Angst

- Kvinner opplever et høyt press med mange uforenelige krav

Eksperter tror kravene i samfunnet og sosiale medier er blant årsakene som gjør at stadig flere unge kvinner rammes.

ANGST OG DEPRESJON: Dobbelt så mange kvinner som menn har angst og depresjoner. Kvinner har en biologisk sårbarhet, men det kan også være en rekke andre grunner til forskjellene.  Foto: Shutterstock / MikeDotta
ANGST OG DEPRESJON: Dobbelt så mange kvinner som menn har angst og depresjoner. Kvinner har en biologisk sårbarhet, men det kan også være en rekke andre grunner til forskjellene. Foto: Shutterstock / MikeDotta Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

- Angst og depresjoner kan beskrives som psykens influensa. Forekomsten både av angst og depresjon er høy og det er velkjent at kvinner har mer depresjonsplager enn menn, noe som sannsynligvis har et biologisk grunnlag, forteller Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, som er professor ved Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø.

Imidlertid kan det også være kulturbetingede årsaker til at kvinner oftere får diagnosene depresjon og angst.

Menn har tradisjonelt ikke vært like følelsesmessig åpne som vi kvinner har, og kan uttrykke nedstemte følelser på andre måter, som med irritasjon og sinne. Dermed kan depresjon hos menn være vanskeligere å fange opp. 

- Til tross for at kvinner er mer sårbare for å utvikle depresjon, så kan økt foreskriving av antidepressiva blant unge kvinner være uttrykk for at dagens kvinner opplever et høyt press med mange uforenelige krav som de opplever det vanskelig å mestre. Dermed kan de reagere med depressive symptomer, sier Wang. 

LES OGSÅ: Slik ble Malin kvitt angsten

- Høy forekomst av depresjon til tross for at vi materielt har det godt

Hun viser til at det i sosiale medier skapes en forventning om det lykkelige og perfekte liv, slik at alle livets naturlige utfordringer og bølgedaler lett blir feiltolket som at en ikke er god nok. Spesielt når vi skroller oss gjennom Instagram og ser hvordan alle andre har det og dermed hvordan vi burde hatt det.

Samtidig kjenner også stadig flere menn på høye krav, for eksempel når det gjelder jakten på det perfekte utseende. 

- Slik ser vi at samfunnsmessige forhold påvirker hvordan vi har det psykisk, og at det også i en rik nasjon som Norge er høy forekomst av angst og depresjon til tross for at vi materielt sett har det veldig godt. Det handler også om hvordan vi mestrer det vi oppfatter at forventes av oss, som for mange handler om vellykkethet på mange fronter, som utseende, trening, utdannelse, arbeid, inntekt, fritidsaktiviteter og så videre, forklarer Wang.

LES OGSÅ: Slik beskytter du barna mot kroppspresset

KVINNER SLITER MER ENN MENN: Men hva er egentlig årsaken til at flere kvinner enn menn får angst og depresjon? - Det er vanskelig å vite hva som er årsaken til kjønnsforskjellen. Biologiske forskjeller, for eksempel hormoner, er en mulig forklaring. Foto: Shutterstock / LADO
KVINNER SLITER MER ENN MENN: Men hva er egentlig årsaken til at flere kvinner enn menn får angst og depresjon? - Det er vanskelig å vite hva som er årsaken til kjønnsforskjellen. Biologiske forskjeller, for eksempel hormoner, er en mulig forklaring. Foto: Shutterstock / LADO Vis mer

Dobbelt så mange kvinner rammes

Ifølge Kristin Gustavson, seniorforsker ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet, har omtrent dobbelt så mange kvinner som menn en angstlidelse. Om det er en reell økningen blant unge, er det imidlertid vanskelig å si sikkert.

- Vi mangler dessverre gode tall for i hvilken grad flere unge i Norge får angstlidelser nå enn før. Det er vanlig å tenke at forekomsten av psykiske lidelser har økt de siste årene, men det kan skyldes at vi har blitt mer oppmerksomme på slike problemer og at flere personer derfor snakker om psykiske lidelser og flere søker hjelp. Norske data tyder på at flere unge opplever psykiske plager og stress nå enn før, men vi vet mindre om hvorvidt flere unge har så store plager at det kan forstås som psykiske lidelser, forteller hun. 

Studier fra blant annet Finland og USA kan tyde på at det er en økning i depresjon de siste årene, spesielt blant unge, og håpet er å få gjort lignende studier for både angst og depresjoner her til lands. 

- Det er vanskelig å vite hva som er årsaken til kjønnsforskjellen. Biologiske forskjeller, for eksempel hormoner, er en mulig forklaring. En annen mulighet kan være at gutter og jenter blir oppdratt forskjellig. Kanskje gutter i større grad enn jenter blir opplært til å kaste seg ut i utfordrende situasjoner, sier Gustavson og legger til:

- Vi vet at det å eksponere seg for det man frykter og dermed kunne oppleve at man mestrer mer enn man trodde, eller at situasjonen ikke var så farlig likevel, forebygger og reduserer angst. Kvinner har større tendens enn menn til å gruble over problemer - en mestringsstil vi vet at henger sammen med økt fare for både angst og depresjon. 

LES OGSÅ: Tobarnsmoren Hilde (33) trente seg frisk fra depresjonen

Felles for angst og depresjon er at det oftest er en biologisk arvelighet

Mange årsaker til angst og depresjoner

- Symptomer på angst og depresjon er normalt, men det som avgjør om det er en klinisk behandlingstrengende depresjon er antall, intensitet og varighet av symptomer. En diagnose forteller ikke noe om årsaken som kan være veldig sammensatt og variere fra person til person. Felles for angst og depresjon er at det oftest er en biologisk arvelighet, og det kan være psykososiale belastninger i oppveksten som eksempelvis omsorgssvikt eller mobbing, sier Wang. 

- I et evolusjonsperspektiv så er og angst og depresjoner naturlige reaksjonsformer når individet føler seg truet eller utsettes for belastninger som overgår deres mestringsressurser. Alle større omstillinger i livet kan derfor medføre psykiske reaksjoner som angst og depresjon. Fødselsdepresjon er et eksempel på dette. Selv om det for de aller fleste er en lykkelig hendelse, så er det også en enorm omstilling både fysisk, sosialt og psykisk, noe som krever mye av den nybakte mor. Mange opplever derfor symptomer på angst og depresjon under graviditet og barseltid. 

LES OGSÅ: Flere tusen menn får fødselsdepresjoner

Vi tar oss ikke tid til å bearbeide følelsene våre

Evalill Bølstad Karevold er psykolog og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun mener en del av årsaken til at forekomsten av angst og depresjoner ser ut til å øke hos unge kvinner i dag ligger i en kombinasjon av at vi har mye å gjøre og mye å leve opp til. 

- Vi fyller tiden vår med mye, og distanserer oss hele tiden fra følelsene våre. Vi trenger litt tom tid hvor vi kan bearbeide dem, sier hun. 

For etter hvert bygger følelsene seg opp, og mange vil ikke heller forstå at det er angst de går og kjenner på. 

- Man kjenner kanskje at man har en uro man ikke klarer å plassere. Så vil mange prøve å distrahere seg fra den følelsen med handlinger, for eksempel gjennom å prestere enda bedre i det man gjør eller være aktiv på sosiale medier, og da har man en ond sirkel hvor man aldri får utløp for uroen. 

Også hun trekker frem sosiale medier. For hva er det vi distraherer oss med? 

- En ting er at vi bruker sosiale medier som distraksjon i stedet for å hvile sansene våre eller kjenne på følelsene våre. En annen ting er innholdet i de sosiale mediene vi oppsøker. Ofte er alt ganske perfekt der, og vi sliter med å leve opp til disse bildene. 

LES OGSÅ: Dette gjør sosiale medier med selvbildet vårt

HØYE FORVENTNINGER: I sosiale medier ser alt perfekt ut. Mange kjenner nok at det er vanskelig å leve opp til vi føler forventes av oss
.  Foto: Scanpix
HØYE FORVENTNINGER: I sosiale medier ser alt perfekt ut. Mange kjenner nok at det er vanskelig å leve opp til vi føler forventes av oss . Foto: Scanpix Vis mer

- Vi ser jo også at mange ressurssterke unge kvinner aldri gir seg tid til å ha følelser. Jeg tror man opplever at det ikke er kultur for det. Jeg tror vi generelt har dårlig kontakt med følelsene, og at mange unge kvinner har vokst opp med å tenke at det bare er å skjerpe seg. 

Dessuten skal vi, samtidig som vi skal være perfekte, helst ikke tro vi er noe mer eller bedre enn noen andre, mener hun.

Jenter kan leve strengt etter janteloven

- Det er mange sosiale reguleringsmekanismer, og jenter kan leve strengt etter janteloven. Man skal ikke stikke seg for mye ut, og mange tar alt som skjer innover seg og bebreider seg selv. Jeg tror mange dytter bort følelsene. Angst kan komme av en akkumulasjon av fortrengte eller fornektede følelser, og et eller annet sted må jo de følelsene komme til uttrykk.

- Jeg tror man skal tørre å kjenne litt på følelsene sine - tørre å sette av litt tid og ikke unngå følelsene sine – og tørre å sette ord på dem og få dem ut av kroppen.

LES OGSÅ: Dette gjør sosiale medier med selvbildet vårt

Store mørketall

Grunnen til at forekomsten ser ut til å øke, spesielt blant yngre, og spesielt blant kvinner, kan altså være mange. Det kan være en reell øning av depresjon, men det kan også være at det er mer åpenhet omkring psykiske lidelser slik at flere søker hjelp, og kanskje er legene blitt flinkere til å spørre pasientene sine.

- Vi vet at det er store mørketall, og det har det alltid vært. Mange som opplever symptomer på angst og depresjon forstår nødvendigvis ikke hva de strever med, bare at de føler seg litt nedfor, sover dårlig og bekymrer seg mye. Fordi det er mange ulike symptomer som pasienter kan presentere, så kan det være vanskelig for legen å fange opp at det er en depresjon, påpeker Wang og tilføyer:

- Det er derfor viktig at legen er oppmerksomme på dette. Overgangen fra tenårene til voksenlivet er en periode der mange debuterer med depresjon og angst, noe som kan forklares ved at dette er en overgangsfase med store omstillinger.

LES OGSÅ: Tre psykiske lidelser vi bør snakke mer om 

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

kk er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer