STUMP RØYKEN: Ny forskning viser at det å stumpe røyken kan ha positive helsegevinster (særlig i forhold til levealder) uansett om du begynner å kommme opp i årene.  Foto: Colourbox
STUMP RØYKEN: Ny forskning viser at det å stumpe røyken kan ha positive helsegevinster (særlig i forhold til levealder) uansett om du begynner å kommme opp i årene. Foto: Colourbox
Røyking

Derfor bør du stumpe røyken nå

Røykeslutt reduserer dødelighetsrisiko - uansett hvor gammel du er, viser ny forskning.

At røyking ikke er bra for helsen din, er noe de fleste av oss vet svært godt. Ikke bare pådrar du deg helseskader og økt risiko for lungekreft, men du blir også mer rynkete og får økt risiko for fedme.

Tidligere forskning har i tillegg vist at røyking faktisk er mer skadelig for kvinner ettersom det kan føre til at du kommer tidligere i overgangsalderen.

Dersom ovenfor nevnte fakta ikke er skremmende nok, så har røyking vist seg å kunne skade hjernen, og det gjelder for både festrøykere så vel som hverdagsrøykere.

Det er derfor en meget god idé å slutte med denne uvanen. Og en ekstra positiv nyhet for deg som vurderer å kutte siggen, er at det har helsemessige fordeler, uansett hvor gammel du er.

LES OGSÅ: Dette skjer med kroppen når du stumper røyken

Positive effekter – uavhengig av alder

Ny forskning viser nemlig at selv eldre mennesker som slutter å røyke kan redusere dødeligheten betraktelig, skriver forskningsnettstedet Sciencedaily.com (ekstern lenke).

Det er studieleder Carolin Gellert og hennes kolleger fra the German Cancer Research Center (DKFZ) i Heidelberg, som har analysert flere medisinske studier relatert til røyking og dødelighet.

Og resultatene, som er publisert i Archives of Internal Medicine (mer info finner du her – ekstern lenke), viste at (lite overraskende) eldre pasienter som røykte økte risikoen for tidligere død, mens de som sluttet reduserte dødeligheten.

LES OGSÅ: Morgensigarett kan doble risikoen for kreft

Analyse av alder og røyking

Røyking øker, som kjent, risikoen for en rekke kroniske sykdommer, inkludert hjerte- og karsykdom og kreft.

Så langt har imidlertid de fleste studier vært gjennomført på middelaldrende voksne, ikke eldre.

- Vi har foretatt en grundig gjennomgang og metaanalyse av studiene, hvor vi har vurdert hvilken effekt røyking har på dødelighet blant personer i aldergruppen 60 år og eldre. Vi har lagt spesielt stor vekt på sammenhengen med alder, og hvordan røykekutt påvirker eldre, og faktorer som kan påvirke de ulike studiene, sier Gellert i forbindelse med studien.

I sin analyse studerte Gellert og kollegene over 17 ulike studier fra syv forskjellige land – USA, Kina, Australia, Japan, England, Spania og Frankrike. Studiene ble publisert i tidsperioden fra 1987 til 2011.

Mellom 863 og 877243 personer har deltatt i hver av de ulike studiene.

LES OGSÅ: Styrketrening er effektivt for røykeslutt

Lavere dødelighetsrisiko etter røykekutt

I oppsummeringen av studien, konkluderer Gellert at eldre personer som røyker har 83 prosent høyere (relativ) dødelighetsrisiko, sammenlignet med personer som aldri har røkt.

Personer som slutter å røyke har imidlertid «bare» 34 prosent høyere (relativ) dødelighetsrisiko sammenlignet med dem som aldri har røkt.

- Denne gjennomgangen og metaanalysen demonstrerer hvordan den relative risikoen for død tydelig reduseres med tid etter at man har sluttet å røyke – selv blant personer som er eldre, sier Gellert.

LES OGSÅ: Hold deg unna mentolsigaretter

Ikke for sent å slutte

Tai Hing Lam, lege og professor ved University of Hong Kong, sier at funnene er viktige.

- De fleste som røyker undervurderer risikoen ved det. Og mange eldre røykere tenker, feilaktig, at de er for gamle til å slutte, eller for gamle for å få noen helsemessig gevinst ved å slutte, sier han i kommentar til studien:

- Mange eldre som kanskje har sett venner dø etter at de sluttet å røyke, har en feilaktig oppfatning av at det å slutte kan være skadelig i eldre alder. En enkel, tydelig, sterk og forskningsbasert advarsel mot dette er nødvendig. Det er faktisk slik at dersom du hjelper to røkere med å slutte, så har du reddet minst ett liv.

Ønsker du å kutte røyken? Her får du oppskriften på hvordan du kan bli røykfri på 10 dager!

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke lanserte tidligere i år en gratis applikasjon til smarttelefoner for å hjelpe folk med å stumpe røyken. Gjennom praktisk informasjon gir appen støtte underveis i prosessen. Mer info får du her (ekstern lenke).

LES OGSÅ: Slank og røykfri samtidig - er det mulig?
Til forsiden