Norske mødre gir blaffen i anbefalinger om fullamming?
Norske mødre gir blaffen i anbefalinger om fullamming? Vis mer

Gir blaffen i anbefalinger om fullamming?

Hvor lenge fullammet du, og hva påvirket deg til å slutte? WHO og norske helsemyndigheter anbefaler at spedbarn fullammes til de er 6 måneder, men en undersøkelse viser nå at bare 2% av spedbarna på 6 måneder får morsmelk som eneste mat.

De aller fleste nybakte mødre i Norge, starter å amme - hele 99%. Åtte av ti ammer fortsatt når barna er seks måneder gamle. Ved fire måneders alder får 44 prosent av barna fortsatt kun morsmelk, men bare 2 prosent ved seks måneders alder. Dette kommer fram i en studie fra Folkehelseinstituttet og Rikshospitalet der man har studert årsaker til at mødre slutter å fullamme før babyen er seks måneder.

Diskuter: Hvorfor gir norske mødre blaffen i anbefalinger om fullamming?

Helsedirektoratet og Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at spedbarn fullammes, altså kun får morsmelk, inntil de er seks måneder gamle. Forskere fra Folkehelseinstituttet og ammesenteret ved Rikshospitalets har sett på faktorer som kan påvirke at mødrer ikke fullammer den anbefalte tiden.

I en ny studie som omfatter 29 621 mor-barn par i Den norske mor og barn undersøkelsen har de undersøkt sammenhengen mellom forhold under og rett etter fødselen, og risiko for å avslutte fullamming før barnet er seks måneder. Foreldrene svarte på spørsmål om barnets ernæring i første leveuke, og hver måned fram til seks måneders alder.

Les også:
- Derfor bør du amme
- Norske helsemyndigheters anbefaling til spedbarnsernæring
- Amming - viktig eller bare mas?

Forskerne har funnet økt risiko for at mødre sluttet å fullamme barnet ved én måneds alder, og mellom én til tre måneders alder:

  • Hvis barnet hadde fått morsmelkerstatning, sukkervann eller vann i første leveuke
  • Hvis barnet var forløst med keisersnitt 
     
  • Hvis mor hadde hatt ammeproblemer
  • Bruk av ulike tilskudd i første leveuke kan være en indikator på at mor har en forsinket start på melkeproduksjonen, eller at barnet er urolig. Samtidig kan bruk av tilskudd være en direkte forstyrrende faktor for melkeproduksjonen. Å unngå unødvendig tilleggsernæring og forebygge ammeproblemer ved å gi riktig ammeveiledning og oppfølging, kan ha stor betydning for at mødrene skal kunne gjennomføre den ønskede fullammingen i seks måneder.

 


Foto: FameFotografene

Sjekk KKs kjærlighetshoroskop