Barnedrap:

Når mødre dreper

- Vi ser en nedgang i barnedrap på de yngste barna i samfunn hvor prevensjonsmiddel og abort er trygt og tilgjengelig, sier drapsforsker Vibeke Ottesen til KK.

DREPTE SØNNENE SINE: I 1994 kjørte Susan Smith bilen med sønnene Michael (3) og Alexander (14 mnd) i en elv i Sør-Carolina. I hele ni dager hevdet hun at en afroamerikansk mann hadde kidnappet barna hennes. Her med ektemannen David Smith. FOTO: NTB Scanpix
DREPTE SØNNENE SINE: I 1994 kjørte Susan Smith bilen med sønnene Michael (3) og Alexander (14 mnd) i en elv i Sør-Carolina. I hele ni dager hevdet hun at en afroamerikansk mann hadde kidnappet barna hennes. Her med ektemannen David Smith. FOTO: NTB Scanpix Vis mer
Publisert

Forestill deg at du har gått svanger med et barn i ni måneder. Barnet har vært en del av deg hvert eneste sekund, hvert eneste minutt, hver eneste time i grovt regnet 270 dager. Det blir over 23 millioner sekunder, det.

Fra naturens side er det i denne perioden at morsinstinktet etableres.

Alle er vi vel i utgangspunktet født med et form for morsinstinkt - eller farsinstinkt - men det er ikke før vi blir foreldre at vi virkelig erfarer hva dette innebærer. Ideelt sett skal instinktet sørge for at du resten av ditt liv gjør ALT du kan for at du verner om, beskytter, elsker og støtter barnet du har satt til verden.

Så enkelt - og så ekstremt krevende og altoppslukende.

For noen mødre er det nemlig dessverre ikke enkelt. Forholdene ligger ikke til rette for at dette morsinstinktet skal slå rot i en. Noen mødre har ikke ønsket å bli mødre. Noen er blitt det fordi at de rett og slett ikke har hatt tilgang på prevensjonsmidler.

Noen har opplevd å bli uønsket gravid, og levd i et land hvor man ikke har mulighet - eller lov - til å ta abort. Selv i 2019 er dette et tema vi fremdeles snakker om og demonstrerer mot - bare se på det som foregår i Alabama om dagen.

En av konsekvensene ved at kvinner blir uønsket gravide, er at noen av disse mødrene oppdrar barna sine under uverdige forhold. Null omsorg, null trygghet, null kjærlighet.

Og i enkelte ekstreme tilfeller ender noen få av disse mødrene opp med å ta livet av barnet eller barna sine. De blir mødre som dreper.

- Det er vondt å påpeke, men det er slik at ikke alle barn er ønsket, da det ikke er alle kvinner som har de ressursene og ønskene de trenger for å gå inn i morsrollen, sier drapsforsker Vibeke Ottesen til KK.

Hun har skrevet en doktorgrad som omhandler drap i nære relasjoner, og er ansatt ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Vibeke Ottesen sier til KK at for å forebygge barnedrap begått av mødre, må vi gjøre det mulig for kvinner å planlegge om og når de skal få barn.

- Vi ser en nedgang i barnedrap på de yngste barna i samfunn hvor prevensjonsmiddel og abort er trygt og tilgjengelig for alle kvinner. Disse moderne medisinske hjelpemiddlene har vist at tallene går ned, og da spesielt i europeiske land, forklarer Vibeke Ottesen.

EKSPERTEN: Vibeke Ottesen er drapsforsker. Hun har skrevet en doktorgrad som omhandlet drap i nære relasjoner, og er ansatt ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. FOTO: Luca Kleve-Ruud / Samfoto / NTB Scanpix
EKSPERTEN: Vibeke Ottesen er drapsforsker. Hun har skrevet en doktorgrad som omhandlet drap i nære relasjoner, og er ansatt ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. FOTO: Luca Kleve-Ruud / Samfoto / NTB Scanpix Vis mer

Hun påpeker også at man ser økt nedgang på barnedrap utført av mor, i land der det er sosial aksept for - og statlige støtteordninger for - alenemødre. Dette er spesielt tydelig i de skandinaviske landene, og mindre i USA.

Ifølge drapsforsker Vibeke Ottosen er sårbarheten for barnedrap utført av mor størst i barnets første leveår, men dette betyr ikke at faren ikke er reell også etter det første året.

- Barn som oppleves som en byrde er stadig sårbare, og da ikke minst for dødelig vold, som reflekterer den byrden mødrene kan oppleve barnet som. Vi ser da også en nedgang i barnedrap i land hvor fysisk avstraffelse, såkalt oppdragervold, ikke er tillat – hvor kun mistanker om vold er nok for at barnevernet griper inn og gir hjelp, eller få barnet i sikkerhet.

Igjen påpeker Vibeke Ottesen at de skandinaviske landene er foregangsland når det kommer til nettopp dette, sammenlignet med for eksempel USA, England og Wales, og mye av det skyldes at oppdragervold i de tre nevnte landene faktisk er tillatt.

- Men hvordan står det til med barnedrapsstatistikken utført av norske mødre?

- I Norge er det svært få mødre som befinner seg i de situasjonene som kan gi risiko for barnedrap. Når omstendighetene til kvinner ikke utgjør en risiko i vårt land, på samme måte som i USA, ser jeg som resultat i mine data på barnedrap i Norge at mødre som dreper sine barn, enten er suicidale eller psykotiske, sier Vibeke til KK.

Og her får hun støtte av psykolog og rettspsykiatrisk sakkyndig Pål Grøndahl. Tidligere i 2019 slapp han boken «Om drap».

- Det er i alle fall to årsaker til at kvinner kan ta livet av sine nyfødte: En: Barnet er til de grader uønsket, og det kan det være mange årsaker til; økonomi, resultat av overgrep (tenk på land hvor abort selv etter voldtekt er ulovlig), passer ikke inn i aktuell livssituasjon. To: Psykiske lidelser som fødselsdepresjon og noen få tilfeller der hun har en aktiv psykoselidelse, forklarer Grøndahl til KK.

Han trekker frem nasjonal statistikk når det gjelder drap utført i tiårsperioden 2009 til 2018.

- I løpet av denne perioden har 272 menn og 35 kvinner begått drap. 5 av gjerningspersonene var ukjente. Internasjonalt ser vi at 9 av 10 gjerningspersoner som begår drap er menn, og det er et nokså gjennomgående funn, forklarer Grøndahl.

EKSPERTEN: Vi har snakket med psykolog og rettspsykiatrisk sakkyndig Pål Grøndahl. Tidligere i 2019 slapp han boken «Om drap». FOTO: NTB Scanpix
EKSPERTEN: Vi har snakket med psykolog og rettspsykiatrisk sakkyndig Pål Grøndahl. Tidligere i 2019 slapp han boken «Om drap». FOTO: NTB Scanpix Vis mer

Han påpeker at han ikke har tatt med et eget kapittel i «Om drap»-boken som omhandler drap og kvinner, og begrunner dette med at kvinner i bunn og grunn også er gjerningspersoner i så godt som alle kategorier drap.

- Kanskje med unntak av massedrap. Der herjer mennene, sier Grøndahl.

- Hva kan vi gjøre for å forebygge at mødre begår drap på egne barn?

- Det er generelt uhyre vanskelig å forebygge så sjeldne hendelser som drap på barn gjort av mødre. Det er så sjeldent at vi ikke klarer å lage markører eller profiler som kan identifisere hvem som vil begå drap. Gode vilkår, sosial støtte, bevissthet om egne psykiske lidelser, og generelt gode lavterskeltilbud, kan forebygge mer enn å bidra til at man leter etter nålen i høystakken. Og for land med ekstreme abortlover: De bør endres, sier Grøndahl til KK.

USA trekkes altså frem som et land der man har sett flere eksempler på mødre som dreper barna sine.

Susan Smith (47)

I oktober 1994 rapporterte den amerikanske kvinnen Susan Smith fra Sør-Carolina at en afroamerikansk mann hadde stjålet bilen hennes, kidnappet hennes to sønner på tre år og 14 måneder og stukket av. I flere dager gikk hun ut i media og bønnfalte mannen om at han måtte levere barna trygt tilbake.

Men da politiet satte i gang etterforskning, viste det seg at det var ting som skurret med Smiths forklaring. I november samme år innrømmet tobarnsmoren at hun selv hadde kjørt bilen ut i innsjøen John D. Long Lake - med de to sønnene i bilen.

DREPTE SØNNENE: Tobarnsmoren Susan Smith erkjente til slutt at hun hadde drept sine to sønner i 1994. Her blir hun eskortert inn til rettssalen i juli 1995. FOTO: NTB Scanpix
DREPTE SØNNENE: Tobarnsmoren Susan Smith erkjente til slutt at hun hadde drept sine to sønner i 1994. Her blir hun eskortert inn til rettssalen i juli 1995. FOTO: NTB Scanpix Vis mer

Bakgrunnen for drapet skal ha vært at hun hadde innledet et forhold med en velstående mann, som hadde gitt uttrykk for at han ikke ønsket å ha barn. Susan Smith ble dømt til livstid i fengsel, med mulighet for prøveløslatelse etter 30 år. Første mulighet for å søke om prøveløslatelse blir i november 2024.

Under rettssaken kalte Susan Smiths forsvarsadvokater inn ekspertvitner som kunne bekrefte at tobarnsmoren hadde slitt med sin mentale helse i tiden før drapene, og at dette hadde svekket dømmekraften hennes i gjerningsøyeblikket.

Hun skal blant annet ha blitt diagnostisert med personlighetsforstyrrelse og kraftig depresjon, som følge av en tøff oppvekst preget av både overgrep og farens selvmord.

Megan Huntsman (44)

I perioden 1996 til 2006 fødte den amerikanske kvinnen Meghan Huntsman seks barn. Men de nyfødte barna fikk ikke leve mer enn noen få minutter, før moren tok livet av dem. I 2014 fant ektemannen Darren West de døde barna i garasjen.

Han hevder at han aldri visste om at kona hadde gått svanger hele seks ganger, ei heller at hun hadde født dem i parets hjem.

Da politiet ble tilkalt til huset hvor familien bodde i Utah, USA, kom de over den sjokkerende oppdagelsen.

DREPTE SINE SEKS NYFØDTE BARN: Meghan Huntsman ga uttrykk for at hun drepte sine seks nyfødte barn for å skåne dem for et forferdelig liv. Her fra rettsaken i april 2014. FOTO: NTB Scanpix
DREPTE SINE SEKS NYFØDTE BARN: Meghan Huntsman ga uttrykk for at hun drepte sine seks nyfødte barn for å skåne dem for et forferdelig liv. Her fra rettsaken i april 2014. FOTO: NTB Scanpix Vis mer

Under rettshøringene fremla Meghan Huntsman en skriftlig erklæring via sine forsvarere.

«På en eller annen måte ville jeg hjelpe dem å unngå det forferdelige livet jeg hadde kommet til å gi dem. Jeg fratok mine små babyer sjansen til å leve».

Huntsman forklarte videre i den skriftlige uttalelsen at depresjon og misbruk av både alkohol og metamfetamin førte til at hun hadde agert på den måten hun gjorde.

«Depresjon og alkohol tok over livet mitt, på samme måte som narkotikamisbruket. Jeg kan ikke gi et fornuftig svar på hvordan jeg var kapabel til å gjøre en så syk og forskrekkelig kriminell handling. Jeg holdt på hemmeligheten min i 18 år».

Meghan og ektemannen Darren West har tre eldre barn som lever. På spørsmål om hvorfor hun lot de tre barna få leve, har hun ifølge politietterforsker Dan Beckstrom fra Pleasant Grove politikammer, gitt uttrykk for at de tre barna kom til verden før narkotikamisbruket hadde tatt kontroll over livet hennes.

I februar 2015 erkjente hun straffeskyld.

Meghan Huntsman ble dømt til fem ganger livstid i fengsel, og må sone 49 år i fengsel før hun har mulighet til å søke om prøveløslatelse. Det kan skje første gang i 2064, og da er Meghan 89 år.

- Dette har vært en grusom sak, som har preget hele vår avdeling. Noen av de tingene våre politietterforskere så i den garasjen, kan aldri bli usett, har etterforsker Dan Beckstrom uttalt, ifølge KSL.com.

Andrea Yates (54)

I juni 2001 drepte da 36 år gamle kvinnen fra Texas i USA sine fem små barn i badekaret. Barna var i alderen seks måneder til syv år.

I tiden før hendelsen hadde fembarnsmoren blitt diagnostisert med fødselsdepresjon og schizofreni. Hun hadde ved flere anledninger blitt innlagt på sykehus for selvmordsforsøk, men da medisinene så ut til å gi en positiv effekt ble hun skrevet ut.

DREPTE BARNA I BADEKARET: Andrea Yates FOTO: NTB Scanpix
DREPTE BARNA I BADEKARET: Andrea Yates FOTO: NTB Scanpix Vis mer

En dag hun var alene hjemme, drepte Andrea barnas ine, hun ringte selv politiet og ba dem komme. Andrea Yates ble pågrepet på stedet.

Fembarnsmorens forsvarere argumenterte for at hun var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, og påpekte at fødselsdepresjonen og schizofreni-diagnosen hadde gjort henne psykotisk.

Det ble lagt frem påstand om dødsstraff, men dette avviste retten i Texas. I stedet fikk fembarnsmoren dommen not guilty for reason of insanity - som kan oversettes til ikke skyldig fordi juryen fant henne utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Hun er nå innlagt på et statlig mentalsykehus i Texas.

Barnedrap utført av mødre i Norge

Her hjemme har vi, som drapsekspertene Ottersen og Grøndahl har påpekt, ikke de samme tallene når det kommer til barnedrap utført av norske mødre.

Ifølge Kripos' rapport «Nasjonal drapsoversikt 2018 - Drap i Norge 2009-2018» kommer det frem at det i 2018 var fire drapsofre under 18 år, mens det i perioden 2009–2018 var 24 ofre i denne kategorien.

11 av barna (46 prosent) var under ti år. I perioden 2009–2018 var åtte av barna (33 prosent) under fire år da drapet skjedde. Blant de 24 barna er ni gutter (38 prosent) og 15 jenter (63 prosent). Seks av barna (25 prosent) var født i et annet land enn Norge. 11 av barna (46 prosent) ble drept av biologiske foreldre, herunder ni av far.

Det betyr at det ifølge statistikken var to norske biologiske mødre som begikk drap i perioden 2009 til 2018.

Øvrige kilder: Times, Mercury News, LA Times og Murderpedia

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

kk er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer