HAR DU VANSKELIG FOR Å FÅ SOVE: Sovepiller kan forstyrre søvnen ytterligere om de ikke brukes riktig.  Foto: Scanpix
HAR DU VANSKELIG FOR Å FÅ SOVE: Sovepiller kan forstyrre søvnen ytterligere om de ikke brukes riktig. Foto: ScanpixVis mer

Sovemidler

Dette gjør sovemidler med deg

Kan gjøre deg avhengig, forverre søvnen og gir større sjanse for ulykker.

KK.NO: Å ta sovemidler over lengre tid er ikke bra, hverken for søvnkvaliteten eller for helsa for øvrig. Midlene er som kjent avhengighetsskapende, og det anbefales å ikke bruke dem lengre enn i to til fire uker. 

Dessuten gjør ikke sovemidler de underverker man kanskje ønsker. Du vil nemlig ikke nødvendigvis føle deg helt uthvilt selv om du har sovet en lang natt med sovemidler. 

- Sovemedisiner reduserer ofte søvnkvaliteten, særlig dersom det brukes over lengre tid. Med søvnkvalitet mener jeg her først og fremst dyp søvn, forklarer søvnforsker og professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, Ståle Pallesen. 

SOVEPILLER: Skal kun brukes i en kort periode, sier søvnforsker Ståle Pallesen og Statens legemiddelverk.  Foto: Scanpix
SOVEPILLER: Skal kun brukes i en kort periode, sier søvnforsker Ståle Pallesen og Statens legemiddelverk. Foto: Scanpix Vis mer

- En forklaringen på dette fenomenet er toleranseutvikling, det vil si at når man gjentatte ganger utsettes for et medikament som virker inn på nervesystemet og hjernen så vil effekten gradvis avta. 

- Derfor anbefaler vi ikke langvarig bruk av sovemedisiner, sier han. 

Han legger imidlertid til at det finnes sovemedisiner som ikke ser ut til å gi særlig toleranseutvikling, som antidepressiva og antihistaminer med sederende effekt. 

LES OGSÅ: Slik sover du bedre

Én av fem bruker dem for lenge

Til tross for dårlig søvn og fare for avhengighet viser Folkehelseinstituttets rapport «Bruk av vanedannende legemidler 2005-2013»​ at én av fem nye brukere av sovemidler av typen «z-hypnotika» - midler som zopiklon (Imovane®) og zolpidem (Stilnoct®), bruker dem i mer enn ett år. En av ti bruker dem nesten hver dag i over fire år. 

Ifølge Pallesen kan langvarig bruk føre til at du har vanskeligere for å falle naturlig i søvn når du slutter med midlene. Dermed blir du satt enda et skritt tilbake når du slutter med dem, og du har utviklet en form for avhengighet. 

- Et stort problem med de sovemidlene som gir toleranseutvikling er at hvis man har brukt dem over tid og så stopper å bruke dem, så vil søvnen bli mye verre enn den var i utgangspunktet, forklarer han.  

MODEL RELEASED. Ill woman sleeping. Foto: Scanpix
MODEL RELEASED. Ill woman sleeping. Foto: Scanpix Vis mer

- Dette er fordi toleranseutviklingen også har hemmet de naturlige søvnfremmende signalstoffene som hjernen selv produserer – og det kan ta lang tid før hjernen gjenvinner sin sensitivitet for de naturlige egenproduserte stoffene. Dette gjør at mange når de opplever dette tror at de ikke kan klare seg uten sovepiller – og begynner å ta de igjen – og blir på denne måten avhengig. 

LES OGSÅ: Stikkende smerte i brystet kan være angst

Behandlingstid bør bestemmes med en gang

På Statens legemiddelverks nettsider står det at sovemedisin av typen «z-hypnotika» og «benzodiazepiner» i de aller fleste tilfeller kun skal brukes i korte perioder. 

- Helsedirektoratet ga i år ut en veileder der hovedpoenget er at sovemedisiner er gode medisiner når de brukes riktig. Og det er for de aller fleste kortvarig bruk, fordi den søvngivende effekten vil avta etter 3-4 uker, forteller overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk. 

Dermed trenger du høyere dose for den samme effekten. 

- Vi mener at noen få pasienter kan ha nytte av å bruke sovemedisiner i lengre tid, men da skal de ikke brukes hver dag. 

Han mener det er viktig at legen i samråd med pasienten snakker om hvor lenge sovemidlene skal benyttes allerede når den første resepten skrives ut. 

- Etter hvert som man blir tilvent disse midlene kan det være vanskelig å slutte, og etter hvert kan det bli slik at man blir avhengig og får abstinenser. Derfor er det viktig å bestemme dette med en gang. 

Han presiserer at midlene kun skal brukes i korte perioder. 

- Med unntak av veldig få som kan ha nytte av midlene over en lengre periode, bør sovemedisiner kun brukes i korte perioder.  

Ved langvarige søvnproblemer finnes det flere teknikker som kan gi bedre søvn. På helsenorge.no har Helsedirektoratet samlet slike råd. Langvarig behandling med sovemedisin er bare aktuelt der man ikke lykkes med å bedre søvnen ved hjelp av annen behandling.

LES OGSÅ: Tidspunktet du sover best

Øker sjansen for ulykker

Ifølge Pallesen vil du også kunne merke sovemidlene dagen etter, i form av en slags bakrus.

- Dette kan være ubehagelig og kan øke risikoen for fall og andre typer ulykker. 

Dette har det vært forsket en del på. I 2008 gjennomførte Folkehelseinstituttet en undersøkelse der de så etter sammenhengen mellom bruk av sovemidlene zopiklon (Imovane®), zolpidem (Stilnoct®), nitrazepam (Apodorm®, Mogadon®) og flunitrazepam (Flunipam®, Rohypnol®) og bilulykker. 

KAN GJØRE DET VERRE: 1 av 5 nye brukere går på sovemidler i over et år, og 1 av 10 bruker dem nesten hver dag i mer enn fire år. Det kan gjøre det vanskelig å få normal søvn igjen.  Foto: Scanpix
KAN GJØRE DET VERRE: 1 av 5 nye brukere går på sovemidler i over et år, og 1 av 10 bruker dem nesten hver dag i mer enn fire år. Det kan gjøre det vanskelig å få normal søvn igjen. Foto: Scanpix Vis mer

Undersøkelsen viste at risikoen for ulykke var mellom to og fire ganger større etter å forskrivning av et av sovemidlene. 

Flere av disse er innsovningsmidler, som kun skal fungere i en kort tid, slik at du får sovne. De har altså ikke virkning natten igjennom, og og skal dermed i utgangspunktet ikke ha noen effekt dagen etter at du har brukt dem. Pallesen forteller at faren er når du våkner i løpet av natten og tar flere, eller du tar en for høy dose av medisinene.

Pallesen mener sovemidler bør begrenses til perioder der man er i en akutt krise som gjør at en ikke får sove, eller en sjelden gang i blant da det er ekstra viktig med søvn. 

- Men en bør passe på at en da ikke faller for fristelsen å begynne å bruke pillene oftere og oftere, påpeker han. 

LES OGSÅ: De vanligste grunnene til at du sover dårlig

Statens legemiddelverks råd til bruk av sovemidler: 
•    For å forebygge avhengighet bør du prøve å bruke tablettene bare av og til: Legg deg uten å ta en tablett én til tre kvelder i uka. Du må ikke kombinere disse legemidlene med alkohol, siden det kan føre til uforutsette og farlige reaksjoner.
•    Sovemedisin virker best om du kombinerer dem med regelmessig aktivitet og trening, og gjør morsomme aktiviteter som gir mestringsfølelse.
•    Unngå koffeinholdige drikker som kaffe, te og energidrikker som Red bull om kvelden, da de disse kan holde deg våken.
•    Avklar med legen om du kan  kjøre eller ha ansvar for farlige maskiner når du bruker disse legemidlene. Legen din har meldeplikt ved brudd på førerkortbestemmelsene.
•    Spør lege, farmasøyt eller sykepleier etter brosjyrer som gir gode råd om hvordan du kan få en god natts søvn uten å bruke sovemedisin. Nasjonalt kompetansesenter for søvnlidelser har også utarbeidet brosjyrer.

(Kilde: legemiddelverket.no) 

LES OGSÅ: Maten du får sove av 

Sjekk KKs kjærlighetshoroskop

Saker spesielt utvalgt for deg: