Hepatitt B

En kvinne som har hepatitt B kan smitte sitt barn i fosterlivet, men oftest ved fødselen eller ved amming. Barnet kan bli kronisk smittebærer.
Slike barn får så rask som mulig etter fødselen medisiner og vaksine for å hindre dette.

Skrevet av sykepleier Elisabeth Lofthus oppdatert juli 2006
Kilder:
- Obstetrikk og gynekologi, Bergsjø et. al, Gyldendal akademisk 2004
- Folkehelseinstituttet http://www.fhi.no/
- "Det nye livet", Synne Holan (red), 2. opplag 2001, Fagbokforlaget
- "Når livet blir til", Anne Marit Tangen, 1999 Ad Notam Gyldendal

Delta i konkurranse:

Saker spesielt utvalgt for deg:

Mest populære saker: