Influensasesongen er i gang - gravide bør vaksineres

Influensasesongen er nå i full gang og Folkehelseinstituttet anbefaler gravide fra 12. svangerskapsuke å vaksinere seg. Etter fjorårets pandemi med svineinfluensaviruset, er risikogruppene utvidet til blant å omfatte til gravide fra 12. svangerskapsuke. 

– Det er fortsatt mange i risikogruppene som ikke er vaksinert. Vi ønsker at helsetjenesten kan gi etternølere en ekstra mulighet til raskt å få tatt vaksinen før vi når toppen av epidemikurven, sier han. – Vaksinen beskytter både mot svineinfluensaviruset og influensa B. Dette er de to viktigste virustypene vi nå ser hos de som blir syke.

– Prøver fra de personene som til nå har blitt innlagt sykehus med alvorlig influensasykdom, viser at de i hovedsak er smittet med svineinfluensa, og at de ikke er vaksinerte. Hovedinnsatsen bør nå konsentreres om å nå de som har størst risiko for alvorlig sykdom i tillegg til helsepersonell med pasientkontakt, sier Aavitsland. Også personer utenfor risikogruppene kan vaksinere seg dersom de ønsker det.

– Det er egentlig ingen siste frist for å vaksinere seg så lenge det er influensasesong, men jo tidligere jo bedre. Best effekt av vaksinen oppnås først 1–2 uker etter at den er satt. Derfor haster det nå før spredningen kulminerer og vi håper at ulike deler av helsetjenesten kan bidra til dette, sier Aavitsland.

Med bakgrunn i den voldsomme epidemien av svineinfluensa i Storbritannia har eksperter ved Folkehelseinstituttet vurdert sannsynlige scenarier for Norge denne sesongen.

– Vi regner med at det vil bli noen titalls alvorlige tilfeller og noen få dødsfall av svineinfluensa gjennom sesongen, men at den mer ordinære type B-influensa vil dominere, sier Aavitsland.

Les mer:
- Gravide anbefales influensavaksine
- Svineinfluensa og graviditet
- Folkehelseinstituttet

 


Skrevet av: Sykepleier Elisabeth Lofthus

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Sjekk KKs store årshoroskop!