TRAUMATISK: Hele én av tre norske kvinner opplever fødselen som traumatisk, viser en ny undersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Akershus universitetssykehus. Foto: Getty Images/iStockphoto
TRAUMATISK: Hele én av tre norske kvinner opplever fødselen som traumatisk, viser en ny undersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Akershus universitetssykehus. Foto: Getty Images/iStockphotoVis mer

Gravid

Én av tre følte fødselen var traumatisk

Vår egen opplevelse av fødselen betyr mest for om vi utvikler posttraumatisk stress.

Det er en kjent sak at barnefødsel kan være en tøff påkjenning for kvinnekroppen, men at det kan ha en enorm innvirkning på psyken vår også, er det nok ikke så mange som vet.

LES OGSÅ: Gravid? Vær obs på tennene dine!

Utvikler posttraumatisk stress

En ny norsk studie, gjennomført av Folkehelseinstituttet - i samarbeid med Akershus universitetssykehus, viser at så mange som én av tre norske kvinner opplever fødsler som traumatisk.

Og mellom to til seks prosent oppfyller også kriteriene for diagnose Posttraumatisk stressyndrom
i forbindelse med fødselen, i følge Folkehelseinstituttet

Målet med studien var å finne ut hvilke faktorer som har mest betydning for posttraumatisk stress etter fødselen. Resultatene viste blant annet at det er kvinners helt subjektive fødselsopplevelse, fremfor fødselskomplikasjoner, som er mest avgjørende for om hun blir traumatisert eller ikke.

Posttraumatisk stress deles inn i tre typer symptomer, og alle må være identifisert ved en diagnose:

1. Gjenopplevelse (mareritt om fødselen, flashbacks av hendelsen).
2. Unnvikelse (unngå å bli gravid igjen, hukommelsestap rundt fødselen).
3.Økt anspenthet (irritabilitet, konsentrasjonsvansker).

LES OGSÅ: Derfor er trening bra når du er gravid

1499 kvinner var med

Undersøkelsen omfattet 1499 kvinner som fødte på Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus.

Kvinnene fylte ut ulike spørreskjemaer både under graviditeten og åtte uker etter fødselen. De ble spurt om forekomst av angst og depresjonssymptomer, frykt for fødsel og tidligere posttraumatisk stresslidelse.

Ytterligere opplysninger om graviditet og fødsel ble hentet fra sykehusets fødejournal, mens symptomer på PTSD etter fødselen ble målt med instrumentet Impact of Event Scale.

LES OGSÅ: Treningen du bør droppe hvis du er gravid

Egen opplevelse har mest å si

Ifølge studien er det da hvordan kvinnene selv opplevde fødselen, som har størst betydning for om hun utviklet posttraumatisk stress eller ei.

– Fødselskomplikasjoner kan ikke alltid unngås. Hvis komplikasjoner under fødselen oppstår, er det viktig å hjelpe kvinnen til at hun føler seg trygg og tatt vare på for å forebygge et mulig traume, sier postdoktor Susan Garthus-Niegel ved Ahus og Folkehelseinsituttet til kk.no.

Hun er førsteforfatteren til artikkelen, som er nylig publisert i Archives of Women's Mental Health.

- Avgjørende med god informasjon

Garthus-Niegel mener den viktigste lærdommen av denne studien viser hvor viktig det er med god informasjon og helhetlig omsorg i forkant og underveis.

- Når ting skjer fort, er det så viktig at kvinnen hele tiden får informasjon om at hun er i trygge hender. Det er avgjørende at helsepersonellet ikke bare fokuserer på det medisinske, men også tenker på at de skal berolige og informere. Det kan ofte skje at den fødende opplever situasjonen mer risikofylt enn den er, fordi hun faktisk ikke får vite hva som skjer og hvorfor det må skje så fort, sier postdoktor Susan Garthus-Niegel til kk.no.

Hun understreker også at man må jobbe med kvinners forventninger til fødselen. For selv om man har skrevet såkalte ønskebrev til sykehuset på forhånd, kan fødselen bli totalt annerledes enn det man ønsket, planla og håpet.
- Det kan også skje at helsepersonellet ikke har sett på ønskebrevet, slik at den fødende føler seg såret, ydmyket og overkjørt, sier hun.

LES OGSÅ: Gravide bør være forsiktige med fet mat

Økt risiko for å ikke få flere barn

Fødselsrelatert traume kan presentere en stor belastning, og traumatiserte kvinner har en økt risiko for ikke å få flere barn, samt unngå å bli gravide igjen.

– Styrken til dette materialet er kombinasjonen av et bredt utvalg av validerte mål for psykisk helse, sammen med kliniske data fra sykehuset om fødselen. Ettersom det i tillegg er en deltakelse på over 80 prosent, bør vi kunne ha tiltro til disse resultatene, sier Susan Garthus-Niegel.

– Likevel bør det sies at det kan være vanskelig å måle subjektive opplevelser helt nøyaktig, særlig når man må huske hvordan man følte seg 8 uker tilbake i tid.

LES OGSÅ: Gro Hammerseng: - Jeg var dritdårlig på å føde

Sjekk KKs kjærlighetshoroskop

Saker spesielt utvalgt for deg: