- Menn må bruke 50 minutter mer på barn og hjem daglig

Foreldrerollen er fortsatt skjevt fordelt, men én time om dagen kan hjelpe, sier global fedre-rapport.

FEDRE MÅ BLI FLINKERE: En global fedre-rapport, viser at det fortsatt er mye usynlig, ubetalt arbeid kvinner gjør - som å oppdra barna og gjøre husarbeid. FOTO: NTB Scanpix
FEDRE MÅ BLI FLINKERE: En global fedre-rapport, viser at det fortsatt er mye usynlig, ubetalt arbeid kvinner gjør - som å oppdra barna og gjøre husarbeid. FOTO: NTB Scanpix Vis mer
Publisert

En global fedre-rapport, viser at det fortsatt er mye usynlig, ubetalt arbeid kvinner gjør - som å oppdra barna og gjøre husarbeid, skriver The New York Times.

For å oppnå likestilling hos heteroseksuelle par og husholdninger trenger menn å bruke minst 50 minutter mer om dagen på å oppdra barna og gjøre husarbeid — og kvinner, 50 minutter mindre.

Global «gender gap»

Rapporten, The State of the World’s Fathers, som støtter seg til data fra over tjue land og informasjon fra nesten 12 000 mennesker, ble sluppet denne uken av Promundo, en global interesseorganisasjon som jobber for full likestilling, og MenCare, en kampanje fokusert på menns familieinvolvering.

«I 2018, kunne 606 millioner kvinner i arbeidsalder rundt omkring i verden fortelle at de ikke var i stand til å ha betalt arbeid på grunn av forpliktelser knyttet til ubetalt omsorgsarbeid. Denne skjevdelingen […] holder kvinner, familier, samfunn, land, og verden fattig.

Rapporten fokuserer spesielt på menn, som fedre og omsorgspersoner […] det ubetalte omsorgsgapet mellom menn og kvinner har sunket med kun 7 minutter om dagen over en 15 års periode.

Forandring når det gjelder hvem som gjør det daglige omsorgsarbeidet i hjemmene våre trengs, og det haster, hvis vi ønsker […] å oppnå likestilling mellom kjønnene.

Ifølge den siste rapporten fra World Economic Forums vil det ta 202 år å oppnå full økonomisk likestilling.

For å oppnå at menn gjør 50 prosent av det ubetalte omsorgsarbeidet, så viser analyser av tidsbruksdata at menn ville trenge å øke tiden de bruker med minimum 50 minutter om dagen. Rapporten ber regjeringer, ansatte og medlemmer av sivilsamfunnet over hele verden om å handle for å fremme likestilling mellom kjønnene ved å støtte menn i å gjøre sin rettferdige del av det ubetalte omsorgsarbeidet innen 2030.»

Involverte fedre er bedre for alle

Den globale fedre-rapporten skriver også om hvorfor involverte fedre er bedre for både mor, barn - og far:

  • Involverte fedre er bra for kvinners helse

  • Det fører til bedre forhold mellom par og kan knyttes til en reduksjon i menns vold mot kvinner
  • Det er bra for barn - og forholdene de får som voksne. Jenter blir ‘empowered’ og gutter lærer å tro på likestilling mellom kjønnene og dele på det ubetalte arbeidet.
  • Bra for menn: forbedret fysisk, mental, og seksuell helse og de tar færre risikoer. Fedre som er involvert i hjemmet og i barna sier det er en av de viktigste kildene til velvære og lykke.

- Småbarnslykken blant kvinner er systematisk høyere i land med bedre velferdsordninger og hvor mannen bidrar mer hjemme. Den involverte mannen synes å bidra til at kvinner er mindre stressa på hjemmebane, kan bidra mer i arbeid og andre sysler, og slik fremme livskvalitet og beskytte mot psykisk belastning, kommenterer forsker Thomas Hansen i OsloMet.

Han har også studert sammenhenger mellom det å ha barn versus å være barnløs og lykke i ulike deler av verden

- Som det nevnes i den globale fedre-rapporten vil involverte fedre også ha stor betydning for barna, som regel til det bedre, og dette er også noe av bakgrunnen for familiepolitikk som legger til rette for nettopp det, sier han.

Hansen mener det er gjort lite forskning på trivsel og velvære blant menn avhengig av deres rolle hjemme.

- I «Likestilling hjemme»-rapporten ser vi at menn som bidrar mye er mer tilfreds med parforholdet og måten barneomsorgen deles på. Så dette indikerer at også menn tjener på å være mer involvert - eller å få slippe til – i barneomsorgen, sier han.

- Jeg vil tro at menns livskvalitet påvirkes positivt av å delta i barneomsorgen særlig i en kultur som den norske - hvor involverte menn verdsettes og forventes, og lavt engasjement sanksjoneres og stigmatiseres.

Norge har de mest involvert fedrene

Men når det gjelder fars deltakelse på hjemmefronten og i arbeidslivet – de tingene henger sammen - så er det enorme forskjeller mellom land og kulturer, som speiler kulturelle og institusjonelle rammeverk.

I Norden er det føringer både i kulturene og i de familiepolitiske rammene som gjør at menn er mye mer involvert hjemme enn fedre for eksempel i USA.

- Norge og Norden har de mest involverte fedrene, trolig i verden. Dette bidrar til at kvinner kan bidra mer i arbeidslivet, og til at kvinner er mer tilfredse som småbarnsmødre. Det gir mindre stress og det blir lettere å kombinere familieliv, arbeidsliv og andre sysler, sier Hansen.

- Ifølge min egen forskning basert på NorLAG data (se rapporten «Likestilling hjemme»), så deler norske par nokså likt på barneoppgavene. Når det gjelder husarbeid er det fortsatt svært skjevfordelt: hun gjør klart mest, sier han.

FOTO: NTB Scanpix
FOTO: NTB Scanpix Vis mer

- Rapporten høres ut som Norge på 80-90-tallet

For selv om vi kan finne de samme tendensene som den globale fedre-rapporten viser til i Norge også, så er det mye svakere grad.

- Denne rapporten høres mer ut som Norge på 80-90-tallet, men de siste tiårene, og særlig på 2000-tallet skjedde det veldig mye med de norske fedrene. Stadig flere menn gjør noe husarbeid i løpet av en dag. Husarbeid er blitt en selvfølgelig del av de fleste menns dagligliv, kommenterer Ragni Hege Kitterød ved Institutt for samfunnsforskning.

- Blant mødre var det en markant nedgang i husarbeidet på 1970-tallet. Også på 1980-og 1990-tallet var det en viss nedgang i tiden til husarbeid, men på 2000-tallet flatet det ut. Tidsbruksundersøkelser viser at mødre gjorde omtrent like mye husarbeid i 2010 som i 2000, sier hun.

- Når det gjelder fedre, har vi sett en endring i motsatt retning. De bruker litt mer tid med barna og mer tid på husarbeid enn før. Særlig på 2000-tallet så vi en markant økning i fedres innsats hjemme, noe som er i tråd med antakelsene om en mer involvert farsrolle, sier hun.

Kitterød forteller at økningen blant fedre var særlig markant i et tiår hvor barnehagedekningen økte sterkt, fra 2000-2010. Man kunne altså tenkt seg at fedrene ikke trengte å trå til så mye mer hjemme, men det gjorde de altså.

Mange menn ville nok snudd på det

- En del menn på 1970-tallet ville kanskje snu det på hodet og si at det var ganske tungt at de både skulle være hovedforsørger og hjelpe til hjemme, sier hun.

Kitterød minner om at på 1970-tallet var den betalte foreldrepermisjon atskillig kortere enn i dag. På slutten av dette tiåret var den fremdeles kun 18 uker. Det var også stor mangel på barnehageplasser, særlig for små barn. Mange kvinner sluttet derfor å jobbe, eller jobbet deltid, fram til barna ble større.

- Nå går de fleste barn i fulltids barnehage fra de er ett eller to år gamle. Foreldre betaler også atskillig mindre for en barnehageplass enn før. Dette er en helt annen situasjon enn på 1970- og 80 tallet, og det skiller seg også fra det som er vanlig i en del av de landene som er omtalt i den globale fedre-rapporten, sier hun.

Hun tror at i land som USA og Storbritannia, med ganske lange arbeidstider, er det ikke like enkelt for fedre å bruke mye tid på husarbeid og barn på hverdager, selv om de skulle ønske dette.

- Mange fedre i USA er også mer involvert hjemme enn før, men det er ofte i helgene og ikke på hverdagene. Foreldre i USA står overfor helt andre valg enn foreldre i Norge når det gjelder å kombinere familie og jobb. En full jobb krever gjerne mer tid, de har lite betalt foreldrepermisjon, og de har ikke offentlig subsidierte omsorgsordninger for barn, slik som i Norge, sier hun.

Merk at flere funn fra rapporten The State of the World’s Fathers er kort oppsummert/oversatt av KK.no for å gi et lite innblikk i et omfattende materiale.

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

KK er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer