Folat - alfa omega for hjernen?

Folat -  alfa omega for hjernen?
Publisert
Sist oppdatert

Det kommer stadig flere oppsiktsvekkende resultater fra studier på bruk av folat. Nå viser det seg at folat kan ha innvirkning på de aller tidligste fasene av hjernens utvikling i fosterlivet. Barn av mødre som tok folat rett før og tidlig i svangerskapet hadde halvert risiko for å få svært forsinket språkutvikling ved tre års alder, sammenlignet med barn av mødre som ikke tok folat, i følge en ny studie fra Den norske mor og barn undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet.

Verdens første studie

Studien inkluderer nærmere 40 000 barn fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet.

- Dette er den første studien i verden som ser på mors bruk av folat både før og rett etter befruktning og forsinket språkutvikling. Til nå er det ingen studier som har hatt opplysninger fra et så stort antall kvinner hvor informasjon om bruk av kosttilskudd både før og under svangerskapet er samlet inn. MoBa er helt unik i en slik sammenheng – og studien hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten så mange deltakere og informasjonen de gir, sier førsteforfatter Christine Roth, divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet.

Studien er nettopp publisert i tidsskriftet JAMA (Journal of the American Medical Association). Siden studien er den første i sitt slag er det viktig at resultatene etterprøves av andre, før man legger stor vekt på dem.

Det har lenge vært kjent at tilskudd av folat tidlig i svangerskapet minsker risikoen for nevralrørsdefekter, som for eksempel ryggmargsbrokk. Nettopp derfor anbefaler Helsedirektoratet alle kvinner som planlegger å bli gravid å ta tilskudd av B-vitaminet folat.

Folat mot svært forsinket språkutvikling

Resultatene fra denne studien tyder på at folat også er viktig for flere sider av nevrologisk utvikling, som språkutvikling, og at den beskyttende effekten av å ta folat sammenfaller med tidsrommet for forebygging av nevralrørsdefekter.

Halvert risiko for språkforsinking

Studien viser at de mødrene som tok tilskudd av folat i perioden fire uker før befruktning til åtte uker etter hadde halvert risiko for å ha et barn med svært forsinket språkforsinkelse ved tre år. Denne sammenhengen må studeres videre i andre befolkningsundersøkelser, skriver Folkehelseinstituttet.

Også andre faktorer kan i følge studien ha betydning for svært forsinket språkutvikling, som for eksempel hørselsproblemer og utviklingsvansker. Det er også viktig å merke seg at det i de tidlige leveår er stor variasjonsbredde med tanke på når barn når forskjellige milepæler.

Folat er et vannløselig B-vitamin som vi i all hovedsak får i oss gjennom grønne bladgrønnsaker som for eksempel brokkoli og spinat. Folat lagres ikke spesielt lenge i kroppen.

Kun språk

I denne studien er søkelyset satt på de barna som har en svært forsinket språkutvikling ved tre år. Dette er en relativt sjelden tilstand, og det var bare 0,5% av barna i studien som ikke hadde begynt å sette ord sammen til setninger ved tre år.

- Vi fant ikke beskyttende effekt av folat på forsinket motorisk utvikling hos barnet. For kvinner som tok andre vitaminer tidlig i svangerskapet, men ikke folat, fant vi ingen effekt på språkutviklingen hos barnet. Det hadde heller ikke inntak av folat etter uke åtte i svangerskapet, skriver Folkehelseinstituttet.

- Dette er et potensielt viktig funn for å forstå hvilke faktorer som påvirker hjernens tidlige utvikling. Men vi må ha øynene åpne for svakhetene ved undersøkelsen, og lete videre etter andre årsaksfaktorer til forsinket språkutvikling. Bare videre forskning kan avklare folats betydning. Funnet støtter opp under Helsedirektoratets oppfordring om at gravide skal ta ekstra folattilskudd og at de bør starte med tilskudd før de blir gravide, er instituttets konklusjon.

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

kk er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer