Aktivitetsmålere:

Er aktivitetsmålere til barn en god idé?

- Kan virke mot sin hensikt, mener professor.

AKTIVITETSMÅLERE TIL BARN: Aktivitetsmålerne kan blant annet gi barna belønning når de har oppnådd sine daglige aktivitetsmål eller varsel når de har beveget seg for lite. FOTO: NTB Scanpix
AKTIVITETSMÅLERE TIL BARN: Aktivitetsmålerne kan blant annet gi barna belønning når de har oppnådd sine daglige aktivitetsmål eller varsel når de har beveget seg for lite. FOTO: NTB Scanpix Vis mer
Publisert

Aktivitetsmålere eller aktivitetsklokker har blitt utrolig populære i de senere år og tall fra elektronikkbransjen viser at det i 2017 ble solgt 500 000 enkle aktivitetsmålere.

Målerne blir stadig mer avanserte og nå har produsentene også målere som retter seg spesielt mot barn. Felles for de fleste er at de registrerer antall skritt barnet har tatt i løpet av dagen, hvor mange aktive minutter barnet har hatt og hvor mye barnet har sovet.

Målerne gir barna belønninger når de oppnår sine daglige aktivitetsmål, for eksempel via en melding sendt til aktivitetsbåndet. Noen målere gir barnet et varsel dersom det har beveget seg for lite og enkelte har apper hvor foreldre kan se hvor aktive barna har vært.

Aktivitetsmålerne har også et element av lek over seg; noen gir muligheten til å synkronisere resultatet med andre slik at barna kan konkurrere. Andre kommer med tilhørende mobilapp som gir barna en interaktiv opplevelse, da barnas aktiviteter låser opp eventyr, spill og ikoner for å oppmuntre til bevegelse.

Vil ta bort noe av bevegelsesgleden

Ingeborg Barth Vedøy er stipendiat ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet hvor hun blant annet forsker på ungdoms aktivitetsnivå. Hun er skeptisk til å bruke denne typen aktivitetsmålere på barn.

– Jeg tenker at det lett kan ta bort noe av bevegelsesgleden fordi det blir mer fokus på å oppnå et visst antall aktivitetsminutter. Jeg tror dette er feil vei å gå for å motivere barna og oppmuntre til aktivitet, sier hun.

I stedet for å premiere barnet når det oppnår et visst antall skritt, mener hun foreldre bør forsøke å finne andre metoder for å stimulere til fysisk aktivitet.

– Forskning tyder på at sosial støtte er viktig, så det at foreldrene er aktive sammen med barna sine kan være gunstig. På denne måten blir også barna stimulert til å prøve nye ting.

– Men kan et slikt armbånd være positivt i tilfeller hvor foreldre sliter med å motivere barnet til å være fysisk aktiv?

– Nei, jeg tror det vil være en veldig kortsiktig og ytre motivasjon. Det har nok en nyhetseffekt da slike armbånd er ganske fancy, men det vil nok ikke være en varig løsning for et barn om det ikke er interessert i å være fysisk aktiv, svarer Vedøy.

LES OGSÅ: - Jeg tror hverken krigslek eller videospill lærer barn å drepe

AKTIVITETSMÅLERE TIL BARN: Det finnes i dag ulike typer aktivitetsmålere på markedet, blant annet Fitbit Ace og Vivofit Jr. FOTO: Produsentene
AKTIVITETSMÅLERE TIL BARN: Det finnes i dag ulike typer aktivitetsmålere på markedet, blant annet Fitbit Ace og Vivofit Jr. FOTO: Produsentene Vis mer

Barns aktivitetsnivå faller frem mot 20-årsalderen

Hvorvidt norske barn er for lite aktive eller ikke, er det ifølge Vedøy vanskelig å si noe helt sikkert om, men tall fra Helsedirektoratet viser at aktivitetsnivået blant barn faller betydelig fra de er seks til de er 15 år gamle.

Helsemyndighetene anbefaler at barn og ungdom er i variert fysisk aktivitet minst en time hver dag, og at aktiviteten bør være av moderat eller høy intensitet. Minst tre ganger i uken bør aktiviteten være med høy intensitet og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet.

Ifølge Helsedirektoratet har gutter et høyere aktivitetsnivå enn jenter. Blant seksåringer oppfyller 96 prosent av guttene minimumsanbefalingene for fysisk aktivitet, mens tilsvarende tall for jenter er 87 prosent.

Frem mot barna blir 20 år gamle faller det fysiske aktivitetsnivået jevnt og i femtenårsalderen har bare 58 prosent av guttene og 43 prosent av jentene anbefalt aktivitetsnivå.

– Det er et tydelig fall som kan ha flere årsaker, det kan kanskje være en naturlig biologisk årsak eller for eksempel at skolehverdagen endrer seg og gjør barn mer stillesittende. Det finnes forskning som ser på skolen som en aktivitetsarena og det er viktig fordi man på skolen når alle. Dersom det legges mer fysisk aktivitet inn i skoletiden, vil du nå alle barn - uansett sosial bakgrunn og aktivitetsvaner i fritiden, sier Vedøy.

LES OGSÅ: - Foreldre føler seg presset til å la barna starte med fritidsaktiviteter

Kan virke mot sin hensikt

Maria Øksnes, professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU mener slike aktivitetsmålere for barn kan virke mot sin hensikt.

– Det synes å være en forhastet idé og et enkelt svar på noe som noe mer sammensatt. Det dreier seg om en slags holdning til livet, om oppdragelse, om omgivelsene, om hvilke rollemodeller man har.

– Vi vet at belønning kan være effektivt i starten, men virkningen er ofte kortvarig og kan få uforutsette følger. Hva slags barn får vi dersom de skal ha belønning for å være aktive og delta i lek med venner, spør hun.

En aktivitetsmåler for barn vil i praksis registrere barnas lek, noe Øksnes mener kan være uheldig. Hun viser til at FN i 2013 kom med en generell kommentar til artikkel 31 i Barnekonvensjonen som beskriver barns rett til lek.

– FNs barnekomité uttrykker her sterk bekymring for barns frie og spontane lek, den lek som barn selv tar initiativ til og styrer. De fremhever den leken som for barn har egenverdi, den lek som gir glede.

– Dersom vi skal måle hvor mye aktivitet barn har når de leker kan vi raskt komme i en situasjon der vi vurderer visse former for lek som bedre enn andre og styrer barn inn mot disse. Da blir det raskt voksne som organiserer barna og da er det ikke lenger lek slik FN ser for seg, sier hun.

Mer ment som et leketøy

Produsenten Garmin selger aktivitetsmåleren Vivofit jr som retter seg mot barn i alderen fire år og oppover. Armbåndet kommer med en interaktiv mobilapp med spill fra Disney, Marvel og Star Wars.

Pressekontakt Andrew Sørgaard sier til KK.no at samarbeidet med Disney har bidratt til en sterkt økende interesse og økt salg av deres aktivitetsmålere. Han mener slike aktivitetsmålere kan bidra til at hele familien kan stå sammen om å være aktive.

– Foreldre bør kjøpe dem som en ren kilde til glede, der barna bruker det som et leketøy som gir andre, og kanskje bedre, stimuli enn mer tradisjonelle leker, sier han.

I forhold til kritikken armbåndene har fått, svarer han at de opplever at norske foreldre har en veldig sunn holdning til bruken av slikt utstyr.

– Dette skal som sagt være en kilde til glede, og det virker absolutt til at det er slik det er her i Norge, sier han.

LES OGSÅ: Har du aktive barn? Pass på at de får i seg denne maten

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

kk er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer