FORHANDLE LØNN: Ifølge ekspertene KK.no har snakket med er det lurt å la arbeidsgiver ta opp spørsmålet om lønn når man er på intervju. - Lønn er en helt naturlig del av alle arbeidsforhold, og det er absolutt noe man kan prate om før man blir ansatt og ikke minst når man sitter i en stilling. Foto: Shutterstock / areebarbar
FORHANDLE LØNN: Ifølge ekspertene KK.no har snakket med er det lurt å la arbeidsgiver ta opp spørsmålet om lønn når man er på intervju. - Lønn er en helt naturlig del av alle arbeidsforhold, og det er absolutt noe man kan prate om før man blir ansatt og ikke minst når man sitter i en stilling. Foto: Shutterstock / areebarbar
Forhandle Lønn

- Særlig damer kan være dårlige på dette, dessverre

Mange gruer seg til å snakke om lønn med arbeidsgiver, men ifølge ekspertene er dette viktig å kunne.

Nytt år, nye muligheter, er det noe som heter. Kanskje du er på vei inn i en ny jobb, er aktiv jobbsøker eller venter på det spennende andregangsintervjuet? (Pssst: Disse knalltipsene kan sørge for at nettopp du vinner jobbintervjuet!) En ting som er sikkert er at når det kommer til ny jobb (eller nåværende jobb) er det mange som gruer seg til et sentralt spørsmål: nemlig lønn. 

- Lønn er en helt naturlig del av alle arbeidsforhold, og det er absolutt noe man kan prate om før man blir ansatt og ikke minst når man sitter i en stilling. Ofte kan det være lurt å snakke om betingelser knyttet til jobben, og ikke bare lønn. Pensjon, lønn ved sykdom, lønn ved permisjoner osv er eksempler på hva som inngår i betingelser, sier Gisle Hellsten, leder ved Karrieresenteret ved UiO, til KK.no. 

Han får støtte fra Anne-Stine Talseth, direktør i marked og kommunikasjonsavdelingen i Adecco Norge. Hun forklarer at lønn er mye mer enn bare lønn. 

- Totalpakken (pensjon, bonus, mulighet for kurs og lignende) bør også tas med i forhandlingen, sier hun til KK.no og føyer til: 

- Når du har anledningen til det, er det absolutt viktig å forhandle lønn. Særlig damer kan være dårlige på dette, dessverre. Og i de fleste steder er det jo sånn at du ikke får mer enn du ber om.

LES OGSÅ: Disse spørsmålene har arbeidsgiver ikke lov å stille deg på jobbintervju

Hvordan snakke om lønn på intervju? 

Så er det kanskje flere som lurer på om man kan ta opp lønn på intervju. Ifølge ekspertene er det lurt å vente til slutten av ansettelsesprosessen eller la arbeidsgiver komme med første utspill. Talseth forklarer at akkurat dette kan være kinkig. 

-  Jeg ville ventet til den du er på intervju med tar opp temaet. En viktig del av en rekrutteringsprosess er å avklare lønnsforventinger, så man ikke kaster bort hverandres tid dersom man ikke kan møtes her.

TA OPP LØNN PÅ INTERVJU: Talseth forklarer at det å ta opp lønn på intervju kan være kinkig. - Jeg ville ventet til den du er på intervju med tar opp temaet, sier hun til KK.no. Foto: Adecco
TA OPP LØNN PÅ INTERVJU: Talseth forklarer at det å ta opp lønn på intervju kan være kinkig. - Jeg ville ventet til den du er på intervju med tar opp temaet, sier hun til KK.no. Foto: Adecco Vis mer

- Lønn er et tema som ikke bør være det første man spør om. Vent gjerne til slutten av ansettelsesprosessen og la gjerne arbeidsgiver komme med første utspill. Hvis det ikke tematiseres fra arbeidsgiver kan man stille et åpent spørsmål til arbeidsgiver hvor du ber dem om å gjøre rede for hvilke betingelser som er knyttet til jobben, forklarer Hellsten. 

- Kan du be om mer lønn enn hva du hadde i din tidligere jobb?

- Det kommer helt an på omstendighetene. Hvis du blir headhuntet fra en tilsvarende jobb fra en konkurrent kan lønn være noe man kan forhandle. Erfaring er ofte et godt forhandlingskort. Hvis tidligere jobb ikke ligner ny jobb ligger det ingen automatikk i at man skal opp i lønn. Hvis man bytter bransje og sektor kan det også være vanskelig å sammenligne. Enkelte arbeidsgivere har lønnssystemer der ansiennitet gir lønnsøkning, sier han. 

Talseth er enig, men mener samtidig at jobbskifte er de anledningene der man har mulighet til å gå opp i lønn. 

- Ikke bare kan man det, man burde ofte det. De fleste norske arbeidsplasser har begrensede muligheter til større lønnsjusteringer når man først er innplassert. Jobbskifte er de anledningene der man har anledning til å gå opp i lønn. Det vil ikke si at man kan forvente enorme forskjeller, nødvendigvis – men det er en forhandling. 

LES OGSÅ: Karrieren som er ment deg ifølge horoskopet ditt

NY JOBB?: Talseth mener jobbskifte er de anledningene der man har mulighet til å gå opp i lønn. Foto: Shutterstock / Kzenon
NY JOBB?: Talseth mener jobbskifte er de anledningene der man har mulighet til å gå opp i lønn. Foto: Shutterstock / Kzenon Vis mer

- Det er dårlig stil å be om lønnsforhøyelse med en gang 

Men så er det jo ikke alle som er fast ansatt her til lands, så hvordan kan du som er midlertidlig ansatt eller deltidsansatt ta opp lønn med arbeidsgiver? Har du de samme kravene som en fast ansatt - og kan du stille de samme kravene? Talseth forklarer det slik: 

-  For det første, bør du ha vært ansatt en tid. Det er dårlig stil å be om lønnsforhøyelse med en gang du kommer inn døren – dette måtte i så fall blitt avtalt i ansettelsesprosessen. Flere steder har man definerte tidspunkt for lønnssamtaler, da vil dette være en naturlig del. Ellers kan du be om det, sier hun og legger til:

Å forhandle lønn skal ikke være en emosjonell diskusjon.

- Det bør være en egen samtale, der begge er enige om at dette er temaet, ikke noe som kastes inn på slutten av en annen samtale. Så må du forberede deg. Å forhandle lønn skal ikke være en emosjonell diskusjon. Kan du vise til objektiv lønnsstatistikk for rollen du har, eller området du jobber innen? Har du hatt en dårligere lønnsutvikling de siste årene? Har du tatt på deg mer ansvar?

Gisle Hellsten, leder ved Karrieresenteret ved UiO, forklarer at om du er misfornøyd bør du sette seg inn i hva som er normal lønn innen tilsvarende stillinger. (Psst: Slik får du lønna til å vare lenger!

KUNNSKAP ER MAKT: - Kunnskap er makt, også når det gjelder lønn. Sett deg inn hva som er normal lønn innen tilsvarende stillinger, sier Gisle Hellsten til KK.no. Foto: Karrieresenteret ved UiO
KUNNSKAP ER MAKT: - Kunnskap er makt, også når det gjelder lønn. Sett deg inn hva som er normal lønn innen tilsvarende stillinger, sier Gisle Hellsten til KK.no. Foto: Karrieresenteret ved UiO Vis mer

- Kunnskap er makt, også når det gjelder lønn. Sett deg inn hva som er normal lønn innen tilsvarende stillinger. Det gjelder også å legge frem en god argumentasjon. Det at du har lyst på mer lønn er neppe overraskende for arbeidsgiver, så det gjelder å ha fokus på hvorfor du har gjort deg fortjent til mer. Pek på nye ansvarsoppgaver, resultatoppnåelse, overskudd med mer i stedet for kun si at du er misfornøyd.

- Når har man rett til å forhandle egen lønn? Og hvordan bør man forhandle egen lønn?

- Da det finnes mange ulike måter å fastsette lønn på er det viktig å sette seg inn i gjeldene praksis der man jobber. Hvis man opplever at det ikke finnes en spesiell praksis der man jobber, kan medarbeidersamtale være et naturlig sted å begynne. Husk å argumentere saklig om hvorfor man fortjener mer lønn, og ikke bare at man har lyst på mer. Gjør det klokt, og vær forsiktig med å stille ultimatum uten at du har tenkt på arbeidsgivers respons.

LES OGSÅ: Ikke fast ansatt? Dette bør du vite om pensjonssparing 

- Ingen har krav på å få lønnsforhøyelse automatisk

Men om du sitter i en fast stilling og lurer på om du kan få lønnsforhøyelse - hvordan kan du ta det opp med arbeidsgiver? Og har man som norsk arbeidstaker krav på lønnsforhøyelse? 

- Nei, ingen har krav på å få lønnsforhøyelse automatisk. Hvis man er organisert overlater man lønnssamtaler til partene i norsk arbeidsliv som diskuterer lønn hver vår. De som ikke er organisert kan også forhandle om lønn med sine ledere, men det er ikke et krav. Det er normalt med en årlig lønnssamtale og økning, men du kan ikke kreve dette, forteller Hellsten.

- Hvordan er lønnsforhandlingene organisert i norsk arbeidsliv? Går alle opp i lønn i løpet av et år?

Det er ikke slik at alle går opp i lønn hvert eneste år.

- Det finnes mange ulike ordninger som omhandler lønnsforhandlinger. Partene i norsk arbeidsliv møtes hver vår, og er ofte førende for resten av arbeidslivet. Det finnes også ulike ordninger for bonusordninger som påvirker lønn. Lønnsfastsettelse varierer mye mellom ulike bransjer og sektorer, og det er derfor viktig å sette seg inn i spillereglene der du har jobb. Det er ikke slik at alle går opp i lønn hvert eneste år, sier han til KK.no. 

Talseth forklarer videre at om du er organisert og jobber i en tariffbundet virksomhet vil lønnsoppgjøret gjennomføres etter det mønsteret som er etablert i avtaleområdet og i virksomheten. Normalt vil da en lønnsøkningen være et resultat av kollektive forhandlinger.

- Organiserte, kollektive forhandlinger gjennomføres både i privat, statlig og kommunal sektor. Du forhandler med andre ord ikke din egen lønn, men interessene ivaretas av organisasjonens tillitsvalgte, enten på lokalt eller på sentralt nivå. Måten lønnsforhandlinger gjennomføres på varierer fra sektor til sektor og fra sted til sted. Norsk arbeidsliv er organisert både på arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. 

Til forsiden