Hurtigoversikt: Stønader i forbindelse med graviditet og fødsel

Publisert
Sist oppdatert

Her har du en generell oversikt over de fleste økonomiske stønader som kan være aktuelle i forbindelse med graviditet, fødsel og foreldreskap.

Svangerskapspenger
Svangerskapspenger kan gis til friske gravide hvis arbeidet eller forhold ved arbeidsplassen gjør at det er risiko for skade på fosteret, og arbeidsgiver ikke kan omplassere deg. LEs mer om svangerskapspenger

Foreldrepenger (fødselspenger/adopsjonspenger)
Hvis du har vært i arbeid 6 av de siste 10 månedene før fødselen og har pensjonsgivende inntekt som tilsvarer et halvt grunnbeløp (kr 35.128,- pr. mai 2009), har du rett på fødselspermisjon med lønn. Du kan velge 100 % lønn i 46 uker eller 80 % lønn i 56 uker. Far må ta ut 10 av disse ukene, hvis mor ikke er enslig.

For arbeidstakere beregnes foreldrepenger som hovedregel etter inntekten du har når du går ut i permisjon. Nav lokalt vil likevel gjøre en konkret vurdering i hver enkelt sak. Maksimalt beregningsgrunnlag er 6G (421.536,-). Foreldrepenger er skattepliktige.

Les mer om foreldrepenger på Mammanett

Engangsstønad
Om du ikke har inntektsgivende arbeid, mottar du en engangsstønad på kr 35 263,-. Stønaden26 svangerskapsuke, og må søkes om. Saksbehandlingstiden er på ca. 1,5 måneder. Hvis foreldrepengene samlet blir lavere enn engangsstønaden, kan du i stedet få utbetalt et beløp tilsvarende engangsstønaden. Ved tvillingfødsel mottaes dobbel stønad. Engangsstønaden er skattefri. Far kan motta fødselspengene i stedet for mor hvis hun er heltidsstudent og mottar engangsstønad.

Kontantstøtte
Om du har barn mellom 1-3 år og ikke har fulltidsplass i barnehage (med statsstøtte), har du rett på kontantstøtte. Deltidsplass kan gi rett til redusert støtte. Full kontantstøtte er på kr 3.303,- p.r. barn p.r. mnd. Les mer om kontantstøtte

Barnetrygd
Barnetrygd utbetales i slutten av måneden og utgjør kr 970,- p.r. barn. Enslige forsørgere får barnetrygd for ett ekstra barn (kr 1940,-). Den utvidete barnetrygden må søkes om. Les mer om barnetrygd

Bostøtte (statlig) og kommunal bolig
Hvis du har høye boutgifter i forhold til inntektene, kan du søke om bostøtte. Støtten behovprøves og et krav er hjemmeværende barn under 18 år. Søknadsfrist for bostøtte er den 14.i hver mnd  og utbetaling skjer ca 10. i påfølgende mnd.(søkes den 01. i måneden om det gjelder borettslag). Mer informasjon og søknadsskjema for bostøtte finner du på www.husbanken.no .

Kommunal bolig kan være et tilbud dersom du har boligbehov og samtidig problemer med å skaffe bolig på det private boligmarkedet på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold. Inntektsgrensen er på kr 219.206,- (2 personers husstand).  

Spesielt for studenter
Stipend/lån gies til studenter både på videregående skole og ved høyere utdanning. Månedlig utbetaling varierer etter ektefelle/samboers inntekt. For videregående skole er beløpet mellom 6.880,- og 8.280,- p.r. mnd. Enslige forsørgere med overgangsstønad og minstebidrag får kr 1300,-. For høyere utdanning varierer beløpet mellom 8.760,- og 10.160,- p.r. mnd. Enslige forsørgere med overgangsstønad og utdanningsstønad får kr 10.160,- p.r. mnd. Man må ha studert i minst 6 måneder før fødselen for å søke om fødselsstipend. Stipendet kan mottas fra 3 uker før nedkomst og i 41 uker etter. Far kan få stipendet i stedet for mor.
Nærmere informasjon fås hos Statens lånekasse for utdanning, tlf. 04545 (man til fre 09-15) eller på www.lanekassen.no

 

Mer informasjon om trygderettigheter og søknadsskjema finner du på www.nav.no.

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

KK er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer