Helse

Det finnes flere tilfeller hvor de ansatte har plikt til å viderefortelle det du sier

- Kan ha rett til å gå til politiet selv om pasienten ikke ønsker det, sier ekspert.

KAN MELDE FRA: Dersom en pasient forteller at hun jevnlig utsettes for grov fysisk mishandling av mannen sin, kan legen ha rett til å gå til politiet selv om pasienten ikke ønsker det. Foto: Shutterstock / Africa Studio
KAN MELDE FRA: Dersom en pasient forteller at hun jevnlig utsettes for grov fysisk mishandling av mannen sin, kan legen ha rett til å gå til politiet selv om pasienten ikke ønsker det. Foto: Shutterstock / Africa Studio Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Alle ansatte i helse- og omsorgsyrker i Norge er pålagt en omfattende taushetsplikt, som skal verne om pasientens personvern og sikre tillit. Men taushetsplikten gjelder ikke alltid, og det finnes flere tilfeller hvor de ansatte har plikt til å viderefortelle det du sier.

- I flere tilfeller har helsepersonell rett til å bringe opplysningene videre, og i noen tilfeller har de også plikt til dette. Hvis helsemedarbeideren for eksempel får vite om alvorlig dyremishandling, kan det bringes videre, sier Sissel Bergh-Jacobsen, som er advokat i Advokatfirmaet DA NorJus.

LES OGSÅ: Steinar Schipper (38) var rusavhengig: - Jeg møtte opp som full nisse på julaften

Hvis for eksempel pasienten er synlig beruset og sier at han har tenkt å kjøre bil i trafikken, gjelder ingen taushetsplikt.  

Det kanskje viktigste unntaket gjelder hvis «tungtveiende private eller offentlige interesser» tilsier at taushetsplikten ikke skal gjelde. 

- Dette gjelder særlig når det er fare for liv og helse. Helsemedarbeideren må vurdere den konkrete faren opp mot hensynene bak taushetsplikten. Hvis for eksempel pasienten er synlig beruset og sier at han har tenkt å kjøre bil i trafikken, gjelder ingen taushetsplikt. Hvis en kvinnelig pasient forteller at hun jevnlig utsettes for grov fysisk mishandling av mannen sin, kan helsemedarbeideren ha rett til å gå til politiet selv om pasienten ikke ønsker det, sier hun.

LES OGSÅ: Emile (20) kvalte sin nyfødte baby ved hjelp av en plastpose

Taushetsplikten gjelder selv om du innrømmer drap 

Taushetsplikten står så sterkt i Norge, at den til og med gjelder dersom du innrømmer til helsepersonell at du har begått et mord.

- Opplysning om en straffbar handling som er begått, omfattes av taushetsplikten med mindre det foreligger en betydelig fare for at pasienten vil komme til å begå nye alvorlige forbrytelser, sier Bergh-Jacobsen.

- Hva hvis pasienten forteller at han ønsker å ta livet av en bestemt person? 

- Enkelte mennesker i krise går nok med slike tanker, men uten å ha virkelig vilje til å gjennomføre dem. Men hvis helsemedarbeideren får det inntrykk at pasienten faktisk kan komme til å gjennomføre sin plan, gjelder ikke taushetsplikten.

- I 2006 uttalte en mann følgende til sin psykolog: «Jeg kommer til å drepe noen snart, jeg tror ikke jeg kommer til å ta livet av en politimann, men snarere en ansvarlig person som justisministeren». Psykologen mente det var grunn til å ta mannen alvorlig, og da var han ikke bundet av sin taushetsplikt, sier hun.

LES OGSÅ: Hvem får ansvaret for barnet ditt hvis du dør?

PLIKT TIL Å MELDE FRA: Dersom helsepersonell har grunn til å tro at for eksempel barn blir mishandlet, eller at gravide misbruker rusmidler, har de plikt til å melde fra. Foto: Shutterstock / Syda Productions
PLIKT TIL Å MELDE FRA: Dersom helsepersonell har grunn til å tro at for eksempel barn blir mishandlet, eller at gravide misbruker rusmidler, har de plikt til å melde fra. Foto: Shutterstock / Syda Productions Vis mer

Unntak ved samtykke 

- Leger har i utgangspunktet taushetsplikt overfor alle andre enn den pasienten som informasjonen gjelder. Dette er avgjørende for tilliten til helsevesenet, sier Camilla Fagerholt, som er sekretariatsleder og jurist for Allmennlegeforeningen. 

Hun forklarer at taushetsplikten alltid gjelder, med mindre det er gitt hjemmel i lov som gir grunnlag for å utlevere informasjon. Det mest vanlige og praktisk viktige unntaket fra taushetsplikten er samtykket fra den opplysningene gjelder. 

Utgangspunktet er at leger og annet helsepersonell har taushetsplikt overfor politiet.

- Bare dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade i fremtiden vil legen ha opplysningsplikt. Vi har mange eksempler på at politiet forsøker å få taushetsbelagt informasjon uten at det foreligger grunnlag for opphevelsen av taushetsplikten, sier Fagerholt.

Kan ha plikt til å melde fra

Hvis situasjonen er så alvorlig at det vil være nødvendig å varsle politi eller brannvesen for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom, har helsepersonell plikt til å varsle. 

- I slike tilfeller er det altså ikke bare slik at taushetsplikten ikke gjelder, men helsemedarbeideren har en direkte plikt til å gi opplysningene videre, sier Bergh-Jacobsen.

Helsepersonell vil blant annet også ha plikt til å varsle barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller utsatt for annen alvorlig omsorgssvikt, og plikt til å varsle den kommunale helse- og omsorgstjenesten når en gravid kvinne misbruker rusmidler slik at barnet sannsynligvis vil bli født med skade.

LES OGSÅ: Mødre står bak grusom mishandling av døtre

Viktig å vite om lovbestemte unntak fra taushetsplikten:

I noen sammenhenger er helsepersonell pålagt en plikt til å videreformidle pasient- og brukeropplysninger som ellers er underlagt taushetsplikt når visse vilkår er oppfylt:

  • Helsepersonell skal, på eget initiativ, varsle barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.
  • Helsepersonell skal, på eget initiativ, gi opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade.
  • Lege, psykolog eller optiker skal gi melding om pasienter som ikke oppfyller de helsemessige krav til førerkort og sertifikat etter nærmere regler gitt i forskrift, når den aktuelle helsetilstanden antas å vedvare.
  • Helsepersonell skal på eget initiativ, varsle politi og brannvesen dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.
  • Helsetjenesten kan bruke politiet til å varsle pårørende til pasienter som er innlagt etter en krise- eller katastrofesituasjon. Navn og innleggelsessted kan utleveres til politiet til dette formålet.
  • I en krise- eller katastrofesituasjon med mange savnede, skal helsepersonell oppgi navn på pasienter som kommer fra åstedet til nødetater og redningsmannskap, for at disse skal få oversikt savnede og ikke binde opp ressurser til leting etter personer som er funnet.

Kilde: helsedirektoratet.no

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

kk er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer