ØKER FOR KVINNER: Mens utviklingen flater ut for menn, fortsetter andelen kvinner med lungekreft å øke.  Foto: Scanpix
ØKER FOR KVINNER: Mens utviklingen flater ut for menn, fortsetter andelen kvinner med lungekreft å øke. Foto: ScanpixVis mer

Lungekreft

Lungekreft øker fortsatt blant kvinner

Og en av årsakene er at menn har vært flinkere til å stumpe røyken.

Mens tallene for lungekreft blant menn er dalende, er økningen hos kvinner fortsatt kraftig. I 2014 fikk 1596 menn og 1423 kvinner og påvist lungekreft.

- Hos menn har vi sett en utflating og nedgang i forekomsten av lungekreft de siste årene, og vi tror nå at toppen er nådd. Hos kvinner, derimot, er det stadig flere som rammes, særlig kvinner over 70 år. Dersom utviklingen fortsetter, tar kvinnene i løpet av få år igjen menn, slik at det blir flere kvinner enn menn som rammes av lungekreft, sier overlege og forsker ved Kreftregisteret, Tom K Grimsrud.

LES OGSÅ: Derfor er røyking mer skadelig for kvinner

Flere menn stumper røyken

Han forklarer utviklingen med at menn har klart å stumpe røyken oftere enn kvinner.
 
- De fleste lungekrefttilfellene har sammenheng med en lang og tung røykehistorikk. På 60- og 70-tallet fikk vi likestilling mellom menn og kvinner på mange områder – og dessverre også på røykefeltet. I dag ser vi resultatet: Det omtrent like mye lungekreft hos kvinner og menn i alderen under 60 år. Vi har lenge hatt kunnskap om farene ved røyking, og vi har fått stadig strengere restriksjoner, men det viser seg at menn i større grad enn kvinner har greid å stumpe røyken.

I tillegg startet kvinner å røyke senere enn menn på 60- og 70-tallet, ifølge Assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen. 

- Kjønnsforskjellen skyldes de ulike fasene til røykeepidemien for menn og kvinner. Lungekreftinsidensen og dødeligheten blant menn begynte å flate ut tidlig på 1990-tallet, i kontrast til fortsatt økning blant kvinner. Grunnen til dette er at «masserøykingen» startet adskillig senere blant kvinner, og avtok også senere. Blant kvinner har lungekreftbølgen ennå ikke nådd toppen. En lungekreftbølge begynner gjerne rundt 20 år etter oppstarten av ”masserøyking” i en befolkning. Den øker deretter i styrke gjennom mange år. Når røykingen avtar, går lungekreftbølgen ned, men med et etterslep i tid. 

Viktig at flere kvinner slutter

De unge kvinnene som tok sin første røyk på 60- og 70-tallet er i dag i en alder der risikoen for kreft øker kraftig for de som røyker. Opdalshei i Kreftforeningen mener mer må gjøres for at godt voksne kvinner også skal stumpe røyken. 

- Målet må være at ratene for kvinner skal snu snarest mulig. For at det skal skje raskt, haster det med røykeslutt for enda flere av dem som har passert 40, 50 og 60 år, sier han til KK.no. 

De som som unge kvinner tok sin første røyk på 60- og 70-tallet er i dag i en alder der risikoen for kreft øker kraftig for de som røyker. Assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen mener mer må gjøres for at godt voksne kvinner også skal stumpe røyken. 

- Målet må være at ratene for kvinner skal snu snarest mulig. For at det skal skje raskt, haster det med røykeslutt for enda flere av dem som har passert 40, 50 og 60 år, sier han til KK.no. 

LES OGSÅ: Så ofte bør du sjekke kolesterolet ditt

Røyk skyld i 85 prosent av tilfellene

Lungekreft er nemlig en av få kreftformer der årsaken er kjent i de aller fleste tilfeller. Om flere stumpet røyken ville tilfellene av lungekreft vært kraftig redusert. 

- Røyking er årsak til minst 85 prosent av all lungekreft. Disse tilfellene kan derfor forebygges gjennom å få mennesker til å stumpe røyken og la være å begynne å røyke.

- Det er over 100 år siden legene første gang advarte mot skadevirkningene av røyk. Og over 40 år har vi brukt på snu trenden gjennom lovregulering. Vi vet alle at nedgangen i røyking har ikke kommet av seg selv. Den er et resultat av langsiktig arbeid. Eksempler er lovgivning, bruk av prisvirkemidler, tydelige helseadvarsler og kampanjer, Arbeidet er som på ingen måte over ennå. Blant annet har vi stor forventning til politikerne som nå har muligheten til å vedta for eksempel reklamefrie pakker.

LES OGSÅ: 10 kreftsymptomer du ikke må overse

FÆRRE STARTER: Langt færre unge starter å røyke i dag, men kvinner har vist seg å sjeldnere stumpe røyken for godt enn menn.
 Foto: Scanpix
FÆRRE STARTER: Langt færre unge starter å røyke i dag, men kvinner har vist seg å sjeldnere stumpe røyken for godt enn menn. Foto: Scanpix Vis mer

Kan måtte vente lenge med å se effektene av røyketiltak

De siste 12 årene har vi hatt flere reguleringer på både bruk og salg av røyk og tobakk, og vi har sett en tydelig holdningsendring knyttet til røyking de siste årene. Mens 25 prosent av den voksne befolkningen røkte daglig i 2005, er andelen dagligrøykere i dag 13 prosent ifølge tall fra SSB. Om ikke flere som allerede røyker stumper røyken vil vi imidlertid måtte vente lenge før vi kan se resultatene av endringene på kreftstatistikken.  

- Tiltakene mot røyk har ført til at det nå nesten ikke er noen som begynner å røyke. Det har tatt sin tid, men er et vellykket arbeid som må fortsette. De som får lungekreft nå, er hovedsakelig de som begynte å røyke for 40–60 år siden – den gangen tobakksprodusentene reklamerte i norske aviser og blader – og som ikke har klart eller ønsket å slutte, sier Tom K Grimsrud.

LES OGSÅ: Hjerteinfarkt rammer kvinner - også unge

Risikoen øker med antallet sigaretter

Rundt 3000 får påvist lungekreft i Norge hvert år, og rundt 2000 dør av kreftsykdommen i året. Lungekreft er fortsatt en av de vanligste kreftformene i Norge og den kreftformen som tar flest liv både blant kvinner og menn. Det er en klar sammenheng mellom hvor mye og hvor lenge en har røykt og forekomsten av lungekreft.

Symptomene på lungekreft varierer fra person til person og er avhengig av hvor svulsten er og størrelse. De mest vanlige symptomene er: hoste, kortpustethet, blod i spyttet, gjentagende luftveisinfeksjoner, smerter i brystet og smerter mellom skulderbladene. 

Har du hatt noen av disse symptomene i rundt to til tre uker, bør du dra til fastlegen din for å få en vurdering. 

Hjelp til røykeslutt kan du for eksempel få hos Slutta (tidligere røyketelefonen): 800 400 85. Helsedirektoratet har også en app og en chat-tjeneste. Sjekk Slutta.no for mer informasjon. 

LES OGSÅ: Treningen som har positiv effekt på hjertet ditt

Sjekk KKs kjærlighetshoroskop

Saker spesielt utvalgt for deg: