Her er Norges beste føde- og barselavdelinger

Dette er inngangen til et av landets beste steder å føde. Foto: Eirik Dankel/Helse Fonna HF
Dette er inngangen til et av landets beste steder å føde. Foto: Eirik Dankel/Helse Fonna HF Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Ny undersøkelse viser stor variasjon i opplevd kvalitet på føde- og barseltilbudet. Her er sykehusene som fødekvinnene gir best skår. Er "ditt" sykehus på lista? 

Minst fornøyd med oppholdet på barselavdelingen 

Hovedtrekkene fra undersøkelsen er at kvinner som har født og deres partnere stort sett har positive erfaringer med omsorgen i svangerskapet og under selve fødselen, men dårligere erfaringer med omsorgen etterpå. Det gjelder ikke minst de få dagene de er på barselavdelingen.

INGEBORG STRØMSENG SJETNE: – Sammenlikning (benchmarking) gir mulighet til at institusjoner med lave skårer finner noen å lære av. Foto: PRIVAT
INGEBORG STRØMSENG SJETNE: – Sammenlikning (benchmarking) gir mulighet til at institusjoner med lave skårer finner noen å lære av. Foto: PRIVAT Vis mer

– Tilbudet på barselavdelingene kommer dårligere ut enn de andre delene av denne omsorgen, noe som tyder på at det finnes et forbedringspotensial. Dette er en viktig melding fra kvinnene til de ansvarlige for tilbudet, sier prosjektleder og seniorforsker Ingeborg Strømseng Sjetne i Kunnskapssenteret.

Slik ble undersøkelsen gjennomført

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) utførte undersøkelsen blant 8670 kvinner og deres partnere i fjerde kvartal 2011. Av dem svarte 4904 kvinner (56,6 prosent) og 1764 partnere. Resultatet ble først publisert 06. januar 2014.

Kvinnene og partnerne ble spurt mange spørsmål om svangerskapet, fødselen, oppholdet på barselavdelingen og kontakt med helsestasjonen etter fødselen. 

LES OGSÅ: Dette brevet burde Eli (34) aldri fått

Stord – et usedvanlig bra sted å føde!

Undersøkelsen viser også at det er en del variasjoner mellom de ulike helseforetak og institusjonene. En del sykehus peker seg ut med dårligere eller bedre resultater enn de andre sykehusene.

- På de åtte indeksene/spørsmålsgruppene som handler om sykehusene er det 20-30 poeng forskjell i skår mellom beste og dårligste resultat, sier Strømseng Sjetne.

Stord Sjukehus er et av sykehusene med best skår og Sjetne trekker spesielt frem deres resultat.

- Stord har gode skårer på barsel. Ikke så å forstå at Stord har beste skår på alle indekser, men resultatene tyder på at de litt over femti kvinnene som svarte etter å ha født her har fått bedre barselomsorg enn mange andre steder, forteller Sjetne.

Undersøkelsen viser at Stord også har høyere snittscore enn landsgjenomsnittet på spørsmålene om fødeavdelingen. 

LES OGSÅ: Vannet går - hva nå? 

FØDE/BARSELAVDELINGEN PÅ STORD SJUKEHUS: Her er sjansen stor for å få en god fødselsopplevelse. Foto: Eirik Dankel/Helse Fonna HF
FØDE/BARSELAVDELINGEN PÅ STORD SJUKEHUS: Her er sjansen stor for å få en god fødselsopplevelse. Foto: Eirik Dankel/Helse Fonna HF Vis mer

 

ISABELL SOLVANG TOFTE:  Enhetsleder for føde/barsel i Stord ser at kvalitetsprosjektene gir resultater. Foto: Eirik Dankel/Helse Fonna HF
ISABELL SOLVANG TOFTE: Enhetsleder for føde/barsel i Stord ser at kvalitetsprosjektene gir resultater. Foto: Eirik Dankel/Helse Fonna HF Vis mer

Stord er en kombinert føde- og barselavdeling, og har i snitt 10 fødsler i uken.

- Vi var veldig fornøyd med at det kom en undersøkelse nå, for det er lenge siden sist, sier Isabel Solvang Tofte, enhetsleder for Føde/barsel på Stord Sjukehus.

- At vi kommer så godt ut i testen viser at brukerne er fornøyde med kvaliteten på det arbeidet vi utfører.

Solvang Tofte forteller at de jobber kontinuerlig med kvalitetsprosjekter, oppdatering av prosedyrer og fokus på faglig dyktighet innen fødsel og barselomsorg.

– Det er flott å se at brukerundersøkelsen gir oss en bekreftelse på at det samsvarer med målene vi setter oss!

- Hos oss praktiserer vi en jordmor per aktiv fødende, og ringer flere jordmødre inn ved behov. Kvinnene får være på den samme avdelingen under hele oppholdet og får som regel tett oppfølgning av den samme jordmoren og barnepleier som var til stede under fødsel også på barsel. Kvinnene får en kontinuitet fra de kommer til de drar, forteller Solvang Tofte.

LES OGSÅ: Fødselens tre stadier

Sykehusene som får best skår:

Kunnskapssenteret har ikke lagt fram noen samlet oversikt med totalskår for sykehusene, men har i stedet laget en rapport til hver institusjon.

Her er noen av resultatene som Kunnskapssenteret trekker frem som bedre enn landssnitt. Bare statistisk signifikante forskjeller er omtalt. 

Helse SØR-ØST fikk samlet gjennomsnittlig best skår av alle helseregioner. 

Gjøvik sykehus Skårer høyere enn gjennomsnittet på alle punkt som handler om oppholdet på fødeavdelingen, barselavdelingen og hvordan partneren ble ivaretatt
Lillehammer sykehusSkårer høyere enn gjennomsnittet på alle punkt som handler om oppholdet på fødeavdelingen, barselavdelingen og hvordan partneren ble ivaretatt
Kongsberg sykehusSkårer høyere enn gjennomsnittet for institusjoner når det gjelder informasjon om barnet på barsel.
Stord Sjukehus Skårer høyere enn landsgjennomsnittet på fire av de fem spørsmålsgrupper som handler om barseloppholdet: informasjon om kvinnens helse, informasjon om barnet, rammer og organisering og hvordan partneren ble ivaretatt under oppholdet.
Sykehuset KongsvingerSkårer bedre enn landsgjennomsnittet for institusjonene på hvordan partneren ble ivaretatt ved henholdsvis føde- og barselavdelingen.
Fødestuene på Tynset og i ValdresSammenslått skårer disse bedre enn landsgjennomsnittet for institusjoner på fire av de åtte spørsmålsgruppene. Dette overrasker ikke forskerne, ettersom fødestuetilbudet er åpent bare for kvinner som forventes å ha et komplikasjonsfritt forløp. Det er få svarere på disse institusjonene.
St. Olavs Hospital HF Under barseloppholdet har kvinnene her bedre erfaringer enn landsgjennomsnittet når det gjelder forholdet til personellet, rammer og organisering og hvordan partneren ble ivaretatt.
Orkdal sykehusSkårer høyere enn gjennomsnittet for institusjoner når det gjelder rammer og organisering og hvordan partneren ble ivaretatt under barseloppholdet.
Fødestua i Alta Skårer høyere enn landsgjennomsnittet for institusjoner på fem av de åtte spørsmålsgruppene. Ifølge forskerne er dette ikke overraskende, ettersom fødestuetilbudet er åpent bare for kvinner som forventes å ha et komplikasjonsfritt forløp. Det er få svarere på denne institusjonen. 

Det kan se ut som om det er de små eller mellomstore avdelingene som får best resultat. Samtidig finner vi også flere små og mellomstore fødeavdelinger på lista over dem som får dårlig skår.  

Sykehusene som får dårlig skår:

Kunnskapssenteret har ikke lagt fram noen samlet oversikt med totalskår for sykehusene, men har i stedet laget en rapport til hver institusjon.

Her er noen av resultatene som Kunnskapssenteret selv trekker frem som dårligere enn landssnitt. Bare statistisk signifikante forskjeller er omtalt. 

Ullevål sykehus: Skårer lavere enn snittet for institusjoner når det gjelder erfaringer med personellet, informasjon om barnet og rammer og organisering under barseloppholdet. 
Rikshospitalet:Skårer lavere enn snittet for institusjoner når det gjelder erfaringer med hvordan partneren ble ivaretatt og rammer og organisering under barseloppholdet.  
Arendal sykehus Skårer lavere enn gjennomsnittet for institusjoner når det gjelder forholdet til personellet ved barselavdelingen. 
Drammen sykehusSkårer lavere enn gjennomsnittet for institusjoner når det gjelder informasjon om barnet på barsel. 
Sykehuset Vestfold HF Skårer lavere enn gjennomsnittet for institusjoner på tre spørsmålsgrupper om barseloppholdet: forholdet til personellet, rammer og organisering og hvordan partneren ble ivaretatt.  
Førde sentralsjukehus Skårer lavere enn landsgjennomsnittet for institusjoner når det gjelder rammer og organisering på barselavdelingen og hvordan partneren blir ivaretatt der. 
Haugesund sjukehus Skårer lavere enn landsgjennomsnittet for institusjoner når det gjelder rammer og organisering på både føde- og barselavdelingen, hvordan partneren ble ivaretatt under fødselen og forholdet til de ansatte på barselavdelingene. 
Haukeland universitetssjukehus Skårer lavere enn landsgjennomsnittet for institusjoner på alle de åtte spørsmålsgruppene. 
Stavanger universitetssjukehus Skårer lavere enn landsgjennomsnittet for institusjoner når det gjelder forholdet til personellet og rammer og organisering under barseloppholdet. 
Universitetssykehuset Nord-Norge, TromsøSkårer lavere enn gjennomsnittet for institusjoner på fem av åtte spørsmålsgrupper, alle de tre som handler om fødeavdelingen samt disse på barselavdelingen: rammer og organisering og hvordan partneren ble ivaretatt.  
Nordlandssykehuset, Bodø Skårer lavere enn gjennomsnittet for institusjoner på to spørsmålsgrupper om barseloppholdet, henholdsvis rammer og organisering og ivaretakelse av partneren. 

 

Var ikke "ditt" sykehus på lista?

Vi har bare tatt med de sykehusene som i betydelig grad skiller seg ut fra landsgjennomsnittet. På denne siden kan du lese resultatet av undersøkelsen for alle sykehus. Du finner ditt sykehus i høyre marg HER.

Håper institusjonene kan lære av hverandre

- Hva skal resultatet av undersøkelsen brukes til?

– Ettersom undersøkelsen er gjennomført på samme måte over hele landet, har man grunnlag for å gjøre gyldige sammenlikninger. De ansvarlige på den enkelte institusjonen kan anta at de gjør det bra, dårlig, midt på treet når det gjelder brukererfaringer, og i denne undersøkelsen kan de få bekreftet eller korrigert den antakelsen når det gjelder de områdene som blir målt. Sammenlikning (benchmarking) gir mulighet til at institusjoner med lave skårer finner noen å lære av, avslutter Ingeborg Strømseng Sjetne i Kunnskapssenteret.

LES OGSÅ: Hvem skal klippe navlesnoren?

Husk: Fritt sykehusvalg!

Gravide har rett til fritt sykehusvalg, men den er ikke ubegrenset. 

Et fødested kan for eksempel avslå en søknad om fødeplass av kapasitetshensyn. Da vil du kunne bli tildelt fødeplass på et annet sykehus enn det som kanskje var ditt førstevalg, i følge Helsedirektoratet.

Hvis det er komplikasjoner i svangerskapet må du føde på et sykehus som har tilstrekkelig kompetanse, for eksempel en nyfødtavdeling.

Du kan få en oversikt over fødesteder i Norge og i din bostedsregion ved å se på nettsiden Fritt sykehusvalg.

Jordmor eller lege har oversikt over tilbudet der du bor. De har også ansvar for å informere deg om hvilke valgmuligheter du har.

DISKUTER: Din erfaring fra føde- og barselavdelingen?  

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

KK er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer