Gravid

Ny studie etter koronavaksinen

Norske og svenskene forskere har undersøkt barn som ble født av mødre som vaksinerte seg mot covid-19 under svangerskapet.

GRAVID: Folkehelseinstituttet anbefaler alle gravide å ta coronavaksine i andre og tredje trimester. Foto: Shutterstock / NTB Sxanpix.
GRAVID: Folkehelseinstituttet anbefaler alle gravide å ta coronavaksine i andre og tredje trimester. Foto: Shutterstock / NTB Sxanpix. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Vaksinasjon av gravide mot covid-19 er ikke forbundet med økt risiko for bivirkninger hos spedbarnet.

Det finner en studie nylig publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet, JAMA.

Her har norske og svenske forskere studert nærmere 200 000 nyfødte i Sverige og Norge, og undersøkt risikoen for komplikasjoner hos barn som ble født etter at moren ble vaksinert i svangerskapet.

Resultatene viste ta disse barna faktisk hadde noe lavere risiko for flere alvorlige komplikasjoner i nyfødtperioden.

Ukjent årsak

Blant annet fant forskerne lavere forekomst av nyfødte som hadde fått mangel på oksygen under fødsel, men også fære tilfeller av hjerneblødning. I tillegg var spedbarnsdødeligheten halvparten så høy hos barn av som hadde vaksinert seg.

- Vi er glade for at vi ikke finner noen indikasjon på at vaksinene fører til høyere risiko for komplikasjoner hos nyfødte, uttaler Pétur Benedikt Juliusson, en av forskerne bak studien, på Folkehelseinstituttets (FHI) egne nettsider.

Han får støtte fra Gunnveig Grødeland, immunolog og seniorforsker ved Universitetet i Oslo.

- Jeg tenker det er veldig fint å få bekreftet at det ikke var noen økt sannsynlighet for negative utfall i nyfødte barn etter at moren ble vaksinert mot Covid, sier hun til KK.

En svakhet ved studien er imidlertid at forskerne ikke kan forklare hvorfor det er slik, altså årsakenssammenhengen mellom vaksinasjon og færre komplikasjoner hos nyfødte. De mener ukjente bakgrunnsfaktorer ikke kan utelukkes, og påpeker dessuten at det er vanskelig å identifisere gruppeforskjeller i sjeldne komplikasjoner som studien har undersøkt.

La oss oppklare prevensjonsmyter! Gynekolog Siri Kløkstad fra «Sex og Samfunn», svarer på om tiltrekningen man har til mennesker forandrer seg ved bruk av prevensjon. Video: Nora Bakketun Vis mer

- Sjeldne

Juliusson, som også er avdelingsdirektør ved FHI, fremhever at de alvorlige komplikasjonene heldigvis er svært sjeldne.

- Basert på denne store studien med nesten alle fødslene i to land fra juni 2021 til januar 2023, konkluderer vi med at vi ikke finner holdepunkter for at vaksinen har en negativ effekt på nyfødte, utdyper han.

Selv om pandemien er over og vi ikke lenger har tiltak for å redusere smitte, mener Mikael Norman, studiens førsteforfatter, at resultatene likevel har stor betydning.

– Covid-19 er fortsatt til stede i samfunnet og vil trolig være noe vi vil bli dratt med i lang tid. Da er det viktig for de i overkant av 50 000 kvinnene som hvert år føder i Norge, og mange flere i verden, at det finnes en kunnskapsbase som kan understøtte anbefalingen om vaksinasjon til gravide. Vi fant ingen økt risiko, men om noe lavere risiko, uttaler han til FHI.

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet