Listeria

(Listeria monocytogenes)
Listeria er en bakterie som finnes naturlig i vann, jord og råvarer. Bakterien vokser raskt i romtemperatur, men også - i motsetning til mange andre bakterier - ved lave temperaturer, som for eksempel i kjøleskap.

Vanligvis er det nødvendig med et svært høyt antall bakterier per gram matvare for at det skal oppstå sykdom. Bakterien dør ved oppvarming, men overlever frysing. Listeria smitter først og fremst gjennom matvarer som oppbevares lenge i kjøleskapet og som spises uten oppvarming.

Les mer om gravid - mat du skal unngå

Listeria kan skade fosteret uten å gi særlig kraftige symptomer hos moren. Eksempel på sykdomstegn hos moren kan være influensalignende symptomer. I verste fall kan en infeksjon føre til spontanabort eller medfødte skader hos barnet.

Skrevet av sykepleier Elisabeth Lofthus oppdatert mars 2007
Kilder:
- Obstetrikk og gynekologi, Bergsjø et. al, Gyldendal akademisk 2004
- Folkehelseinstituttet http://www.fhi.no/
- "Det nye livet", Synne Holan (red), 2. opplag 2001, Fagbokforlaget
- "Når livet blir til", Anne Marit Tangen, 1999 Ad Notam Gyldendal
- Matportalen, informasjon fra off. myndigheter: http://matportalen.no/

Sjekk KKs store årshoroskop!