Mobbing på arbeidsplassen

Butikksjef «Mari» ble mobbet av de ansatte

– Allerede på det første møtet opplevde jeg at de var veldig fiendtlig innstilte.

MOBBING PÅ ARBEIDSPLASSEN: Utfrysning, baksnakking og sabotering av jobben i et forsøk på å sette henne i dårlig lys, er bare noe av mobbingen Mari ble utsatt for. ILLUSTRASJONSFOTO: NTB
MOBBING PÅ ARBEIDSPLASSEN: Utfrysning, baksnakking og sabotering av jobben i et forsøk på å sette henne i dårlig lys, er bare noe av mobbingen Mari ble utsatt for. ILLUSTRASJONSFOTO: NTB Vis mer
Publisert

«Mari», som ønsker å fortelle sin historie anonymt, har mer enn 15 års erfaring som leder i butikk. For noen år siden var hun så heldig å få jobb i en forretning ikke langt unna hjemstedet sitt.

Hun stortrivdes, men dessverre fikk hun ikke være på den nye arbeidsplassen særlig lenge.

Like etter ansettelsen ble hun nemlig gravid, og da hun kom tilbake etter mammapermisjonen ble hun på grunn av omorganisering tildelt en stilling som leder i en av kjedens andre butikker. Det var her problemene startet.

– Allerede på det første møtet med de ansatte opplevde jeg at de var veldig fiendtlig innstilte. Årsaken var at en av de andre ansatte hadde blitt forespeilet å få lederstillingen, men ble nå nestleder i stedet. I tillegg var en av de deltidsansatte lovet 100 prosent stilling. Det at jeg kom inn utenfra ble derfor ikke tatt særlig godt imot, forteller hun.

Ble fryst ut av de ansatte

Mari skjønner de ansattes reaksjoner og de neste månedene gjør hun sitt ytterste for at de skal akseptere henne og være fornøyde med henne som leder. Hun forsøker å skape et hyggelig arbeidsmiljø, blant annet gjennom små gester som å bestille fruktfat og pizza.

I tillegg jobber hun ekstra lange dager for å sikre at avdelingen oppnår målene sine, slik at de alle skal få bonus.

– På det verste jobbet jeg fra åpning til stengetid, til tross for at jeg hadde et spedbarn som skulle ammes. Men uansett hva jeg gjorde, føltes det forgjeves. De ansatte var venner på fritiden og vennskapet trumfet nok det å ha et bra forhold til sjefen, sier hun.

At de ansatte har rottet seg sammen mot henne, blir stadig mer tydelig. Når hun kommer inn i rom, blir hyggelige samtaler brått avbrutt og alle går hvert til sitt. Under et julebord blir hun stort sett sittende alene hele kvelden, ingen ønsker å snakke med henne.

– Jeg er fullstendig klar over at det å være leder noen ganger kan være en ensom jobb. Det er naturlig at ansatte irriterer seg over deg, fordi du må gi upopulære arbeidsoppgaver eller følge opp ting som ikke blir utført. Dette har jeg opplevd før, men selv om jeg var en autoritetsfigur hadde jeg tidligere likevel hatt et godt forhold til mine ansatte.

– Jeg begynte å grue meg for å gå på jobb, da jeg ofte endte opp med å måtte stå for mesteparten av jobben selv. Til tross for at jeg følte at de ansatte motarbeidet meg, klarte vi å selge mer enn året før og vi fikk bonusen, forteller hun.

Gjentatte feil med timelistene

Etter hvert begynner det også å skje merkelige ting på arbeidsplassen. Det oppstår blant annet stadig problemer med timelistene.

– Jeg ble jevnlig oppringt om at timelisten var satt opp feil, dette til tross for at jeg hadde gått gjennom den flere ganger, og var helt sikker på at jeg hadde gjort alt riktig. Jeg begynte å tvile på meg selv og tenkte at det kanskje skyldtes stress eller ammetåke.

– Jeg startet med å loggføre det jeg gjorde og fikk til og med samboeren min til å se over timelistene, men problemet fortsatte. Til slutt kontaktet jeg IT-ansvarlig for å finne ut hvem som hadde tilgang til timelistene og da fikk jeg vite at nestlederen også kunne gjøre endringer.

Mari er nå overbevist om at nestleder saboterer timelistene, men på grunn av manglende bevis lar hun saken ligge. Hun opplever imidlertid at de ansatte slurver mer og mer med arbeidsoppgavene sine og hun mistenker at det er en metode for å sette henne i dårlig lys.

En morgen da hun skal bruke en av datamaskinene i butikken, kommer det opp en chat som en av de ansatte har glemt å logge seg ut av.

– Det første jeg så på skjermen var navnet mitt. Det stod blant annet at jeg ikke visste hva jeg drev med og at jeg var en idiot. Vanligvis har jeg ingen interesse av å se private samtaler, men da jeg så navnet mitt klikket jeg meg gjennom og oppdaget at det var en chat mellom flere av de ansatte.

– I tillegg til å snakke stygt om meg, kom det frem at de hadde et system hvor de dro fra jobb tidligere enn det de skulle, og at de dekket opp for hverandre.

Ble beskyldt for å mobbe de ansatte

Mari tar skjermbilde av samtalen og bestemmer seg for å ta problemet opp med ledelsen. Hun forteller hvordan hun opplever å bli fryst ut og mobbet av de ansatte.

I starten blir hun møtt med forståelse, men idet de ansatte kobler inn verneombudet tar det hele en uventet vending. Mari blir nå beskyldt for at det er hun som har mobbet de ansatte - og ikke motsatt.

Det hele utvikler seg til en betent konflikt hvor det blir ord mot ord mellom Mari og de underordnede. Mari beskriver det som en ren heksejakt.

– Alle skulle finne feil ved meg, det var som om de ønsket å knekke meg slik at jeg skulle si opp stillingen min. Ledelsen gikk imot meg da de nok anså at det var lettere å bli kvitt meg, enn alle de andre ansatte, sier hun.

Mari, som ikke var fagorganisert, forsøker i starten å kjempe tilbake og får hjelp av advokat. Men høye advokatutgifter og den psykiske påkjenningen blir til slutt for voldsom for henne. Da hun midt oppe i alt oppdager at hun venter sitt andre barn, blir hun sykemeldt.

– Jeg klarte bare ikke mer. Ryktene om problemene i vår butikk spredde seg som ild i tørt gress innad i selskapet og jeg følte meg veldig ensom i situasjonen, sier hun.

Ble dypt deprimert og fikk selvmordstanker

Under mammapermisjonen blir butikken hun jobber i nedlagt. Mari får tilbud om å fortsette som leder i en annen butikk, noe hun takker nei til.

Fire år etter hendelsen sliter hun fortsatt med ettervirkningene. Mobbingen gikk så hardt ut over henne at hun fortsatt er sykemeldt og får terapi for å komme over det som har skjedd.

– Bare det å se bedriftens logo gjør meg fysisk dårlig, da det minner meg om alt jeg måtte gjennomgå. Jeg var veldig nedenfor under graviditeten og på det verste måtte jeg ha ekstra oppfølging på grunn av dyp depresjon og selvmordstanker.

– Jeg gruer meg til å komme på en ny arbeidsplass, da jeg er redd for at noe lignende kan skje igjen. Jeg føler at jeg kanskje må bytte yrke helt, at jeg ikke lenger kan jobbe i servicebransjen. Jeg har derfor overveid å få meg en jobb i «kulissene», på et lager eller noe sånt. Jeg har ikke lyst til å være leder igjen og ha ansatte som kan vende seg mot meg.

At mobbing også kan skje på arbeidsplassen er nok ikke ukjent for folk flest, men Mari tror mange ikke tenker på at det også kan handle om ansatte som mobber sjefen.

Hun håper derfor at hennes historie kan bidra til mer forståelse for mange lederes hverdag.

– Vi hører mye om ledere som utnytter maktposisjonen sin og mobber ansatte. Få tenker på at det også kan gå andre veien, men jeg er ganske sikker på at dette skjer oftere enn mange tror.

– Jeg hadde i mine villeste fantasier aldri trodd at dette skulle skje med meg, før dette hadde jeg hatt minimalt med konflikter. I ettertid ser jeg at jeg gjorde en stor feil da jeg ikke var fagorganisert, det kommer jeg til å være i min neste jobb, sier hun.

Alle kan bli mobbet

Ifølge psykolog og professor Ståle Valvatne Einarsen ved Universitetet i Bergen, er mobbing på arbeidsplassen noe som kan ramme alle – uansett alder, rolle eller hvilken type virksomhet man jobber i.

– Mobbingen kommer i to former. Den ene er en langvarig og intens variant, her snakker vi nok om to til fem prosent av dem som er i arbeid. Så kommer den også i en mindre intens form, der man rammes av negative handlinger av og til, men likevel systematisk og over tid. Her snakker vi kanskje om åtte til ti prosent av de som er i arbeid, sier han.

– I all hovedsak dreier mobbing seg om tre hovedtyper; personrelatert, jobbrelatert og sosial utstøtning/isolasjon. Typiske eksempler kan være at man latterliggjøres, utestenges eller ikke involveres i jobbrelaterte eller sosiale situasjoner, man skjelles ut, man oversees, nødvendig informasjon tilbakeholdes, man fratas oppgaver uten en rimelig begrunnelse eller jobben endres på andre urimelig måter.

– Mobbingen kan også foregå mer indirekte ved at det settes ut rykter, at man baktales og så videre. Seksuell trakassering er et annet eksempel.

LEDERE ER OGSÅ UTSATT: Mobbing på arbeidsplassen kan ifølge psykolog Ståle Valvatne Einarsen ramme alle, uansett alder, rolle eller hvilken type virksomhet man jobber i. FOTO: Eivind Senneset
LEDERE ER OGSÅ UTSATT: Mobbing på arbeidsplassen kan ifølge psykolog Ståle Valvatne Einarsen ramme alle, uansett alder, rolle eller hvilken type virksomhet man jobber i. FOTO: Eivind Senneset Vis mer

Kan få alvorlige konsekvenser

Mistrivsel er kanskje den mest selvsagte konsekvensen av mobbing på arbeidsplassen, men hos noen kan det ifølge Einarsen også få langt mer alvorlige konsekvenser.

Noen utvikler både angst og depressive reaksjoner, selvmordstanker og i noen tilfeller også symptomer som indikerer en traumereaksjon. Muskel-/skjelettplager og andre psykosomatiske plager er også vanlig å se.

I nye studier gjennomført av STAMI og Universitetet i Bergen, kommer det også frem at det å bli utsatt for mobbing på jobb gir økt risiko for å få alvorlige søvnproblemer som insomni.

Dersom du opplever mobbing, er det ifølge Einarsen viktig å tenke gjennom hvilke støttesystemer du har rundt deg, særlig innad i virksomheten.

– Det beste er om man er medlem i en fagforening fra før, ta i så fall kontakt med den. Verneombud vil i praksis alle virksomheter ha, selv om disse ikke kan erstatte helt det å ha tillitsvalgt. Sjekk opp hvilke rutiner, retningslinjer og prosedyrer virksomheten eventuelt måtte ha. Kontakt leder eller HR/personalavdeling om du er villig til å stå fram med din sak og stoler på at disse vil håndtere saken på en god og ryddig måte. Er de flinke vil de imidlertid måtte arbeide kontradiktorisk, det vil si undersøke de påstander du kommer med ved at eventuell motpart også får legge fram sin side av saken.

– Man kan også kontakte bedriftshelsetjenesten om virksomheten har det, og det uten å måtte informere lederne dine. Tilslutt vil også Arbeidstilsynet kunne være til hjelp, de kan man kontakte anonymt.

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet