- Nei, du trenger ikke være mamma-masochist!

- Å føde sine barn med smerte er gammeldags, sier lege og forsker.

DET VONDESTE MAN KAN OPPLEVE: Allikevel velger mange kvinner å føde uten smertelindring. Foto: Shutterstock
DET VONDESTE MAN KAN OPPLEVE: Allikevel velger mange kvinner å føde uten smertelindring. Foto: Shutterstock Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

«Med smerte skal du føde dine barn»

Utdraget fra Bibelen stemte nok for to tusen år siden, da fødende kvinner ikke hadde noe annet valg.

I dag er derimot realiteten en helt annen; ved hjelp av epidural kan en fødsel være så å si smertefri.

Mange føder uten epidural

Allikevel velger et stort antall kvinner å føde uten slik smertelindring.

Tall fra Medisinsk fødselsregister, Nasjonalt folkehelseinstitutt viser at i 2013 ble epidural kun brukt ved cirka 28 prosent av fødslene (tallet blir noe høyere om man tar med epidural brukt i forbindelse med keisersnitt).

LES OGSÅ: Lei glansbilder på Facebook?

Kulturelle årsaker?

Mangel på tilbud kan være en forklaring, da en del kvinner velger å føde på nærliggende fødestuer som ikke har mulighet for å gi epidural. Men kan det også være kulturelle årsaker til at mange sier nei takk til denne typen smertelindring?

– Vår kultur har støttet idealet om at kvinner skal føde sine barn med smerter. Dette er en form for mamma-masochisme som er urealistisk og gammeldags, mener Leiv Arne Rosseland, lege og forskningsleder ved Akuttklinikken på Rikshospitalet. De siste ti årene har han arbeidet med forskningsprosjekter som tar for seg effekter av anestesi og smertelindring under fødsel

Han reagerer på at det synes å eksistere en oppfatning om at det er et nederlag for kvinner å bruke smertelindring under fødselen.

– Selvsagt ønsker blivende foreldre at svangerskap og fødsel skal forløpe så naturlig som mulig, men når virkeligheten viser at 2/3 av kvinnene får epidural en eller flere ganger i forbindelse med fødsel er dette et urealistisk ideal, sier han.

REAGERER PÅ HOLDNINGER TIL EPIDURAL: - Det er ikke et nederlag å bruke smertelindring under fødselen, sier Leiv Arne Rosseland, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Foto: Ram Gupta
REAGERER PÅ HOLDNINGER TIL EPIDURAL: - Det er ikke et nederlag å bruke smertelindring under fødselen, sier Leiv Arne Rosseland, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Foto: Ram Gupta Vis mer

Epidural kan gi til færre keisersnitt

Dr. Rosseland mener faktisk at bedre smertelindring under fødsel kan bidra til å redusere antall keisersnitt.

– Da vil de fødende ikke bare oppleve at fødselen gjør mindre vondt, men også at de får kontroll over sin situasjon og kan medvirke i valg av behandling. Flere undersøkelser viser at for å få en god fødselsopplevelse er medvirkning, samt å få hjelp av en nærværende jordmor og partner, viktigere enn grad av smerte.

– Noen kvinner oppgir like fullt at den forrige fødsel var så smertefull at de ber om keisersnitt neste gang. Det er sannsynlig at vi kunne forebygge dette ved å gi bedre smertelindring, sier han.

LES OGSÅ: Fødekvinner - gjør som Petter Nordthug!

Variasjoner fra sykehus til sykehus

Hvor mange kvinner som benytter seg av epidural under fødsel, varierer fra sykehus til sykehus. Ulik praksis kan være en årsak til dette.

- Hvis jordmor anbefaler epidural til den fødende åpner det mulighetene for det. Hvis jordmor mener at det ikke er nødvendig og tror fødselen vil forløpe greit uten, vil den fødende bli frarådet epidural. Jordmor er i nøkkelrolle, og generelt er kunnskapene om epidural god, sier Dr. Rosseland.

– Imidlertid hører jeg fra tid til annen om fødende som ikke har fått epidural med begrunnelser som «det er for tidlig med epidural» eller «nå er det for sent med epidural». Det er en misforståelse at det er «for tidlig» og kunnskapen om dette har kanskje ikke nådd alle. 

Rikshospitalets blogg kan du lese mer om Dr. Rosselands erfaringer rundt smertelindring under fødselen.

ULIK PRAKSIS: Hvor mange kvinner som benytter seg av epidural under fødsel, varierer fra sykehus til sykehus. Foto: Shutterstock
ULIK PRAKSIS: Hvor mange kvinner som benytter seg av epidural under fødsel, varierer fra sykehus til sykehus. Foto: Shutterstock Vis mer

Økt bruk av epidural

Ser man utenfor Norge er forskjellene enda større. – Ved en fødeklinikk i Roma får nesten alle fødeepidural, mens mange steder i verden har de fødende knapt noe tilbud om smertelindring overhodet. 

– Jeg tror økningen vi har opplevd i vår del av verden skyldes at tilbudet er bedre kjent, metoden er effektiv og trygg, og at de fødende i større grad ber om epidural. De fødende i dag krever mer av helsevesenet enn det som var vanlig før, sier Dr. Rosseland.

– Hva tror du er årsaken til at mange kvinner allikevel vegrer seg for å bruke epidural?

- Inntrykket jeg får er at mange kvinner baserer sin holdning på det de har hørt av venninner eller fra helsepersonell som ikke har tilstrekkelig kunnskap om epidural. Det er mange begrunnelser for at man ikke tør. Noen er for eksempel redde for å bli lam, noe som er ekstremt sjelden. Å la være å bruke epidural på grunn av det er derfor veldig urimelig, sier han

LES OGSÅ: Hver sjette gravid har vært full

UENIG: Økningen i bruk av epidural er med på å avkrefte denne teorien, mener jordmor Kristina Jacobsen. Foto: Privat
UENIG: Økningen i bruk av epidural er med på å avkrefte denne teorien, mener jordmor Kristina Jacobsen. Foto: Privat Vis mer

Ikke enig

Jordmor Kristina Jacobsen ved Hjemmefødsel.no er ikke enig i at det er et ideal blant fødende kvinner at man helst skal føde uten smertelindring.

– Over halvparten av de som føder i Norge i dag ønsker smertelindring når de skal føde barn. Det er en økning på over 20% de siste 10 årene. Disse tallene synes jeg også er med på å avkrefte denne påstanden, sier hun.

– Å føde barn er ingen konkurranse. Det finnes ikke en «bedre» eller «dårligere» måte å føde barn på. En god fødsel er å gjøre gode informerte valg basert på hva som er best for akkurat deg, ditt barn og din partner. Alle kvinner som føder barn gjør en utrolig innsats, legger hun til.

Bruker annen smertelindring

Jacobsen jobber som hjemmejordmor og hjelper derfor kvinner å føde uten epidural.

– Kvinnen vet på forhånd at man ikke har tilbud om medikamentell smertelindring hjemme. Det kan føre til økt risiko, noe vi ikke vil ha når kvinnen ikke er inne på fødeavdelingen. Vi bruker i stedet massasje, varmt vann, akupunktur, omsorg og tilstedeværelse, sier hun.

Kvinner som velger å føde hjemme, har ifølge jordmoren ikke høyere smerteterskel enn andre kvinner.

– Det er ikke å føde uten smertelindring som er målet i seg selv for dem. Det er tanken om at de føler seg tryggere og får bedre ro rundt seg til å føde barn hjemme. De har kjent jordmor og kjente omgivelser – som igjen øker tryggheten, reduserer smerteopplevelsen og øker sjansen for en naturlig fødsel uten komplikasjoner, sier hun.

LES OGSÅ: Fem ting du ikke visste om fødselen

Ikke motstander av epidural

Jacobsen understreker at hun ikke er motstander av epidural selv om hun bistår kvinner i å føde hjemme.

– Det ville være mot sin hensikt. I noen tilfeller er epidural et veldig nyttig hjelpemiddel. Kvinner som planlegger hjemmefødsel har også i noen tilfeller behov for mer smertelindring enn vi kan tilby hjemme. Da overflyttes kvinnes til sykehuset for å ha mulighet for en epidural. Dette er som oftest førstegangsfødende med langsom fremgang og lange fødsler.

– Det er begrenset hvor lenge en fødekvinne kan orke å være i fødsel. Da er det nyttig og fint at man har et slikt tilbud om epidural, som kan hjelpe kvinnen den siste biten av fødselen. Jeg har kanskje hatt 3-4 slike overflyttinger i løpet av de 6 årene jeg har jobbet som hjemmejordmor og hjulpet over 150 kvinner i fødsel, sier hun.

Frykt fører til mer bruk av epidural

Jordmoren mener at en god fødselsopplevelse har sammenheng med hvor godt forberedt man er og om man får behovene sine dekket når man er i fødsel.

– Jeg opplever at frykt for fødselen nok fører til at mange flere enn de som har behov for det ønsker og bruker epidural i fødsel. Mange kvinner har i dag også mistet troen på at de kan føde barn uten hjelp fordi de er engstelige og utrygge.

– Kontinuerlig oppfølging gjennom svangerskap og fødsel ville gitt økt trygghet og kunnskap. Jeg tror for eksempel at om alle gravide hadde den samme jordmoren gjennom hele svangerskapet og under fødselen, kunne dette vært med på å redusere denne frykten og usikkerheten, som igjen kunne redusere smerteopplevelsen og bruken av medikamentell smertelindring for mange.

LES OGSÅ: Slik fikk Marna fra Bloggerne hjelp til å takle fødselsangsten

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

kk er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer