Sykemelding:

De vanligste årsakene til sykemeldinger

Mye kan gjøres med sykefraværet på arbeidsplassen, ifølge Stami.

SYKEMELDING: Sykefraværet i Norge lå i tredje kvartal i 2018 på 6,2 prosent. Fraværet blant kvinner er høyere enn blant menn. FOTO: NTB Scanpix
SYKEMELDING: Sykefraværet i Norge lå i tredje kvartal i 2018 på 6,2 prosent. Fraværet blant kvinner er høyere enn blant menn. FOTO: NTB Scanpix Vis mer
Publisert

SSBs sykefraværsstatistikk viser at sykefraværet vårt var på 6,2 prosent tredje kvartal i 2018, justert for influensa- og sesongvariasjoner. Den vanligste årsaken til legemeldt sykefravær er muskel- og skjelettplager, viser NAVs sykefraværsstatistikk. Dette gjelder både blant kvinner og menn. Videre er psykiske lidelser den nest vanligste årsaken til sykemelding. Her er kjønnsforskjellene større, og årsaken er vanligst hos kvinner.

Det er mange ulike perspektiver på sykefravær. Ved Statens Arbeidsmiljøinstitutts (STAMI) Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018kommer det frem at omkring 60 prosent av sykefraværet over 16 dager er fravær knyttet til muskel- og skjelettdiagnoser og psykiske diagnoser.

Her heter det også at forskning viser at en fjerdedel av alle tilfeller av psykiske plager, en fjerdedel av alle tilfeller av moderate til alvorlige nakke- og skuldersmerter, og en tredjedel av alle tilfeller av moderate til alvorlige korsryggsmerter kunne ha vært unngått dersom kjente risikofaktorer i arbeidsmiljøet hadde vært eliminert.

LES OGSÅ: Når er det egentlig greit å være hjemme fra jobb?

- Enklest å gjøre noe med arbeidsforhold

Mye av fraværet vårt kan altså relateres til arbeidet vårt, forteller også Pål Molander, som er direktør ved STAMI. Det betyr også at det finnes mye potensiale til å få ned sykefraværstatistikken på arbeidsplassen.

- Årsakene til sykefravær er sammensatte og delvis kan de virke mot hverandre. Felles for mange av disse årsakene er at de kan være vanskelige å gjøre noe med på kort sikt på den enkelte arbeidsplass siden årsakene ikke trenger å ha noe med arbeidet å gjøre. Arbeidsmiljøforhold derimot, som 35 prosent av de langtidssykemeldte oppgir er helt eller delvis årsake til sykefraværet, er den årsaken man enklest kan gjøre noe med på arbeidsplassen, sier han.

Arbeidsmiljø handler om arbeidet som utføres, planlegging, organisering og gjennomføring. For å tilrettelegge og forebygge må vi vite hvilke arbeidsforhold på den enkelte arbeidsplass som kan utgjøre en risiko, påpeker han.

- For eksempel er kvinnedominerte arbeidsplasser i kraft av arbeidsoppgavene som utføres ofte kjennetegnet av høyere emosjonelle krav enn i typiske mannsyrker, og vektlegging av slike forhold kan i slike sammenhenger være viktig. Ikke fordi kvinner er emosjonelle, men fordi arbeidet de gjør kan være emosjonelt krevende, sier han.

- Dette er ikke arbeidsforhold som kan elimineres helt, jobbene må jo gjøres, men man kan bli flinkere til å forberede seg på, kommunisere om og bearbeide slike inntrykk som en integrert del av arbeidshverdagen, fortsetter han.

70 prosent mer sykefravær blant kvinner

Kvinner har langt høyere sykefravær enn menn – nesten 70 prosent høyere. Mens legemeldt og egenmeldt sykefravær lå på 4,76 prosent hos menn tredje kvartal i fjor, var tallet 8 prosent hos kvinner, viser SSBs statistikk. Noe av forskjellen skyldes svangskapsrelatert fravær, som også har økt. Forskjellen mellom kjønnene er imidlertid stor også når dette regnes med, men hva som er grunnen vites fremdeles ikke.

NAKKESMERTER: Muskel- og skjelettlidelser er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. FOTO: NTB Scanpix
NAKKESMERTER: Muskel- og skjelettlidelser er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. FOTO: NTB Scanpix Vis mer

Det kan handle om at kvinner og menn blir utsatt for ulike ytre påvirkninger utenfor eller på arbeidsplassen, det kan være at vi reagerer forskjellig på påvirkningene vi blir utsatt for, og det kan være sosiale faktorer, som for eksempel gjør at vi oftere oppsøker lege.

Det finnes mange hypoteser. Som at kvinners dobbeltarbeid, grunnet ansvar for barn, må ta størsteparten av skylden, og at kvinnedominerte yrker oftere er mer belastende.

Sosiologiprofessor Arne Mastekaasa ved Universitetet i Oslo påpeker imidlertid at det er lite evidens for disse hypotesene.

- Kvinner jobber i mange belastende yrker, men det samme gjør menn. Totalt sett så er det ikke slik at kvinnedominerte yrker er mer belastende enn mannsdominerte yrker, sier han.

- Når det gjelder dette med ansvar for barn så er det ikke fullt så entydig, men vi ser at både kvinner og menn har mer sykefravær etter at de har fått barn, og at forskjellen mellom kjønnene er stor også før man får barn. Det er heller mer som tyder på at kjønnsforskjeller i helse eller reaksjoner på helseproblemer utvikles tidlig, påpeker han.

LES OGSÅ: Dette er de vanligste psykiske lidelsene blant kvinner i Norge

Sosiale og biologiske forskjeller

Disse forskjellene gjelder også før vi er ute i arbeidslivet. Her kan altså biologiske forskjeller spille inn, og det samme kan forskjeller i oppvekst og sosialisering.

- Det er lettere å finne ut av hva det ikke er enn hva det er som har betydning, men mye tyder på at det er forskjeller på menn og kvinner i helse eller reaksjoner på helseproblemer og at de oppstår alt før man er ute i arbeidslivet, sier han.

Kvinner og jenter er blant annet oftere hos legen enn menn er, vi bruker oftere medisiner og rapporterer oftere om helseproblemer, også fra ung alder. Spørsmålet videre er hva som er grunnen til det – i hvilken grad dette handler om biologi, og i hvilken grad det er snakk om forskjeller i sosialisering og kjønnsroller.

- Det er vanskelig å skille mellom hva som har med hvordan man reagerer på helseplager, og om man i streng forstand er sykere. Antakelig handler det om begge deler slik at det også er sånn at kvinner reagerer litt sterkere, mener Mastekaasa.

Han vil heller ikke overdrive betydningen av biologiske forskjeller mellom kjønnene, og påpeker at årsaken til forskjellene i sykefravær er sammensatt.

- Generelt i forskningen så er det sånn at det er lettere å avkrefte hypoteser enn å bekrefte dem, og vi har ikke funnet sannheten eller hovedforklaringenene på dette – og her er det flere.

LES OGSÅ: - Kvinner opplever et høyt press med mange uforenelige krav

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

kk er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer