HPV-VAKSINEN BESKYTTER MOT LIVMORHALSKREFT: HPV-vaksinen gis nå gratis til alle kvinner under 25 år. Foto: Shutterstock / Image Point Fr
HPV-VAKSINEN BESKYTTER MOT LIVMORHALSKREFT: HPV-vaksinen gis nå gratis til alle kvinner under 25 år. Foto: Shutterstock / Image Point FrVis mer

Hpv-vaksine

- Vi håper HPV-vaksinen kan redusere tilfellene av livmorhalskreft med 90 prosent

Likevel er det mange som ikke tar den da de er redde for bivirkninger.

- Det kommer nå en ny HPV-vaksine som beskytter mot ni typer HPV, og disse typene forårsaker til sammen cirka 90 prosent av tilfellene av livmorhalskreft. På sikt forventer vi altså at HPV-vaksinering vil kunne redusere forekomsten av livmorhalskreft tilsvarende, sier Bo Hansen, som er forsker i Kreftregisteret. 

Det forutsetter imidlertid at mange tar vaksinen. HPV-vaksinen har vært tilgjengelig siden 2006, men svært få tok den før den ble del av barnevaksinasjonsprogrammet i 2009. Fra i høst av får også alle kvinner født i 1991 eller senere tilbud om gratis vaksine.

Den HPV-vaksinen som flest i Norge har fått beskytter mot fire virustyper. To av dem forårsaker i dag cirka 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft, og de to andre forårsaker cirka 90 prosent av alle tilfeller av kjønnsvorter.

LES OGSÅ: Derfor er det svært viktig at du tar regelmessige celleprøver

Mange er redde for bivirkningene

Ifølge Gro Bergsager, som er seniorrådgiver ved Avdeling for vaksine ved Folkehelseinstituttet, viser de nyeste tallene at omkring en halv million doser er gitt av vaksinen.

Vi kan da regne med at rundt 166 000 unge jenter har vaksinert seg med de tre dosene, og vaksinasjonsdekningen i barnevaksinasjonsprogrammet er på litt over 80 prosent.

- Da kan vi anslå at rundt 6000 jenter per årskull (i barneskolen) ikke tar vaksinen eller av en eller annen grunn ikke har fullført vaksinasjon med alle tre doser. Vi skulle gjerne sett at alle disse også tok imot tilbudet, selvfølgelig med unntak av dem som av medisinske grunner ikke skal ha den.

Til de som ikke får vaksinen gjennom vaksinasjonsprogrammet ble det solgt om lag 2000 doser i fjor. Ut ifra salgstallene kan vi da anslå at rundt 600 tok vaksinen på eget initiativ i fjor, men Bergsager påpeker at dette er svært usikre tall. 

At ikke flere har tatt vaksinen til nå kan blant annet handle om kostnader hos de som må ta den utenom vaksinasjonsprogrammet. Dessuten er mange redde for bivirkningene vaksinen kan gi. 

- I Norge er det ikke gjort undersøkelser om grunner for å droppe HPV-vaksinen, men flere internasjonale studier viser at frykt for bivirkninger kan være viktig. Det er derfor viktig å få frem budskapet om at vaksinen er trygg, sier Bo Hansen.

Han forteller også at det at HPV er et seksuelt overførbart virus kan være et hinder når foreldre skal bestemme om datteren skal få vaksinen. 
 
- Studier viser at mange foreldre synes sitt barn er for ungt til å få HPV-vaksine, og jeg tror det henger sammen med at de ikke ser, eller ikke vil se, relevansen av en vaksine mot en seksuelt overførbar infeksjon for sitt barn. Jeg tror derfor det er viktig at foreldre får bedre kunnskap om hvordan vaksinen virker, altså at den virker bedre om den gis før HPV-smitte. 

HPV er dessuten et svært vanlig virus det er stor sannsynlighet for få når man begynner å ha sex. 
 
- Mange norske jenter debuterer seksuelt tidlig i tenårene, så HPV-vaksinering i 12-13-årsalderen kan være langt mer aktuelt enn foreldre tror, sier Hansen. 

LES OGSÅ: Derfor kan trening og fysisk aktivitet beskytte deg mot kreft

Gode resultater

Livmorhalskreft er den tredje største kreftformen som rammer kvinner på verdensbasis, og i Norge får rundt 300 kreftformen hvert år. Det tar vanligvis ti år eller mer fra HPV-smitte til livmorhalskreft. Det er derfor for tidlig å slå fast hvilken effekt vaksinen har på tilfellene av livmorhalskreft, men forskningen viser svært god effekt mot de virustypene som vaksinen skal beskytte mot.

- Når effekten er så stor på stadiene som kommer før livmorhalskreft, altså HPV-infeksjon og forstadier, er det usannsynlig at det ikke også skal være en stor effekt på kreft, men vi trenger altså mer tid for å bevise dette. Til nå finnes gode data på høy effektivitet av HPV-vaksinen til og med cirka åtte år etter vaksinering, sier Hansen. 

Han forteller at i land som Danmark og Australia, der vaksinen har høy dekning i den kvinnelige befolkningen, har antallet tilfeller av kjønnsvorter gått betraktelig ned, og også blant guttene er det færre tilfeller.

Håpet er at vaksinen skal kunne beskytte både direkte og indirekte mot livmorhalskreft, forklarer Gro Bergsager i Folkehelseinstituttet. 

- Vi vet at når man vaksinerer seg så hindrer man infeksjon som kan utvikle seg og bli til kreft. Vi vet også at vi vaksinen vil føre til at færre gutter blir smittet med HPV, og at færre dermed vil smitte videre igjen, forklarer hun.

Dette kalles flokkbeskyttelse.

DEL AV VAKSINASJONSPROGRAMMET: Dekningen i barneskolen er på 80 prosent. Bo Hansen i Kreftregisteret mener mange foreldre ikke helt ser viktigheten av at barn skal ha vaksine mot HPV fordi det er et seksuelt overførbar virus. Det er imidlertid viktig at vaksinen gis før man utsettes for smitte.  Foto: Shutterstock / Production Perig
DEL AV VAKSINASJONSPROGRAMMET: Dekningen i barneskolen er på 80 prosent. Bo Hansen i Kreftregisteret mener mange foreldre ikke helt ser viktigheten av at barn skal ha vaksine mot HPV fordi det er et seksuelt overførbar virus. Det er imidlertid viktig at vaksinen gis før man utsettes for smitte. Foto: Shutterstock / Production Perig Vis mer

LES OGSÅ: Den beste tiden å ta celleprøve

Er til sammen meldt om 52 tilfeller av alvorlige bivirkninger

Til tross for at mange altså er redde for bivirkningene av vaksinen er det ikke funnet beviser for at den ikke skal kunne anses som trygg. I fjor ble det undersøkt om vaksinen kunne gi økt risiko for sykdommen POTS, men det er ingenting som tyder på det.

- Det har også blitt gjort flere store studier på en rekke andre diagnoser som ikke viser noen sammenheng med HPV-vaksine. Nylig viste en fransk studie en viss forhøyet risiko for en sykdom kalt GBS, men denne sykdommen er svært sjelden, både blant vaksinerte og blant ikke-vaksinerte.

- Undersøkelser av vaksinens trygghet vil fortsette i årene fremover. Kort oppsummert tilsier forskningen at HPV-vaksinen er trygg, og at sannsynligheten for alvorlige bivirkninger er liten, forteller Hansen. 

Statens legemiddelverk hadde i alt fått inn 645 meldinger om bivirkninger ved utgangen av 2015. 52 av dem omhandlet mistanke om alvorlige bivirkninger, ifølge deres nyeste rapport.

De vanligste bivirkningene er de samme som for andre typer vaksiner slik som hevelse og ømhet i armen, og hodepine. Det er også meldt om feber, kvalme og oppkast, diaré og magesmerter, samt besvimelser. 

- Besvimelser ved vaksinering har som oftest med det å ta en sprøyte å gjøre enn med selve innholdet i vaksinen. De fleste bivirkningene er forbigående. Langvarige plager etter vaksinasjon er ikke vanlig, og bør utredes nærmere før man kan si noe om årsakssammenheng

LES OGSÅ: Dette MÅ du sjekke om noen besvimer

Skal ikke tas av gravide

Fra i høst av får alle kvinner født i 1991 eller senere tilbud om gratis vaksine, men det er ingenting i veien for å ta vaksinen om du er eldre enn 25. Man regner imidlertid faren for smitte av HPV-viruset som større i ung alder, og dermed vil mange allerede være smittet etter tjuefemårsalderen. 

Fra i høst av får alle kvinner født i 1991 eller senere tilbud om gratis vaksine, men det er ingenting i veien for å ta vaksinen senere enn det. Man regner imidlertid faren for smitte av HPV-viruset som større i ung alder, og dermed vil mange allerede være smittet etter tjuefemårsalderen. Vaksinen kurerer ikke pågående HPV-infeksjon, men hindrer ny smitte.

- Du skal ikke ta vaksinen om du er gravid. Vi anbefaler alle som planlegger å vaksinere seg å forsikre seg om at de ikke er gravide før de tar vaksinen.

Du skal heller ikke ta vaksinen om du vet du har allergi mot innholdstoffer i vaksinen. 

LES OGSÅ: Vitaminet som skaper usikkerhet hos gravide

Sjekk KKs kjærlighetshoroskop

Saker spesielt utvalgt for deg: