Se. Spør. Lytt

Hun understreker at god selvmordsforebygging starter lenge før vi kommer til faresignaler og kriser. 

– Vi må gjøre «Hvordan har du det?» til et ekte spørsmål, og ikke bare noe vi sier i forbifarta med «bra» som det eneste forventede svaret. Å bry seg er god selvmordsforebygging. 

– Vi må lære oss å se, spørre og lytte til andre. Men hva er det viktigste vi kan gjøre for oss selv? 

– Husk at selvmordstanker også kan ramme deg. Forstå at du må snakke med noen om det. Om du bare holder alt inni deg, kan det bygge seg opp til noe som blir mye vanskeligere å håndtere. Selvmordstanker handler ofte mer om å ikke holde ut livet enn ønsket om å dø. Før problemene oppstår: Tenk gjennom hvem du kan snakke med. Det må ikke nødvendigvis være en psykolog, og det må ikke nødvendigvis være dine aller nærmeste.  Når vi forteller, er det livssiden i oss som snakker, den delen av oss som vil leve videre. Spiren til ønsket om liv, får plass når vi deler.

Har du selvmordstanker? 

 1. Ta dem på alvor

– Hva er våre største hindre for å nå ut til noen vi er bekymret for? 

– Det er mindre farlig å spørre om selvmordstanker enn man tror. Det er mulig å snakke om det, det er ikke slik at vi dytter noen utfor, eller setter dem på en idé de ikke har. Mange tenker: Noen andre kan dette bedre enn meg, noen andre står vedkommende nærmere, sier Ann-Jorid.

Lytt til bekymringen

Mange kan være redde for at de får et for stort ansvar ved å involvere seg. Hvor skal vi gå med disse bekymringene våre?
 

– Vi kan ha så mange unnskyldninger. Men det farligste vi kan gjøre, er å ikke gjøre noe. Har du signaler for bekymring, kan du gjøre en stor forskjell ved å spørre, og ved å vise at du ser. Da kan du hjelpe vedkommende til å for eksempel kontakte fastlegen, det må ikke være du som tar rollen som terapeut. Hvis du er bekymret, så er det sannsynligvis en god grunn til det. Lytt til bekymringen, og ikke til tvilen. Noen ganger tror folk med selvmordstanker at de roper dem ut, og at det bør være så tydelig for alle, men så er det ofte ganske vagt. Og vi vet aldri hvor lang veien er fra tanke til handling. 

Bekymret? Dette kan du si:

 • Du sier du er lei av alt. Er det sånn at du har tenkt å ta livet ditt?
 • Jeg er bekymret for deg, det virker som om du har det veldig vanskelig. Er det så ille at du har tenkt tanken på å ta livet ditt?
 • Tenker du på selvmord av og til?
 • Jeg sier dette fordi jeg bryr meg om deg – har du tanker om selvmord?

Les mer her på helsenorge.no

Hun understreker at det er en stor lettelse i å bli sett, og at det ligger viktig førstehjelp både i spørsmålet og svaret.

– Hva er de største tabuene om selvmord?

– Fra gammelt av var det en stor synd, og de som tok sitt eget liv ble ikke gravlagt i vigslet jord. Vi er kommet forbi dette, men spor av holdningene lever videre. Det viktigste vi må skjønne er at det ikke er et «vi» og «dem», men at det handler om oss alle. Tabuene er litt som en vegg, og veggen må brytes ned fra begge sider. Mange kjenner på skam og skyld og orker ikke å dele, og tror at verden ikke tåler å høre om deres vondeste tanker. Noen synes selvmord er en egoistisk handling, og samtidig kan også mennesker i selvmordskrise oppleve seg som en belastning for andre.

Gode kolleger: Ann-Jorid med Rita Småvik, som er kursleder og veileder i Vivat.

“Vi vet aldri hvor lang veien er fra tanke til handling.”

Ann-JORID Møller, LeDER I VIVAT

Skam, smerte og sinne

Gjennom arbeidet med selvmord, står Ann-Jorid midt i spennet mellom det håpløse og det håpefulle. På den ene siden ser man at man kan hjelpe noen tilbake til livet. At samfunnet åpner seg, at vi får større og større forståelse. At terskelen blir lavere for å be om hjelp. Og for å spørre noen om de trenger hjelp. Like fullt: Ikke alle forsøk på å hjelpe noen, ender godt.

 

– Jeg er også i det håpløse, for jeg har jo mistet noen. Tap av noen som står deg nær er belastende, og tap i forbindelse med selvmord, kan medføre eksistensiell ettertanke, skam, smerte, sinne. Det er dritvanskelig. Og det vet jeg. 

“Fra en stor lammende sorg gikk jeg kjapt inn i skyld og skam.”

Ann-JORID Møller, LeDER I VIVAT

KjenNER på redselen

Da hun fikk budskapet om brorens selvmord, var tanken: Dette hadde jeg ikke sett komme. 

– Det gikk fort over til «Her har du gjort en glipp». Fra en stor lammende sorg gikk jeg kjapt inn i skyld og skam. Jeg tenkte og tenkte: Hvor burde jeg ha forstått? Med min jobb og min kompetanse, hvordan klarte jeg? Jeg ser at selv om jeg hadde gjort et forsøk på å redde ham, kunne det fortsatt ha endt med selvmord. Men jeg skulle så gjerne ha fått sjansen til å forsøke å hjelpe ham. Kanskje hadde utfallet vært like tragisk for broren min, men det hadde vært viktig for meg. 

–  Tanken om skammen tok overhånd. Dette jobber jeg jo med, det skal ikke skje meg! Det var knallhardt. Og jeg kjenner stadig på redselen for at dette skal skje med flere i min nærhet. Først ble jeg veldig handlingsrettet, ordnet med begravelse og prøvde å ha omsorg for alle andre etterlatte. Jeg lå i spennet mellom å trenge hjelp selv og hjelpe andre. Jeg ble sykemeldt en periode, jeg måtte passe på meg selv. 

Trenger du noen å snakke med?

“Jeg skulle så gjerne ha fått sjansen til å forsøke å hjelpe ham.”

Ann-JORID Møller, LeDER I VIVAT

Sår erfaring

– Du vurderte også å slutte i jobben?

– Ja. Jeg tenkte at dette kunne jeg ikke stå i. Det var selvmord og skam overalt rundt meg. Her skulle jeg jobbe i å skolere folk i det jeg selv hadde den såre erfaringen av ikke å ha fått til. Jeg var for sårbar til å holde kurs, jeg klarte ikke å tåle andres historier. Når du er så fylt opp med ditt eget, klarer du ikke å hjelpe andre rundt deg. Jeg kjente mye på min egen utilstrekkelighet. Samtidig er kompetansen min det som har båret meg. Jeg vet hvor viktig det er å dele det som er vanskelig, og jeg er omgitt av gode kolleger som kan ta det imot.

10.september 2021 var den årlige Verdensdagen for selvmordsforebygging, hvor Vivat ofte bidrar i ulike arrangement rundt om i landet. Som Vivat-leder skulle Ann-Jorid holde foredrag i Tromsø Domkirke:

– Noen dager før får jeg vite: Det skal legges ut store, røde hjerter i kirka, ett for hver som har dødd av selvmord i Troms og Finnmark i 2020. Det ene hjertet vil altså være for broren min.

Da kunne hun ikke bare holde sitt vanlige foredrag om selvmordsforebygging i samfunnsperspektiv. 

– Hvis jeg skulle møte opp, og jeg var ikke helt sikker på om jeg klarte det, så måtte jeg være ærlig om at det ene hjertet sto meg veldig nær. Noe annet kunne jeg ikke gjøre mot broren min. Så jeg måtte kjenne etter: Hva klarer jeg å si? 

“Det skal legges ut store, røde hjerter i kirka, ett for hver som har dødd av selvmord. Det ene hjertet vil altså være for broren min.”

Ann-JORID Møller, LeDER I VIVAT

– Jeg var ikke redd for å gråte eller måtte ta noen pauser. Men jeg var der som Vivat-leder, så jeg kunne ikke bryte totalt sammen. Det kunne ikke bare være rå egenterapi, jeg hadde et budskap å formidle. Det hadde en stor verdi å dele min historie der, og det var sterkt å minnes broren min. Jeg ble varmt ivaretatt, og jeg tror jo på åpenhet og ærlighet - også når den kan være vanskelig. 


– Vi må være så ærlig at vi sier: Det går ikke alltid bra. Men jeg tror fremdeles på det å bry seg, og velger å fortsette jobben med å snakke om hvordan vi kan spørre og hjelpe ved selvmordstanker. Det er viktig, det handler om liv eller død.

Hva synes du om artikkelen?

Flash photography, Wood

STIKKTITTEL

Tittel på relevant sak for denne saken skrives rett inn i dette feltet


Kort ingress kan settes inn her. Den kan være så kort, eller så kang man ønsker. Ser nok best ut med litt lengde på den.

pouring water on person's hands

STIKKTITTEL

Tittel på relevant sak for denne saken skrives rett inn i dette feltet


Kort ingress kan settes inn her. Den kan være så kort, eller så kang man ønsker. Ser nok best ut med litt lengde på den.

People in nature, Cloud, Sky, Shorts, Plant

STIKKTITTEL

Tittel på relevant sak for denne saken skrives rett inn i dette feltet


Kort ingress kan settes inn her. Den kan være så kort, eller så kang man ønsker. Ser nok best ut med litt lengde på den.

Les også

Dette er annonsørinnhold produsert av Aller Concept Store.Se våre annonsørretningslinjer eller kontakt oss på hallois@aller.com©2022 Aller Media AS | Personvernerklæring og informasjonskapsler