7 år, tannløs og herlig! Foto: Shutterstock.com ©
7 år, tannløs og herlig! Foto: Shutterstock.com © Vis mer

7 åringen - har kontroll!

7 åringen mestrer tilværelsen. Barnet kan beherske kroppen slik det vil, forstå språk og følelser, og har evne til å omgås andre mennesker. Å finne seg til rette på skolen er en viktig del av barnets liv. Hjemmet er fortsatt det trygge ankerfestet, mens skolen er en arena for nye oppdagelser og læring.

Sosial utvikling

Sjuåringen vil ikke ha med foreldrene i lek på samme måte som før. Men søsken er noe annet, i hvert fall hvis det ikke er noen andre å leke med. Krangling er en naturlig del av forholdet til søsken. Har du noen gang tenkt på at søskenkrangling er viktig for å lære å argumentere, konkurrere og hevde seg? Vi foreldre må følge med på det som skjer, men ikke gripe inn unødig. Hvis kampen blir for voldsom, eller et mindre barn trenger beskyttelse er det viktig å handle.

Sjuåringen leker oftest med andre, sjeldnere velger han å leke alene. Sjuåringen blir nå flinkere å se en sak fra en annen synsvinkel. Sjuåringens venner er gjerne jevnaldrende, ofte klassekamerater. Etter som de vokser og får større aksjonsradius, finner de ofte venner på egenhånd. En 7-åring er inne i en prosess hvor de identifiserer og sammenligner seg selv med en gruppe utenfor familien. Etter hvert skal de også finne sin plass i denne gruppen. De skal også finne ut av denne gruppens normer, krav og fordeler.

På dette alderstrinnet ser vi ofte at jenter vil leke med jenter, gutter vil leke med gutter. Yngre barn presiserer ofte når de leker at de de leker "er på liksom". 7 åringen tar dette for gitt, noen lang introduksjon til leken er ikke nødvendig. Den forenede fantasiflukten bærer ofte langt avsted, men 7 åringen er ofte litt mer reservert mot å la voksne få inpass i leken enn tidligere. De prater også mindre høyt når de leker alene enn da de var yngre.

Les også:

Blir barnet mitt mobbet?
Lite tid sammen, og stresset hverdag
Gi barna lommepenger!

 

Hvor mye kan 7-åringen bestemme selv?

En 7-åring kjenner regler for hva som er lov og ikke lov. Foreldre kan begrunne regler, og forvente i stor grad at 7 åringen følger opp. 7 åringen skjønner også i stor grad konsekvenser, og at regelbrudd får en følge.

En 7 åring vet hvordan han skal oppføre seg på besøk, når han tar telefonen, på skolen og i kjente fritidsaktiviteter. Men husk at en 7 åring ofte kan være litt redd for å gå seg bort og ikke finne hjem igjen. Det skjer sjeldnere nå enn da barnet var mindre, men det er viktig at barnet beveger seg i kjente omgivelser når det er alene. Følg barnet til aktiviteter til du vet at han kjenner veien og oppfører seg trygt i trafikken.

Lommepenger

Egne lommepenger er ofte et symbol for barnet på selvstendighet. Å tjene egne lommepenger som resultat av utførte plikter i hjemmet, er en fin måte å lære om penger på. Noen foreldre lar barnet selv bruke pengene på det de ønsker, andre hjelper du barnet med å stå i mot de første impulsene.

Lære å lese og skrive

De fleste foreldre er veldig opptatt av at barnet skal lære å lese og skrive så fort som mulig når det har begynt på skolen. Vi har lett for å sammenligne barn med hverandre, og i 7-årsalderen vil man ofte se store forskjeller på barna. Lesing og skriving er eksempel på ferdigheter som varierer. For mange barn tar det tid , men lesekoden knekkes av de fleste i løpet av de to første skoleårene. Mange foreldre bekymrer seg unødig for barnet når det gjelder leseevne. Det er viktig at du har en god dialog med barnets lærer om du bekymrer deg for barnets læring.

Fysisk og motorisk utviking

Mens 6 åringen har problemer med å kontrollere sine armer og bein, pga sterk vekst, vil disse problemene forsvinne i 7-8¨årsalderen. Da får også barnet en kroppsholdning som ligner den han vil ha når han er voksen. Guttene er som regel litt flinkere enn jentene til å løpe, hoppe og kaste ball. 

Barnet holder nå et tilnærmet voksent grep på blyanten. Nå starter også "gullalderen" for tegning, og varer frem til 9-10 årsalderen. Tegningen er et uttrykk for følelser og tanker med fantasi som drivkraft. Det er derfor ikke viktig for barnet å tegne fotokopi, men mer et objekt slik han oppfatter det. Oppmuntere barnet til å tegne ved å gi det gode tegnesaker!

Se hva jeg kan!

 • hoppe tau. Noen kan ogsåhoppe slengtau
 • gå takt til en rytme
 • spise med kniv og gaffel /hvis jeg har øvd meg)
 • kan skille mellom høyre og venstre
 • kan telle til 40, eller lengre
 • kan knyte sløyfe (hvis jeg har øvd)
 • kan klokken i hele timer

Gjennomsnittlig høyde og vekt ved 7-års alder

 • Jenter: Vekt: 17 - 30,5 kg, Høyde: 111 - 131 cm
 • Gutter: Vekt: 18 - 30,5 kg, Høyde: 112 - 132 cm

 

   • Kilder:
    - Forstå 7-åringen, Osborne, Yrkeslitteratur 1994
    - Forstå barnet ditt 5-8, Ulvund, Cappelen 2005
    - Se hva jeg kan, Ellneby, Cappelen 2004
    - Vekt og høyde, WHO

   Sjekk KKs store årshoroskop!