11 prosent av norske barn utsettes for passiv røyking hos besteforeldre og andre slektninger. Nå vil Helsedirektoratet skape økt bevissthet om dette i den nye holdningskampanjen «Det du ikke ser». Bildet er et illustrasjonsfoto. Credit: Shutterstock
11 prosent av norske barn utsettes for passiv røyking hos besteforeldre og andre slektninger. Nå vil Helsedirektoratet skape økt bevissthet om dette i den nye holdningskampanjen «Det du ikke ser». Bildet er et illustrasjonsfoto. Credit: Shutterstock Vis mer

Barna utsatt for passiv røyking hos besteforeldre

Publisert

Denne uken lanserte Helsedirektoratet sin nye holdningskampanje med barn og passiv røyking som tema. Anslagsvis 100 000 norske barn utsettes for passiv røyking hjemme hver dag, men det er ikke bare der barna er utsatt. 

11 prosent av foreldrene i en undersøkelse utført i forbindelse med den nye holdningskampanjen «Det du ikke ser», sier at barna utsettes for røyk månedlig eller oftere hos besteforeldre eller andre slektninger, mens syv prosent sier barna er utsatt for passiv røyking hjemme.

Se video av den nye holdningskampanjen lenger ned i saken. 

Hovedsakelig er det de som røyker selv, eldre over 55 år, de som ikke har barn boende hjemme og de med lavere utdanning som tillatter røyking hjemme.

Barneombud Anne Lindboe tror mange besteforeldre som røyker tenker at eksponering en sjelden gang ikke vil skade barnebarna.

– Jeg tror besteforeldre kanskje tenker at siden det er så sjelden de er sammen med barna så er det ikke skadelig, men det er jo skadelig der og da, og det er ikke ufarlig selv om man gjør det bare en gang i blant. Det å være bevisst på at også en gang i blant er for mye, det er viktig, sier hun til Mammanett.

Holder ikke å stå i kjøkkenvifta

Helsedirektoratet vil nå oppfordre både foreldreog særlig besteforeldre som røyker til å ta hensyn til barn som er på besøk.

– De som røyker i kjøkkenvifta, peisen eller ut av vinduet beskytter ikke barnet godt nok. Røyken kan bevege seg der hvor luften kan bevege seg. Skal du være helt sikker på at du beskytter barn mot passiv røyking må du gå ut, eller aller helst stumpe røyken for godt, sier avdelingsdirektør og kampanjeleder Anne Hafstad i Helsedirektoratet til Mammanett.

Hun mener det i Norge er for lite kunnskap om helserisikoen ved passiv røyking og at barn er mest utsatt.

– Helsedirektoratet har et ansvar for å informere befolkningen om dette, og vi har alle et ansvar for å gi barn en så trygg og god oppvekst som mulig. Det finnes ingen sikker nedre grense for passiv røyking, og barn er spesielt sårbare for helseskader, forteller hun. 

– Samtidig som 27 prosent av de spurte i spørreundersøkelsen sierat de tillater røyking inne hos seg, sier hele åtte av ti at de støtter et forbudmot røyking i nærheten av barn innendørs. Er dette et bevis på at man fra myndighetenes side må frem med pisken eller lovregulering for å endre atferd?

– Nei, ikke nødvendigvis, men en normgivende lov kan bidra til å endre holdninger og adferd i befolkningen. Derfor har Helsedirektoratet foreslått en lovregulering av barns rett til vern mot passiv røyking, sier Hafstad.

LES OGSÅ: Røyking i svangerskap gir følger for helse i voksen alder

– Dette er virkeligheten 

For hver sigarett som tennes, siver det tobakksrøyk ut ilufta. Det gjelder både den røyken som blir pustet ut fra røykeren, og den somkommer fra selve sigaretten. Røyken som siver fra sigaretten til omgivelsene,inneholder høyere konsentrasjoner av enkelte giftstoffer enn den røyken sompustes inn av røykeren. Alle som blir utsatt for passiv røyking har økt risikofor de samme sykdommene som den som røyker, inkludert kreft og hjerte- og karsykdommer.

Studier viser at mer enn 80 prosent av tobakksrøyken erusynlig. I kampanjevideoen som nå vises i norske medier illustreres dette med en baby omhyllet av røyk, mens moren står i vinduet med en sigarett. Det kan være sterk kost for omsorgspersoner som tror de har beskyttet barna godt nok.

– Kan det i noen tilfeller ses på som kynisk å «bruke» barn i den type kampanje, som av noen vil kunne benevnes som skremselspropaganda?

– Dette er ikke skremselspropaganda, men virkeligheten slik den er. Små barn kan ikke selv velge om de vil bli utsatt for tobakksrøyk eller ikke. Det er voksne som velger for dem. Da må vi bidra til at de voksne gjør valg som er til beste for barna, noe vi vet alle foreldre ønsker. Når vi vet at passiv røyking fører til rundt 1800 tilfeller av astma hos barn hvert år og at nesten 800 barn må på sykehus og 25.000 til lege hvert år, er det alvorlig, sier Hafstad.

Les mer om passiv røyking    

Sett hvor syke de blir

Barneombud Anne Lindboe har også sett hvilke konsekvenserpassiv røyking har for barn.

Barneombud Anne Lindboe Foto: Kjersti Skar Staarvik
Barneombud Anne Lindboe Foto: Kjersti Skar Staarvik Vis mer

–  Jeg er jo barnelege og har sett de alvorlige følgene det får åutsette barn for passiv røyking, sett hvor syke de blir og da er jeginteressert i å støtte denne kampanjen og ha fokus på hva dette faktisk betyrfor barn, sier hun til Mammanett.

Hun mener det er på tide at myndighetenes holdningskampanjernå fokuserer på hvordan røyking påvirker barn.

– Man tenker ofte på barna sist. Det var på høy tid at det kom en kampanje somhar fokus på hva dette gjør for barna. Når vi nå vet at det er nesten likeskadelig for barn selv om man røyker ut av vinduet, da er det viktig å opplyseom det, sier barneombudet. 

Ikke tro på forbud

Noe forbud mot røyking innendørs, har Lindboe imidlertidikke tro på.

– Vi ønsker isteden en ny paragraf i tobakksskadeloven somsier at barn har krav på et røykfritt miljø. Det er kjempeviktig. Det er snakkom en normativ lov, ikke en lov med straffeansvar og at man kan gå inn ogkontrollere i private hjem, men den er med å sette fokus på at dette er enrettighet som barna har. Et lovforbud hvor man kan komme i fengsel har jeg ikketro på som virkemiddel. Å kriminalisere foreldre er ikke veien å gå.

Hun mener likevel det kan være en barnevernssak om foreldreforstetter å røyke slik at barn blir alvorlig syke.

– Hvis de ikke slutter til tross for at helsepersonell harinformert om det gjentatte ganger, da må man koble inn barnvernet og det bliren barnevernssak. Men det er i ytterste konsekvens, sier Lindboe.

Lindboe vil oppfordre foreldre til å sette hensynet tilbarna foran hensynet til seg selv når det kommer til passiv røyking.

–  Barn er opptatt av foreldre og røyking, og de er reddeog bekymrer seg for det. Jeg håper at kampanjen kan få flere foreldre til ålytte på hva barna har å si og snakke med dem og være mer åpne omkring det.Spør hva barna synes, og la dem være med å bestemme. Også må gjerne barnafortsette å mase på foreldrene. Men dette er tross alt de voksnes ansvar,avslutter hun. 

Se kampanjen «Det du ikke ser»: 

Fakta om barn og passiv røyking:

Kilde: Helsedirektoratet og Professor dr. med og forskningsleder ved UiO og Kvinne- og Barneklinikken ved Oslo Universitetssykehus, Karin C. Lødrup Carlsen.

Vi bryr oss om ditt personvern

kk er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer