Adopsjon

Publisert
Sist oppdatert

I år 2000 var det ca. 800 barn som ble adoptert i Norge. Av disse var 660 utenlandsadopsjoner. Barna kom fra Kina, Sør-Amerika, India, Korea og Øst-Europa.

Beslutningen
Mange av parene som adopterer er ufrivillig barnløse. Forut for beslutningen om å få adoptere et barn har mange par gått gjennomgått utredning og behandling, de har håpet og fortvilet og sørget over å ikke kunne få egne biologiske barn. Kanskje allerede tidlig i prosessen kommer de første tankene om adopsjon, men disse tankene trenger tid for å modnes. Adopsjon er en lang prosess, både praktisk og følelsesmessig.

Hvordan går man frem?
Man må gjennom flere steg for å adoptere. Det første steget er selvsagt å bli enig med sin partner om at dette er hva dere ønsker. Hvis man ønsker å adoptere må man melde seg til sosialkontoret i den kommunene dere tilhører. Mange velger også å kontakte en adopsjonsforening.
Det er flere steg man skal gjennom før man kan adoptere et barn fra et annet land. De tre godkjente adopsjonsforeningene - Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens Barn, kan sende informasjonsmateriell og gi veiledning om adopsjonsprosessen.
Du kan også lese mer her: http://www.adopsjon.com

Hvor lang tid tar det?
Ofte vil det ta mellom to og tre år å få et barn fra man søker. Ventetiden kan føles lang, men erfaringene viser at adopsjon er en prosess som krever modning, og at adopsjonsprosessen derfor ikke bør gå fortere.

Hvem kan adoptere?
Adopsjonsloven tar utgangspunkt i at adopsjonen vil bli til gavn for barnet. For å bli godkjent som adoptivforeldre i Norge må dere oppfylle noen betingelser:
  • I hovedregel må man være fylt 25 år. Det gis vaneligvis ikke godkjennelse etter fylte 50 år
  • De som adopterer sammen skal være gift, og helst ha vært gift i over 2 år. Samboerskap forut ekteskap tillegges vekt.
  • Ingen forbud mot at enslige får adoptere, men dette har blitt håndhevet ganske strengt. Kun enslige med spesielle ressurser når det gjelder barn har fått adoptere.
  • Søkerne må ha god fysisk og psykisk helse
  • Registrerte partnere kan i følge norsk lov ikke adoptere.


Søkernes økonomi vil bli gjennomgått. Økonomien skal være sikker og stabil, slik at barnet er sikret alminnelig gode oppvekstvilkår. Likeledes kreves det god alminnelig boligstandard. Legeattest, politiattest og likningsattest må legges ved søknaden.

Hvem er barnet vi adopterer?
Søkerne kan ønske seg barn innen en viss aldersgruppe, men det er de norske myndigheter som ut fra en helhetsvurdering av søkerparet gir godkjenning med aldersanvisning på barnet. I likhet med andre foreldre kan ikke adoptivsøkere velge kjønn. adopsjonsforeningene kan ikke garantere at barnet som tildeles ikke har helseproblemer. På søknadsskjemaet kan det krysses av for om søkerne kan tenke seg å adoptere et barn med mindre helseproblem.

Hvor mye koster det?
Kostnadene ved å adoptere et barn fra utlandet varierer en god del. Om barnet må hentes av eskorte koster det mer. Grovt regnet kan man si at utgiftene med en adopsjon raskt kommer opp i mellom kr. 80 - 120.000,- inkl. hentereisen.
Stortinget har vedtatt. at alle adoptivforeldre skal få kr. 22.500,- i adopsjonsstøtte (År 2002) når barnet kommer til Norge. Adopsjonstøtten varierer nesten fra år til år. Adoptivforeldre har tilnærmet de samme permisjonsordningene som de med egenfødte og barnetrygd.

Juridiske forhold
Ved en adopsjon får adoptivforeldrene foreldremyndigheten og vergemålet for barnet. Barnet blir juridisk sett sidestilt med eventuelle biologiske barn. Barnet får normalt sine adoptivforeldre sitt etternavn, og barnet arver foreldrene og deres slekt. Til gjengjeld bortfaller barnets arverett til de biologiske foreldrene.

Skrevet av sykepleier Elisabeth Lofthus 26.07.03
Kilder:
- Adopsjon av utenlandske barn, Auran et. al., Universitetsforlaget 1995
- http://www.adopsjon.com
- Aschehougs store bok om barnet, Vibeke Manniche, Aschehoug og co 2002

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

kk er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer