Arbeidsmiljø og graviditet

Publisert
Sist oppdatert

Til enhver tid vil være ca. 45 000 gravide kvinner i landet. Omtrent tre fjerdedeler av kvinnene er i arbeid utenfor hjemmet. Under svangerskapet er fosteret godt beskyttet mot de fleste typer påkjenninger. Dette gjelder også påvirkninger som den gravide kvinnen utsettes for i sitt arbeidsmiljø. I noen arbeidsmiljøer finnes det likevel forhold som kan representere en fare både for fosteret og den gravide kvinnen. Likeens kan forhold i arbeidsmiljøet ha uheldig innvirkning på forplantningsevnen (fertiliteten), slik at denne blir nedsatt. Dette gjelder både for kvinner og menn.
Arbeidsmiljølovens målsetting er å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for arbeidstakerne. Dette betyr bl.a. at arbeidsmiljøet normalt skal tilrettelegges slik at kommende foreldre eller gravide kvinner ikke hindres i å fortsette i sitt vanlige arbeid.

Denne siden informerer om arbeidsmiljøforhold som kan ha uheldig virkning på kjønnscellenes utvikling, på barnets utvikling fram til fødselen og i ammeperioden, eller på den gravide kvinnens egen helse og velbefinnende.


Arbeidsmiljøforhold som kan være uheldige for barnet eller for foreldrenes forplantningsevne

Eksempler (listen er ikke fullstendig)


Kjemiske stoffer
 • ugrasmidler og insektgifter
 • medikamenter
  (som narkosegasser, cytostatika, etylenoksid)
 • organiske løsemidler
  (som trikloretylen, toluen, enkelte glykoletere, white spirit)
 • metaller
  (som bly, kvikksølv, kadmium, krom, nikkel, mangan - mange av disse blir i kroppen i lang tid)
 • gummi- og plastråstoffer
  (som vinylklorid, styren, akrylater, formaldehyd, kloropren)
 • giftige gasser
  (som kullos, svovelvannstoff, blåsyre)
 • kreftframkallende stoffer

Fysiske arbeidsmiljøforhold
 • ioniserende stråling
 • svært høye temperaturer

Infeksjonsfare
 • Bakterier og virus. Røde hunder, hepatitt B og HIV-smitte er sykdommer som er spesielt farlige for fosteret.
 • Andre smittestoffer

Arbeidsmiljøforhold som kan være uheldige for den gravide kvinnen, og i blant også for barnet

Eksempler (listen er ikke fullstendig)

 • langvarig arbeid i stående stilling
 • arbeid som innebærer tunge løft og fysisk tungt arbeid
 • vibrasjon/risting
 • arbeid som krever god balanse, smidighet eller raskhet (stillaser, leidere)
 • arbeid ved høye temperaturer
 • arbeid med risiko for surstoffmangel
 • ubekvem arbeidstid, skiftarbeid, nattarbeid
 • lange arbeidsreiser
 • arbeid uten adgang til hvilepauser

Skadelig arbeidsmiljø før, under og etter graviditeten (ved amming)  

Før graviditet:
Dette kan skje ved at kjønnsceller blir skadet før befruktning finner sted. Dette er sjeldent at skjer.
Både eggceller og sædceller kan ta skade av kjemiske stoffer og av ioniserende stråling. Mannens sædceller kan også bli skadet av varme.

Slike skader medfører vanligvis at svangerskapet ikke utvikler seg normalt, og ender i spontan abort. Skadene kan også medføre ufrivillig barnløshet.

Under graviditeten:
Generelt kan man si at fosteret har det bra når moren har det bra og unngår uheldige belastninger. Ovenfor står flere stoffer nevnt som kan ha skadevirkninger for fosteret.

Gravide kvinner som arbeider i miljø med stor infeksjonsfare, bør ta dette opp med lege og finne ut metoder for å beskytte seg. Skole, barnehage og sykehus er eksempler på slike miljø.

Fordi kvinnens lunger og hjerte også skal forsyne fosteret med surstoff og næring, legger graviditeten beslag på en del av arbeidskapasiteten. I noen tilfeller kan det gå utover fosteret hvis moren belastes for hardt under svangerskapet. Fysisk aktivitet og mosjon er bra i svangerskapet. Men svært varmt eller tungt arbeid, arbeid som innebærer tunge løft, arbeid i vridde og vanskelige arbeidsstillinger, og langvarig arbeid i stående stilling, er lite egnet for gravide. Særlig gjelder dette de siste månedene av svangerskapet.

Arbeid der en blir utsatt for kraftig risting, f.eks. som sjåfør av tunge anleggsmaskiner eller andre kjøretøy, kan være uheldig. Det er mulig at slikt arbeid kan øke risikoen for spontanabort.

Ekstrem kulde og varme er heller ikke heldig. Arbeid under jorden kan også virke negativt inn.

Skiftarbeid og nattearbeid kan også være uheldig. Undersøkelser viser at antall timer med søvn er redusert hos nattevakter og skiftarbeidende. Gravide trenger mye søvn.

Etter graviditeten:
Kjemiske stoffer som tas opp i morens blod, kan gå over i morsmelken og nå barnet på den måten. Ofte vil det være slik at en arbeidsplass som er uegnet under graviditeten på grunn av kontakt med kjemiske stoffer, også er uegnet i ammeperioden .

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven har som formål å beskytte arbeidstakerne. I følge denne loven er arbeidsgiver pålagt å vurdere om påvirkningene på arbeidsplassen er av en art som kan gi risiko for forplantningsskade på barnet. Dersom det er skadelige påvirkninger i arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver sørge for nødvendige verne- og sikkerhetstiltak.

Gravide og ammende arbeidstakere må under ingen omstendighet settes til arbeid når risikovurderingen viser at arbeidet kan medføre fare for forplantningsskade.

Vil du lese mer om dette? Klikk deg inn på linkene til arbeidstilsynet nedenfor.

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

KK er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer