STEMMER I HODET: For noen mennesker er stemmer i hodet en del av hverdagen, men det er ikke alle som er psykisk syke. Foto: Shutterstock / Photographee.eu
STEMMER I HODET: For noen mennesker er stemmer i hodet en del av hverdagen, men det er ikke alle som er psykisk syke. Foto: Shutterstock / Photographee.eu Vis mer

Stemmer I Hodet

- Når de forstår at dette er stemmer bare de hører, blir de fleste vettskremte og tror de er gale

Har du opplevd at hjernen din skaper samtaler som bare du hører? For noen mennesker er stemmer i hodet, som også kalles hørselshallusinasjoner, en del av hverdagen. - Det er sjeldent at de som hører stemmer er farlige, sier ekspert.

Å snakke høyt til seg selv er noe vi alle gjør fra tid til annen, forskning har til og med vist at det kan være et tegn på intelligens å føre samtaler med seg selv. Men hva med når hjernen din skaper samtaler som bare du hører?

For noen mennesker er stemmer i hodet, som også kalles hørselshallusinasjoner, en del av hverdagen. 

– De fleste av oss opplever ufrivillige tanker, at vi ikke alltid kan styre tankene våre. Men de færreste av oss opplever å høre våre tanker som stemmer inne i hodet, sier Anne-Kari Torgalsbøen, professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, til KK.no. 

– Det siste er mer forenlig med alvorlig psykisk lidelse som schizofreni. Ved schizofreni vil man også kunne oppleve tankekjør; at tankene raser veldig fort avgårde – noe som også er svært skremmende og ubehagelig, legger hun til.

LES OGSÅ: 50.000 nordmenn vil utvikle schizofreni i løpet av livet

Også mentalt friske kan høre stemmer

Kenneth Hugdahl, som er professor i biologisk psykologi ved Universitetet i Bergen, og har vunnet Møbiusprisen for sin forskning på «indre stemmer», forteller at stemmehøring er et alvorlig symptom hvis man i tillegg har en diagnose av psykose eller schizofreni. 

Men det er ikke alle stemmehørere som har en psykose- eller schizofrenidiagnose. 

– En nylig gjennomført undersøkelse i Norge viser at rundt 8 prosent av befolkningen opplever at de «hører stemmer» uten at de har noen form for psykisk lidelse, og de er heller ikke er nevneverdig plaget av stemmene. Det er tall som er i overensstemmelse med internasjonale studier, sier han til KK.no.

Med andre ord, selv om stemmer i hodet er et vanlig symptom på en alvorlig psykisk lidelse, så betyr det likevel ikke at alle som hører stemmer er psykisk syke.

ER JEG GAL? Å høre stemmer som ikke egentlig er der knyttes ofte mot psykisk lidelse, det kan derfor føles svært skremmende for den som opplever det. Foto: Shutterstock / Gromovataya
ER JEG GAL? Å høre stemmer som ikke egentlig er der knyttes ofte mot psykisk lidelse, det kan derfor føles svært skremmende for den som opplever det. Foto: Shutterstock / Gromovataya Vis mer

Kan utløses av stress, sorg og traumer

Psykiatrisk sykepleier Anne Martha Kalhovde har skrevet en doktorgradsavhandling om hvordan det er å leve med stemmer som andre ikke hører, og jobber i dag som leder for forsknings- og undervisningsenheten ved Jæren DPS. Hun sier at mange av oss har en feiloppfatning om at det å høre stemmer alltid er et tegn på galskap og noe farlig.

Det er sjeldent at de med stemmer i hodet er farlige 

«Han hørte stemmer» er noe som man ofte hører for eksempel i forbindelse med drap eller annet lovbrudd, men ofte vil man finne at disse menneskene enten har vært voldelige i utgangspunktet, eller tatt rusmidler. Det er sjeldent at de med stemmer i hodet er farlige, sier hun til KK.no. 

Det kan være flere grunner til at noen opplever stemmer i hodet, oftest er det yngre mennesker som rammes, og for noen kan det gå over med tiden. 

– Det kan utløses av stress, traumer eller sorg, og det kan også være dette stemmene handler om. Studier av enker og enkemenn viser for eksempel at halvparten kan høre stemmen til den de har mistet, forklarer Kalhovde.

Å høre stemmer som ikke egentlig er der kan være skremmende for den som opplever det. Og i starten kan mange bli overrasket og spørre om andre hørte det samme. 

– Etter hvert ser de at andre ikke reagerer, eller at de selv ikke kan se hvor disse stemmene kommer fra. Og når de forstår at dette er noe bare de hører så blir de fleste vettskremte, de tror at de er gale, og da kan verden rase litt sammen, forteller hun og påpeker at det slett ikke trenger være så ille, men det er fortsatt viktig å ta det på alvor.

– Man bør ikke prøve å blokkere det, og det er det mange som gjør. Men prøver du å stenge ute stemmene kan det ende opp med å ta stor plass i hverdagen, sier hun.

LES OGSÅ: Selvskading rammer mer enn 10 prosent av unge norske jenter

Kan være ubehagelige og skremmende

Hvordan stemmene oppleves og fremstår kan variere en god del. Stemmene kan uttrykke tanker en har, de kan kommentere personens adferd, eller de kan komme som instruksjoner og kommandoer, og de kan ha både negativt og positivt innhold. 

– Stemmehøring er i en forstand «ufrivillge tanker», i alle fall for de med en diagnose, da de vanligvis ikke ønsker å høre stemmene. Men stemmene kan også oppleves som behagelige og positive av stemmehørere som ikke har en diagnose, og at de av og til ønsker å fremkalle stemmene, forteller Hugdahl.

LES OGSÅ: Tre psykiske lidelser vi bør snakke mer om

SHHH...: Hos noen kan stemmene være negative, kommanderende og skumle, men det er likevel sjeldent at mennesker som hører stemmer er farlige. Foto: Shutterstock / Ollyy
SHHH...: Hos noen kan stemmene være negative, kommanderende og skumle, men det er likevel sjeldent at mennesker som hører stemmer er farlige. Foto: Shutterstock / Ollyy Vis mer

For noen kan stemmene oppleves å komme fra dem selv, mens i andre tilfeller kan det oppleves som stemmene kommer utenfra - som for eksempel fra en gjenstand. Selv om disse stemmene ikke er virkelige, så oppleves de likevel som virkelige for de som hører dem.

– Det som kjennetegner «stemmer i hodet» eller hørselshallusinasjoner hos de som har schizofreni, er at de kan være svært ubehagelige og skremmende, i den forstand at de kommenterer ens atferd svært negativt med høye stemmer, forklarer Torgalsbøen. 

– Det oppleves som om stemmene sitter inne i hodet. En kan også oppleve å høre stemmene til flere personer som diskuterer seg imellom, legger hun til.

LES OGSÅ: Derfor er syntetiske rusmidler så farlige

Bør søke profesjonell hjelp

Selv om det å høre stemmer kan virke alvorlig, er det ikke alltid nødvendig med behandling. Men dersom stemmene i hodet oppleves som plagsomme og forstyrrer konsentrasjonen, samt dagliglivets fungering, bør man ifølge Torgalsbøen søke profesjonell hjelp.

– Man kan lære kognitive teknikker for å mestre eller dempe stemmehøringen. Dersom det dreier seg om hørselshallusinasjoner kan endel ha nytte av antipsykotisk medikasjon i tillegg til å bruke kognitive teknikker, forteller hun.

Det finnes flere ulike former av behandling, forteller Hugdahl, der for eksempel kognitiv terapi går ut på «mestring». 

– Da får personen hjelp til å lære seg å distrahere seg fra, og å ignorere stemmene, og å rette oppmerksomheten utad mot omgivelsene i stedet for innad mot stemmene. Slike tiltak blir da mer som «mestring», men i de fleste tilfeller av hørselshallusinasjoner hos pasienter med schizofreni vil nok medikamentell behandling være viktig, sier han.

LES OGSÅ: Ensomhet gjør deg sårbar for psykiske lidelser

Sjekk KKs kjærlighetshoroskop

Saker spesielt utvalgt for deg: