Foreldrepenger

foreldrepenger
foreldrepenger Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Har dere planen for foreldrepermisjon og foreldrepenger klar? Reglene for fødselpermisjon og foreldrepenger er ikke det letteste å sette seg inn i, fordi dere har mange muligheter for disponering av permisjonen. Les mer om dette og se video fra NAV om foreldrepenger her.

Tidligere het foreldrepenger fødselpenger. Foreldrepenger gis til de som har vært i arbeid i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden starter. Inntekten på årsbasis må være minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G). Stønaden tilsvarer vanligvis full årslønn begrenset til seks ganger folketrygdens grunnbeløp. (Se faktaboks lenger ned)

Likestilt med arbeid er perioder du har mottatt:

  • sykepenger
  • foreldrepenger ved fødsel og adopsjon
  • svangerskapspenger
  • dagpenger under arbeidsløshet

NAVs video om foreldrepenger

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, beregnes foreldrepengene på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten for de tre siste årene. NAV vil likevel gjøre en konkret vurdering i hver enkelt sak.

Hvordan får jeg foreldrepenger?
Du må søke skriftlig om foreldrepenger. Dette gjelder selv om du får full lønn fra arbeidsgiveren i stønadsperioden. Du søker på blanketten "Krav om ytelse ved fødsel og adopsjon". De fleste arbeidsgivere har slike skjema. Du finner også skjema på nett hos NAV. For at NAV skal kunne beregne hva du skal ha, er det i tillegg nødvendig at arbeidsgiveren fyller ut blanketten "Inntekts- og skatteopplysninger for arbeidstaker". Søknaden sendes til NAV lokalt der du bor.

Hvor lenge varer foreldrepengeperioden?
Stønadsperioden for foreldrepenger utgjør 46 uker med full stønad eller 56 uker med 80 prosent av full stønad. En uke utgjør fem stønadsdager. Det utbetales ikke stønad for lørdager og søndager. Noen av stønadsukene må tas ut av mor og noen av ukene er forbeholdt far (se fedrekvote nednefor).

Stønadsperioden kan utsettes pga. lovbestemt ferie, hvis du eller barnet er innlagt i helseinstitusjon eller hvis du er i 100 prosent arbeid.

Tidskontoordningen gjør det mulig å forlenge stønadstiden ved å kombinere delvis gjenopptakelse av arbeidet i kombinasjon med foreldrepenger. Kvinner som ikke har rett til foreldrepenger får en engangsstønad.

Foreldrepengeperioden starter 3 uker før termin
Mor til barnet kan ta ut fødselpenger inntil 12 uker før fødselen er forventet. Alle må minst ta ut 3 uker før termin. Hvis du ikke gjør det vil bare fødselspengeperioden allikevel forkortes med 3 uker. Fødselspengeperioden vil altså begynne å løpe automatisk 3 uker før termin, om man ikke velger å starte før.

Minst ti uker til pappa
Tre uker før og seks uker etter fødselen er forbeholdt mor. Ti uker er forbeholdt far (fedrekvoten/pappapermisjon). Resten av stønadsukene kan deles mellom foreldrene, slik de ønsker.

Fra 1. juli 2010 er det ikke lenger et krav om at mor må ha arbeidet i minst 50 prosent stilling for at far skal få fedrekvote. Det er tilstrekkelig at moren har arbeidet i seks av de siste ti månedene og på årsbasis har tjent minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp.

Hva er 1G - Grunnbeløpet?

Trygdesystemet i Norge er bygget opp omkring et regulerbart grunnbeløp (G), som benyttes ved bl.a. ved beregning av pensjoner, og begrensning for foreldrepenger fra folketrygden. Verdien av 1 G reguleres hvert åt.

Per 01.05.2010 er 1G = 75 641,-kr

Foreldrepengestønaden tilsvarer vanligvis full årslønn begrenset til seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

Maksimal utbetalt beløp for foreldrepenger blir da 453 846,-

Fedrekvoten kan ikke uten videre overføres til moren. Fedrekvoten er ikke avhengig av hva moren gjør i denne perioden. Hun kan for eksempel ha ulønnet permisjon, ferie, eller ta ut tidskonto.
Om mor er alene om omsorgen for barnet vil hun få de 10 ukene som er fore-beholdt faren.

Engangsstønad

Dersom man ikke oppfyller vilkårene for å få foreldrepenger, blir det gitt en engangsstønad pr. barn som blir født. Engangsstønaden på 35 263 kroner. Stønaden er skattefri.
Hvis man har opptjent rett til foreldrepenger, men det samlede beløp vil være mindre enn engangsstønaden, kan du likevel velge å få utbetalt engangsstønad i stedet for foreldrepenger.

Fleksibelt uttak av foreldrepenger
Fleksibelt uttak gir deg muligheten til å forlenge stønadsperioden ved å kombinere arbeid med stønad. Med fleksibelt uttak menes utsettelse av perioden eller gradert uttak av foreldrepenger i en lengre periode. Les mer om dette hos http://www.nav.no/

Flerfødsler
Dersom du føder flere enn et barn samtidig, vil fødselpengeperioden bli forlenget.
Les mer om dette på NAVs nettsider.

Utsettelse av stønadsperioden:
Ved enkelte forhold som f.eks. at barnet er innlagt sykehus med alvorlig sykdom, kan fødselspengeperioden utsettes. Uansett må man ta ut fødselpengeperioden før barnet er 3 år.

Mer info på NAV sine nettsider
Har du spørsmål om foreldrepenger, er det NAV i din kommune du skal kontakte. Du finner også mer info og brosjyrer på NAVs hjemmeside.

Foreldrepengeveilederen er et hjelpemiddel for foreldre som skal planlegge sin fødselspermisjon. Her kan mor og far få en veiledende beregning av hva de kan forvente å få utbetalt i foreldrepenger, og i hvor mange dager.
Skrevet av sykepleier Elisabeth Lofthus. Oppdatert 2010
Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

KK er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer