KVINNER I FENGSEL: Det er ikke bare menn som dreper. Likevel er det mer sjeldent at kvinner begår mord.  Foto: Shutterstock / sakhorn
KVINNER I FENGSEL: Det er ikke bare menn som dreper. Likevel er det mer sjeldent at kvinner begår mord. Foto: Shutterstock / sakhorn Vis mer

Kvinner Som Dreper

- En faktor har særlig stor betydning når det gjelder kvinners kriminalitet

Nei, det er ikke bare menn som dreper.

Når det begås drap tenker de aller fleste av oss at gjerningsmannen er en mann. Det er vel ikke uten grunn at vi kaller det «drapsmann», det er nemlig flere menn som begår drap. 

Det betyr derimot ikke at kvinner aldri dreper, rundt om i verden har det gjennom tidene til og med eksistert kvinnelige seriemordere som har vært like brutale som menn. Heldigvis tilhører dette sjeldenhetene. 

LES OGSÅ: Marius Løken overlevde Halloween-drapet

Atle Syvertsen, seniorrådgiver i Kriminalomsorgsdirektoratet, sier til KK.no at det per 14. november 2016 sitter 4010 personer i fengsel i Norge. Dette tallet inkluderer både de som er varetektsfengslet og de som soner dom. 

– Av de 4010 er 3773 menn og 273 kvinner. Det er 22 kvinner som er fengslet for drap, mens tallet for menn er 226, forteller han.

Rusmidler har en betydning for kvinners kriminalitet

Det er ikke tvil om at det er langt færre kvinner enn menn som begår drap. Den årlige drapsoversikten fra Politiets Straffesaksregister viser at i 2015 var det 22 drap og 24 gjerningspersoner, hvorav én kvinne, 22 menn, og en ukjent gjerningsperson.

Kniv ser ut til å være det mest benyttede våpenet, og 10 av drapene ble utført av en partner eller ekspartner.

LES OGSÅ: Burke Ramsey (29) om drapet på lillesøster JonBenét (6)

SJELDENT: Av 22 drap som fant sted i løpet av 2015 var det 24 gjerningspersoner, kun én av dem var kvinner. Foto: Shutterstock / ANURAK PONGPATIMET
SJELDENT: Av 22 drap som fant sted i løpet av 2015 var det 24 gjerningspersoner, kun én av dem var kvinner. Foto: Shutterstock / ANURAK PONGPATIMET Vis mer

Det finnes ikke et klart svar på hva som er årsaken til at kvinner havner på skråplanet og må i fengsel. Dette kan variere veldig fra person til person, men ifølge Christine Friestad, førsteamanuensis ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, er det noen fellesnevnere.

– For kvinner som for menn gjelder det at fengselsinnsatte ofte har omfattende levekårsproblemer som gjerne har hopet seg opp gjennom livet. Rusmiddelmisbruk ser ut til å være en av faktorene som har særlig stor betydning når det gjelder kvinners kriminalitet, sier hun til KK.no.

Og når kvinner først begår lovbrudd er det slett ikke drap og vold som er det vanligste.

– Mesteparten av kriminaliteten som begås i Norge ender med andre typer reaksjoner enn fengsel, slik er det både blant menn og kvinner. Men når kvinner havner i fengsel, er det oftest på grunn av lovbruddstyper som vinnings-, trafikk- og narkotikakriminalitet, forklarer hun.

LES OGSÅ: Vokste opp med en mamma som slo

Kun en berøvelse av frihet

Norge har per i dag fire rene kvinnefengsler; Sandefjord fengsel, Kragerø fengsel, Ravneberget fengsel utenfor Sarpsborg og Bredtveit fengsel i Oslo. 

– Fra 1. januar 2017 blir i tillegg en avdeling ved Kongsvinger fengsel gjort om til kvinnefengsel. Det sitter også kvinner i noen andre fengsler som har soningsplasser for kvinner, men som ikke er rene kvinnefengsler, forklarer Syvertsen. 

OITNB: Soningsforholdene vil variere noe fra fengsel til fengsel, men det er ikke akkurat sånn som du ser i amerikanske filmer og serier. Foto: LIONSGATE / Album
OITNB: Soningsforholdene vil variere noe fra fengsel til fengsel, men det er ikke akkurat sånn som du ser i amerikanske filmer og serier. Foto: LIONSGATE / Album Vis mer

LES OGSÅ: 6 av de mest brutale seriemorderne gjennom tidene

Å sitte i fengsel i Norge er ikke helt som du ser i amerikanske filmer. Humanitet, rettssikkerhet og likebehandling er grunnsteiner i den norske kriminalpolitikken, og en fengselsstraff skal være berøvelse eller innskrenkning av frihet, ikke tap av andre grunnleggende menneskerettigheter.

– Soningsforholdene vil variere noe fra fengsel til fengsel. Det er for eksempel et strengere sikkerhetsregime i fengsler med høyt sikkerhetsnivå enn i fengsler med lavt. Det er også visse variasjoner fengslene imellom, for eksempel når det gjelder hva som tilbys av utdanning og arbeid i fengselet, forklarer Syvertsen.

– Når man dømmes til en straff på mer enn to års fengsel, vil soningen normalt begynne i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Ved et normalt soningsforløp kan den innsatte etter hvert bli overført til et fengsel med lavere sikkerhetsnivå. Noen innsatte vil også kunne bli overført til overgangsbolig eller soning i institusjon, legger han til.

Sjekk KKs kjærlighetshoroskop

Saker spesielt utvalgt for deg: