ENDRING: Mennesket er tilpasningsdyktig, men har du viljen til å forandre deg? Foto: NTB Scanpix
ENDRING: Mennesket er tilpasningsdyktig, men har du viljen til å forandre deg? Foto: NTB Scanpix Vis mer

Endring

Klarer du å henge med på alle endringene som skjer i verden?

– Unge mennesker er generelt langt mer fleksible når det gjelder læring. De har lettere for å tilpasse seg raske forandringer og ta i bruk ny teknologi, sier ekspert.

I følge psykolog Dag Harald Slydahl ved avdeling for rus og avhengighet på Akershus universitetssykehus er det stor forskjell på menneskers endringsevne og -vilje. Mens noen opplever det som stimulerende og givende å bryte med gamle vaner og erverve ny kunnskap, er slike utfordringer lammende for andre. 

– Det skyldes at vi er født med ulike typer intelligens og biologisk utrustning. Å være engstelig for å gå inn i fremmede situasjoner eller lære seg noe nytt kan henge sammen med personlighetstrekk, alder og hva slags kulturelle verdier vi har tilegnet oss, forklarer Slydahl.

LES OGSÅ: Kan man endre personlighetstrekk man ikke er fornøyd med?

For å forklare forskjellen viser han til den såkalte femfaktormodellen. Dette er en modell som ses som grunnleggende og er blitt etablert i fagmiljøene de siste tjue årene. Modellen danner grunnstammen i de fleste personlighetstester, blant annet tester som brukes til kartlegging av ansatte og jobbsøkere i arbeidslivet. Den har fem hovedstolper: Åpenhet for erfaring, planmessighet, utadvendthet, empati og nevrotisisme – det vil si tendens til å bli bekymret, gruble og være sårbar overfor kritikk. 

Ifølge forskningen er åpenhet for nye erfaringer klart forbundet med egenskaper som kreativitet, vilje til å utvikle selvinnsikt og generell nysgjerrighet. Kunstnere og forskere skårer jevnt over høyere på slike målinger enn andre grupper i samfunnet. I motsatt ende finner man dem som holder fast ved mer tradisjonsbundet tenkning, og som har vanskeligere for å rokke ved måten de forholder seg til verden.

Slydahl påpeker at særlig det å tilegne seg ny datateknologi markerer forskjellene mellom de endringsvillige og de med endringsvegring. Selv om nordmenn er verdensledende i bruk av internett, viser tall fra Statistisk sentralbyrå at 200 000 nordmenn er såkalte ikke-brukere, og 800 000 er «svake brukere». Det snakkes om et digitalt klasseskille.

– Unge mennesker er generelt langt mer fleksible når det gjelder læring. De har lettere for å tilpasse seg raske forandringer og ta i bruk ny teknologi. Unge i dag er på mange måter oppdratt i et miljø der man er nødt til å beherske flere teknologiske plattformer for å kunne fungere sosialt, sier Slydahl. 

Han forklarer at etter hvert som vi blir eldre, lener vi oss mer på opparbeidet erfaring og kunnskap. Det kan ha en sammenheng med at behovet for stabilitet og forutsigbarhet blir større mer årene. 

Det byr på utfordringer. En undersøkelse gjennomført av analysebyrået Norstat tidligere i år konkluderte med at sju av ti i alderen 50 til 79 år frykter at de er i ferd med å sakke akterut i et samfunn der evnen til å beherske teknologi er avgjørende. Også arbeidslivet har de senere årene vist seg å by på mange utfordringer gjennom nedbemanninger og omstillingsprosesser. For å henge med i svingene kreves det endringsvilje.

 Foto: Anna Adelback-Houplain
Foto: Anna Adelback-Houplain Vis mer

LES OGSÅ: Er du familiens sorte får? Det er aldri for sent å gjøre noe med det!

Mennesket er tilpasningsdyktig

Det hevder den israelske historikeren Yuval Noah Harari at vi har. I en av årets bestselgere innen sakprosa, «Sapiens – en innføring i menneskets historie», argumenterer han for at mennesket som art er forbausende tilpasningsdyktig.

Forfatteren viser til at den vestlige verden i forrige århundre var gjennom enorme politiske og kulturelle skifter som stort sett har gått bra. Han mener at nettopp denne viljen til å innrette seg, er en av menneskets sterkeste sider i møte med forandringer. Gjennom sosiale instinkter er vi dyktige til å tilpasse oss nye kulturelle normer og verdier. Dermed også ny teknologi, når den er så dypt gjennomgripende på alle områder i livet som i dag. 

– Det er kanskje et paradoks at veldig mange strever med å tilpasse seg forandringer fordi de må, ikke nødvendigvis på grunn av lyst, påpeker Slydahl. 

– Evolusjonen utvikler seg tregere enn teknologien, men det er ikke umulig at de som vokser opp med internett og smartteknologi i dag, vil oppleve den samme skepsisen til enda nyere digitale fenomener etter hvert som de blir eldre. Å ha vilje til endring er ganske sikkert en varig utfordring for oss mennesker.

Slik blir du bedre til å takle endringer

Se løsninger og muligheter, ikke begrensninger. 

Lær av andre. Den beste måten å takle endringer på, er å lære av dem som er mer tilpasningsdyktige enn deg. 

Endring krever trening. Som NLP-instruktøren Amund Fjelstad skriver i sin bok «Opptur. Kunsten å gjøre det bedre og bedre»: «For å sikre den mentale formen må vi trene hver dag. Livet gjennom.» 

redaksjonen@kk.no   

Sjekk KKs kjærlighetshoroskop

Saker spesielt utvalgt for deg: