Barnetrygd

Publisert

Hva er barnetrygd?
Barnetrygden omfatter alle barn under 18 år som er bosatt i Norge. Det er den som bor sammen med/har omsorgen for barnet som har rett til trygden. Om barnet skal bo i utlandet i mer enn 12 måneder, vil foreldrene som hovedregel ikke få barnetrygd. Men det kan søkes unntak.
Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn. Siktemålet er å utjevne inntektsforskjeller til fordel for barnefamilier.

På spesielle vilkår kan det i tillegg til den ordinære barnetrygden gis, utvidet barnetrygd (trygd for ett barn mer enn det faktiske antall barn), ekstra småbarnstillegg (for barn mellom null og tre år) og Finnmarkstillegg (for bosatte i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms). Fosterforeldre har rett til stønad for barn som bor fast hos dem.

Barnetrygden kan utbetales tidligst fra måneden etter at barnet er født og senest fram til og med kalendermåneden før barnet fyller 18 år. Satsene for barnetrygden fastsettes av Stortinget. Barnetrygden er skattefri.

Hvis foreldrene bor hver for seg og har inngått skriftlig avtale om delt bosted for barnet, kan man få utbetalt halvdelen av barnetrygden hver. 

Hvor mye?
Satsene pr. juni 2009 er:

Hvordan gå frem for å få barnetrygd?
Barn som fødes i Norge vil som hovedregel gis ordinær barnetrygd uten søknad, dersom moren er registrert som bosatt i Norge. Du vil få skriftlig melding om vedtaket fra trygdekontoret.
Ved rett på utvidet barnetrygd må du derimot søke - søknadsskjema fås på trygdekontoret.
Utbetaling for barnetrygd er som regel i slutten av måneden. (unntak desember)

Råd og veiledning
På trygdekontoret kan du få hjelp til å sende søknad, få råd og veiledning om ulike støtteordninger, få formidlet kontakt med andre instanser som sosialkontor, arbeidskontor m.m.

Vi bryr oss om ditt personvern

kk er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer