Krever tidlig ultralyd for gravide

Krever tidlig ultralyd for gravide
Publisert
Sist oppdatert

Leder for Jordmorforbundet, Eva Sommerseth krever ultralyd tidligere i svangerskapet. Hun har tatt en doktorgrad som omhandler gravide som får beskjed om at fosteret har alvorlige sykdommer og som må gjennomføre et svært vanskelig valg.

– Selv om det alltid vil være veldig vanskelig og vondt å avslutte et svangerskap, tror jeg det vil være noe enklere å gjøre det i uke tolv når du er innenfor grensen til selvbestemt abort, enn i uke 23, 24 hvor du nærmer deg overlevelsesgrensen for barn, sier Sommerseth til TV2. Hun mener at norske myndigheter utsetter gravide for unødvendig store lidelser ved å nekte dem tidlig ultralyd, mener lederen av Jordmorforbundet, Eva Sommerseth. Hun har tatt doktorgrad om gravide som får beskjed om at barnet i magen har alvorlige og dødelige sykdommer, og som må ta tabubelagte valg som medfører store påkjenninger.

– Disse kvinnene forteller at de opplever skyld, skam og krenkelse, forteller hun til TV2.

Danmark tilbyr alle gravide tidlig ultralyd
I Danmark har alle gravide mulighet for å gjennomføre en tidlig ultralyd ved uke 11-13 i tillegg til ultralydundersøkelsen i uke 18. Fra 2004 har de danske helsemyndigheter gått bort fra å tilby tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk kun til en utvalgt gruppe, til å la den enkelte gravide via et informert samtykke få en tidlig ultralydundersøkelse av fosteret. Den tidlige ultralydundersøkelsen har blant annet til formål å kartlegge om fosteret har downs syndrom.

Vårt naboland Sverige har samme tilbud om ultralydundersøkelse som i Norge.

Din lege kan rekvirere ekstra ultralyd
Enkelte gravide får også gjennomført en tidlig ultralyd på den norske stats regning, hvis det er spesielle kriterier til stede. Blødninger, eller sykdom hos fosteret i tidligere svangerskap kan være eksempler hvor fastlegen kan rekvirere en tidlig ultralyd. Flere kvinner i Mammanetts forum forteller også at de har fått gjennomført en tidlig ultralyd på sykehus etter at de la fram sin generelle bekymring for fosterets helse til sin fastlege.

Svært mange betaler selv
Det er vanlig at mange gravide betaler selv for å få en ultralyd i uke 12, sier Sommerseth.
Professor Sturla Eik-Nes ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Universitetssykehuset i Trondheim sier til God morgen Norge på TV2 at det bør komme et frivillig tilbud til gravide om ultralyd i uke 12. Over 63 prosent av de gravide i Trondheim har allerede tatt en tidlig ultralyd når de kommer til den obliogatoriske ultralyden i uke 18.
- Dette viser at det er et stort behov hos de gravide, sier Eik-Nes

Et etisk, faglig, politisk, religiøst og økonomisk spørsmål
Debatten om hvorvidt ultralydtilbudet til gravide skal utvides kommer opp med jevne mellomrom. Diskusjonen er ikke bare knyttet til spøsmålet om det er etisk forsvarlig å abortere et foster med en sykdom eller syndrom. Vil vi få et sorteringssamfunn? Det debatteres også om det finnes god nok dokumentasjon på at gjentatte ultralydundersøkelser kan skade fosteret på noe sett, selv om det ser ut til at majoriteten i fagmiljøet er enige om at en ekstra ultralydundersøkelsene ikke utgjør noe risiko for fosteret. Kristelig Folkeparti er et parti med sterke føringer for å beholde en konservativ abortpolitikk, og trlig dermed også en konservativ holdning til tidlig ultralyd. Til syvende og sist er det også et økonomisk spørsmål, en utvidelse av svangerskapsomsorgen til å omfatte en ekstra ultralydundersøkelse vil kreve økte økonomiske bevilninger.

Politikere utsetter gravide for unødige lidelser
Sommerseth, som også er leder for Jordmorforbundet, mener politikerne med dagens praksis utsetter gravide for unødig store lidelser. Hun viser til at kvinnene som tar det tabubelagte valget sliter med store påkjenninger. Hun mener en tidlig ultrlyd og informasjon om at fosteret var sykt ville gi kvinnene mindre kvaler enn når de får valget på et så sent tidspunkt.

Les også:

Et nesten umenneskelig valg

Emma har en alvorlig sykdom, og barna hennes har 50% risiko for å arve den. Da hun fikk svar på prøven stod hun overfor et meget alvorlig valg. 

Valgte å beholde ham

Da hun var gravid fikk hun vite at barnet hun ventet hadde et alvorlig syndrom. Flere mente at det beste var om hun tok abort. - Jeg er glad jeg stod på mitt, skriver hun.

Tidlig ultralyd

Hva undersøkes ved en tidlig ultralyd, og hvordan går du frem hvis du ønsker denne undersøkelsen?

Ultralyd ved 18 uker

Les om ultralydundersøkelsen alle gravide i Norge får tilbud om. Hva bør du tenke gjennom på forhånd, og hva blir undersøkt?

 


Skrevet av sykepleier Elisbeth Lofthus

Kilder:
- Tv2
- Sundhetsstyrelsen Danmark
- Mamanet.dk
- TV2 God morgen Norge

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

kk er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer