Vold Mot Kvinner

- Kan ende med drap

1 av 5 kvinner i Norge blir utsatt for vold.

UTSATT FOR VOLD: Én av fem kvinner i Norge blir utsatt for vold. Fatter du mistanke? Da er det viktig at du ikke er redd for å spørre, sier daglig leder ved Krisesenteret, Tove Smaadahl. Foto: Artem Furman - Fotolia
UTSATT FOR VOLD: Én av fem kvinner i Norge blir utsatt for vold. Fatter du mistanke? Da er det viktig at du ikke er redd for å spørre, sier daglig leder ved Krisesenteret, Tove Smaadahl. Foto: Artem Furman - Fotolia Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

KK.NO: Én av fem kvinner i Norge blir utsatt for vold.

For mange blir det enda et tall i statistikkene - ta derfor en kikk rundt deg eller tenk på alle mennskene du møter i løpet av en vanlig dag.

Én av fem.

Det er nemlig ikke bare tall, men forteller deg at hver femte kvinner du ser, eller en av de fem jentene i venninnegjengen kan være blant disse kvinnene.

Og dette er bare i Norge. På verdensbasis gjelder det én av tre kvinner.

LES OGSÅ: 4 av 10 kvinner har blitt stalket

Mange går inn i julehøytiden med frykt

- Vold mot kvinner er et av verdens mest utbredte menneskerettighetsbrudd. Om lag én av
 tre kvinner opplever i løpet av livet å bli slått, voldtatt eller på annen måte mishandlet, forteller Gry Larsen, påtroppende generalsekretær i CARE.

Kvinner som bor i land preget av fattigdom, konflikt og lav grad av likestilling rammes mest, men det skjer i stor grad også i andre land - deriblant Norge.

«Denne uken kom en kvinne til vårt kontor. Hun gråt, var svært redd og opprørt. Hun ble raskt tatt med til et krisesenter, og barnet som var i barnehagen, ble samtidig hentet. Far hadde tidligere på morgenen utsatt dem for svært alvorlig og livsfarlig vold. Ifølge risikokartleggingsverktøyet SARA betegnes volden som høyrisiko for partnerdrap».

Dette er én rapport fra Krisesentersekretariatet denne måneden.

I dag er kvinnen og barnet i trygghet på krisesenteret. Kvinnen hadde levd med den voldelige mannen i ti år, men oppsøkte hjelp etter at hun så CAREs kampanje «16 dager».

- «16 dager»-kampanjens hovedmål er å bidra til økt innsats for å forebygge vold, og dette er betimelig tidspunkt å rette oppmerksomheten mot vold i nære relasjoner. Vi vet at mange går inn i julehøytiden med frykt for hva som skal skje, og de færreste forteller om volden som skjer i hjemmet, forteller Larsen.

ISOLERT: Mange kvinner blir svært isolert fra omverdenen, både ovenfor venner, familie, kolleger og naboer.  Foto: Piotr Marcinski - Fotolia
ISOLERT: Mange kvinner blir svært isolert fra omverdenen, både ovenfor venner, familie, kolleger og naboer. Foto: Piotr Marcinski - Fotolia Vis mer

En studie utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fra 2013 viser at én av fem kvinner i Norge opplever fysisk vold fra sin partner. Halvparten av disse kvinnene er blitt utsatt for «alvorlig fysisk vold» med stort skadepotensiale.

På nettsiden 16dager.no finnes informasjon om hvor man kan oppsøke hjelp og støtte hvis man opplever vold eller mistenker at andre gjør det.  

LES OGSÅ: Livet kan snus på hodet i løpet av sekunder

- Ved mistanke er det viktig å spørre

Blant kvinner som opplever vold, er det svæt få som snakker om det. Dette gjør at det også er veldig vanskelig for menneskene rundt å se hva som egentlig foregår.

- Ved mistanke om vold er det viktig å tørre å spørre, forteller Tove Smaadahl, daglig leder ved Krisesekreteriatet, til KK.no.

- Mange kvinner blir isolert, ved å begrense kontakten med venner, familie, kolleger og naboer - noe som fører til mindre utfoldelse, færre kontaktflater og færre personer som kan gi deg respons og forståelse, forteller hun.  

Dersom du allerede har mistanke, forklarer hun at andre kjennetegn kan være at kvinnen ofte blir sykemeldt eller at hun sjeldent eller aldri deltar på sosiale tilsetninger - for eksempel i forbindelse med jobb.

Slik kan du hjelpe

Men det er ikke så lett å vite hvordan man skal gå frem i en slik situasjon - hvordan kan man hjelpe?

- Den første og beste hjelpen er å LYTTE, slik at kvinnen kan sette ord på det hun har opplevd som er smertefullt og krenkende. Du er kanskje den første personene hun tør å betro seg til. Kanskje er du den første hun har tillit til, sier Smaadahl.

Neste viktige steg er å TRO PÅ det du blir fortalt. Hun forklarer at det er viktig at kvinnen får bekreftet og anerkjent sine opplevelser. Forsøk å avklare situasjonen, og spør hvis det er noe du lurer på.

Gi også klart uttrykk for at du støtter henne og at du vil hjelpe henne så godt du kan.

-TA DET MED RO. Overilte handlinger kan være til skade. De fleste saker som gjelder vold eller overgrep har pågått over lengre tid. I mange tilfeller kan overilte handlinger gjøre mer skade enn nytte.

Smaadahl forteller at det i den første fasen er viktig å hjelpe vedkommende og få oversikt over situasjonen, som kan være kaotisk og uoversiktlig. Hvis hun selv ønsker det, kan du bistå henne i forhold til hjelpeapparat, krisesenter eller politi.

- Det er også viktig at hun kan stole fullt og helt på deg! Hun må vite at du aldri vil gå videre med det hun forteller deg, uten at hun klart har gitt tillatelse til dette.

VIKTIG Å LYTTE: Noe av det viktigste du kan gjøre dersom en kvinner som er misbrukt betror seg til deg er å være en god lytter å vise at du tror på alt hun sier Foto: inesbazdar - Fotolia
VIKTIG Å LYTTE: Noe av det viktigste du kan gjøre dersom en kvinner som er misbrukt betror seg til deg er å være en god lytter å vise at du tror på alt hun sier Foto: inesbazdar - Fotolia Vis mer

LES OGSÅ: Stine var sikker på at han skulle drepe henne

Derfor er det vanskelig å komme seg ut

For en utenforstående kan det være vanskelig å forestille seg et liv med en voldelig partner, ikke minst forstå hvorfor mange kvinner blir så lenge som de gjør.

- Vi vet at volden er mest effektiv når den utføres av den man har et kjærlighetsforhold med, forteller Smaadahl.

Kjærlighet i mishandlingsforhold er knyttet til det verdifulle mennesket kvinner ser bak handlingene. I tillegg kan paret ha lange og gode perioder, som hun ser som det egentlige forholdet, og er grobunnen for kjærligheten hun har til mannen.

- Ethvert menneske har rett til egne følelser, og ethvert menneske er mer enn et voldsoffer eller en voldsmann, sier Smaadahl.

Hun forklarer at det i et mishandlingsforhold utvikler seg et skjevt maktforhold der den som mishandler tar kontroll og styring over livet til den som blir mishandlet. Ved at maktbalansen forskyves, vil den enes mulighet til kontroll øke på bekostning av den andre, og en grobunnen for angst og frykt er dermed lagt.

- En slik prosess vil kunne påføre kvinnen en følelse av skyld og skam, noe som igjen ofte fører til isolering fra andre og tapt selvtillit.

Dette gjør det også mye vanskeligere å komme seg ut av situasjonen.

- Etter møte med flere tusen kvinner og deres barn på krisesentrene i Norge, har vi erfart at det er vanskelig å gå. Når kvinnene forsøker å bryte ut er de som regel psykisk nedbrutt og har ofte svært lav selvtillit. I mange tilfeller er de fysisk truet av mannen, sier Smaadahl.

LES OGSÅ: Slik ble livet hennes etter overgrepene

856 mennesker lever i skjul i Norge i dag

Smaadahl kan forteller at 2028 personer bodde på krisesenteret i 2013.

Aldersfordelingen på disse har vært relativ stabil fra 2003, der 36 prosent er mellom 18-29 år, mens det totalt sett var omkring 70 prosent under 40 år. Kun 11 prosent var 50 år eller eldre. De har også opplevd en sterk økning i kvinner som oppsøker krisesentrene på dagtid, for råd og veiledning.

Siden det kan være vanskelig for andre å se hva som foregår, er det svært viktig å oppfordre kvinnene selv om å oppsøke hjelp. Også for å få den beskyttelsen de trenger.

- Forskning viser at volden og truslene øker med 40 prosent i bruddfasen, og mange må flykte fra hjem, skole, jobb og nettverk. Vi kjenner til flere kvinner, som sammen med sine barn lever på sperret adresse eller med ny identitet, forteller Smaadahl.

Tidligere i år skrev VG.no at over 800 mennesker i Norge lever på kode 6 i dag - som betyr at de er i skjul for både myndighetene og sin egen familie.

- Konsekvensen av menns vold mot kvinner kan dessverre ende med drap, forteller Smaadahl.

KAN I VERSTE FALL ENDE MED DRAP: Det er tilfeller hvor vold i hjemmet har endt med drap. Det er derfor svært viktig å oppforde kvinner til å oppsøke hjelp. Det er imidlertid også viktig at menneskene rundt tør å spørre dersom de har mistanke Foto: Halfpoint - Fotolia
KAN I VERSTE FALL ENDE MED DRAP: Det er tilfeller hvor vold i hjemmet har endt med drap. Det er derfor svært viktig å oppforde kvinner til å oppsøke hjelp. Det er imidlertid også viktig at menneskene rundt tør å spørre dersom de har mistanke Foto: Halfpoint - Fotolia Vis mer

I 2013 var 15 av totalt 45 drap i Norge begått av partner eller tidligere partner, skriver Taushettarliv.no. 12 av ofrene var kvinner og tre var menn. Fra 1991 og frem til 2011 ble 152 kvinner og 20 menn drept av partneren, eller tidligere partner. Dette inkluderer ikke tilfeller der relasjonen har vært et kjæresteforhold eller et seksuelt forhold.

LES OGSÅ: Kvinner som slår menn

Dette er ikke en ren «kvinnekamp»

Et av de viktige budskapene til CARE er imidlertid at dette ikke er en ren «kvinnekamp», men at også menn må engasjere seg og bidra til å endre holdninger.

- En av våre viktigste erfaringer fra vårt bistandsarbeid er at engasjerte menn kan utrette mye – ikke minst ved å være forbilder for andre, forteller Gry Larsen i CARE.

CARE jobber for å stanse vold mot kvinner i samfunn som er svært annerledes enn det norske, men mange av erfaringene fra dette arbeidet er relevante her hjemme. Larsen forklarer at vi i Norge har mange flotte forbilder, men at vi trenger enda flere.

- Menn i Norge må gjøre mer enn ikke å bruke vold. Flere må engasjere seg i debattene og si ifra i vennegjengen, familien og på arbeidsplassen.

- Desto flere som gir klar beskjed om at ingen former for vold er akseptabelt, desto færre vil bruke vold, sier hun.

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

KK er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer