Mobbing i barnehagen:

Slik mobbes barn i barnehagen

- I Norge har vi en kultur som gjør det vanskelig for oss å tro at små barn kan gjøre slike ting.

MOBBING I BARNEHAGEN: Forskning viser at barn helt ned i treårsalderen kan vise mobbeatferd. Foto: SabOlga/NTB Scanpix
MOBBING I BARNEHAGEN: Forskning viser at barn helt ned i treårsalderen kan vise mobbeatferd. Foto: SabOlga/NTB Scanpix Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

– Det er stor forskjell på det som skjer i barnehagen og det som skjer i skolen. I barnehagen handler det om mobbeatferd og ikke mobbing, sier professor Ella Cosmovici Idsøe ved Naturfagsenteret på Universitetet i Oslo.

Sammen med dosent Pål Roland ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har hun nylig gitt ut en bok om mobbeatferd i barnehagen.

– Barn i skolen er mer reflekterte og kan planlegge hvordan de skal plage noen. I barnehagen handler det mer om at barna eksperimenterer og prøver forskjellige handlingsstrategier. Hvis ingen stopper de negative handlingsmønstrene kan det transformeres til mobbing, sier hun.

– Et eksempel på dette kan være at Fredrik forsøker å ta ifra Jonas en leke, men Jonas slår tilbake slik at det ikke går. Da forsøker Fredrik å ta en leke fra Emil i stedet og det får han til fordi Emil reagerer med gråt og uten å forsvare seg. Etter dette fortsetter Fredrik å oppføre seg på denne måten mot Emil, fordi han har lært at han kommer unna med det.

– Dette definerer vi som mobbeatferd, fordi samme barn blir utsatt for negative handlinger som repeteres over tid. Samt at det er en maktubalanse fordi Emil er svakere og mindre enn Fredrik, forklarer hun.

LES OGSÅ: - Mamma, hvorfor spør aldri noen om jeg vil være med de hjem?

BOK OM MOBBING I BARNEHAGEN: Professor Ella Cosmovici Idsøe håper boken vil hjelpe både foreldre og barnehageansatte med å forebygge mobbeatferd i barnehagen. Foto: Privat
BOK OM MOBBING I BARNEHAGEN: Professor Ella Cosmovici Idsøe håper boken vil hjelpe både foreldre og barnehageansatte med å forebygge mobbeatferd i barnehagen. Foto: Privat Vis mer

Kan starte allerede i treårsalderen

Ifølge Idsøe viser internasjonal forskning at barn kan vise denne typen mobbeatferd allerede fra treårsalderen av, men at vi her i Norge har en kultur som gjør det vanskelig for oss å tro at små barn kan gjøre slike ting.

Først de siste årene har det blitt mer fokus på mobbing i barnehagen og i den nye rammeplanen for barnehager er arbeidet mot mobbing et nytt tema.

– Noen foreldre og barnehagefolk tror at mobbing er en vanlig konflikt og en del av den normale utviklingen og at dette er noe barn må løse selv. Foreldre som er oppvokst i andre kulturer kan ha spesielt vansker med å forstå hva mobbing er, da begrepet ikke engang eksisterer i mange land. Det blir gjerne sett på som normalt og noe som gjør barn sterkere, sier Idsøe.

– Men dette er dessverre ikke tilfelle når det gjelder mobbing. Det er derfor viktig at voksne i barnehagen observerer nøye og blander seg inn ved å vise strategier barn kan bruke for å avlære negative strategier og vise prososial atferd.

LES OGSÅ: Hva gjør du når det er barnet ditt som mobber?

FORSKET PÅ MOBBING I BARNEHAGEN: Ingrid Lund ledet forskningsprosjektet hvor barna selv fikk fortelle om hva de oppfattet som mobbing i barnehagen. Foto: UiA
FORSKET PÅ MOBBING I BARNEHAGEN: Ingrid Lund ledet forskningsprosjektet hvor barna selv fikk fortelle om hva de oppfattet som mobbing i barnehagen. Foto: UiA Vis mer

Blir utestengt fra leken

Forskning viser at så mange som 8-12 prosent av barna blir mobbet i barnehagen.

Ifølge Ingrid Lund, professor ved pedagogisk utviklingssenter på Universitetet i Agder, dreier det seg i hovedsak om ekskludering fra lek og fravær av venner.

Lund har blant annet ledet forskningsprosjektet «Hele barnet, hele løpet: Mobbing i barnehagen», hvor man observerte og intervjuet 32 femåringer i fire forskjellige barnehager.

– Mobbing i barnehagen er verbal, relasjonell og fysisk. Og barna selv forteller under intervjuer at det å bli utestengt fra lek er det de forbinder med mobbing.

– Under våre observasjoner ser vi alt fra barn som slår andre barn, og barn som prøver å komme inn i leken, men som gang på gang blir avvist, sier hun.

– Vi vet at barn allerede fra første dag i barnehagen starter det sosiale samspillet med andre barn, at de etablerer lek, øver seg og legger grunnlaget for vennskap. Det betyr at det er her arbeidet mot mobbing starter: I leken og i støtten til barn når de etablerer vennskap, sier Lund.

Fra forskningsrapporten «Hele barnet, hele løpet» :

Ei jente står sammen med tre andre jenter, og den ene jenta kaster flere ganger vann i ansiktet hennes. Hun sier ingenting og gjør ikke motstand. I en annen situasjon er samme jente med i mor-far-barn rollelek. Jenta ligger helt stille og tar passivt imot irettesettelser fra en av guttene i cirka 10 – 15 minutter. Da jeg spør henne senere hva de lekte, og hva som var hennes rolle svarer hun «vet ikke».

Mobbeatferd i barnehagen har lett for å «smitte»

Professor Ella Cosmovici Idsøe mener også at det å ekskludere andre i leken er en vanlig mobbeatferd i barnehagen, og noe som kan gjøre veldig vondt for den som blir utsatt for det.

– Et eksempel på dette kan være Maria, som er en veldig sterk jente som liker å bestemme over ting. Når barna skal leke familie-rollespill, er det alltid hun som bestemmer hvem som skal være mor og far. Men saken er at hun alltid bestemmer at Jonas skal være grisen fordi han er tykk. Han får aldri lov til å være noe annet, da det er Maria som alltid setter reglene.

– Et annet typisk kjennetegn ved mobbeatferd i barnehagen, er at den har veldig lett for å «smitte».

– Hvis for eksempel Sonja har vært i dyreparken og en person begynner å rope at Sonja er en flodhest, er det veldig lett for at de andre barna også roper med. På grunn av at små barn ikke har kommet så langt i den kognitive utviklingen, har de en tendens til å imitere andre. Dette er derfor en farlig lek i barnehagen, sier hun.

Foreldre kan bidra med forebygging

– På hjemmefronten bør fokus ligge på å prøve å utvikle sosial kompetanse hos barna ved å lære dem å dele og være snill mot andre. Samt å snakke med barna om hva det betyr å være en god venn. Mange barn kommer i barnehagen uten å ha denne kompetansen, de eksperimenterer og prøver seg frem men har ikke peiling på hva det betyr å ha gode sosiale relasjoner og de vet ikke hvordan de kan leke med andre på en positiv måte, sier Idsøe.

Hun mener det ikke er riktig å si til barnet at det kan få lov til å «ta igjen» dersom noen gjør dem noe galt.

– Det er bedre å fortelle dem at de må gi beskjed til en voksen og om den voksne ikke hører må de si det flere ganger. Ingen skal oppleve å ha det vondt i barnehagen.

Idsøe tror enkelte også har lett for å undervurdere hva små barn er i stand til å skjønne når det gjelder rett og galt.

– På skolen definerer man mobbing ut fra at ting gjøres med vilje, og enkelte tror at små barn ikke skjønner dette. Men selv en treåring vet hva det vil si å gjøre ting med vilje eller ikke.

– Barn lærer mobbeatferd fra flere steder, det kan være fra spill, tv, eldre søsken eller fra foreldre som snakker nedlatende om andre. De er vitner til alt som skjer og imiterer det når de kommer i barnehagen. Men jeg vil ikke stemple noen som «mobber» eller «mobbeoffer». Mobbing er negativ atferd som kan og må avlæres tidlig før det blir et fast handlingsmønster, sier hun.

LES OGSÅ: «Petter» (4) var den eneste som ikke fikk komme i bursdagen

Slik kan du oppdage om barnet ditt blir mobbet

Professor Ingrid Lund sier det viktigste foreldre kan gjøre for å oppdage mobbing, er å ha som rutine at familien deler dagens opplevelser med hverandre.

– På den måten blir det en kultur i familien på å dele det som betyr noe av smått og stort med hverandre. Da er det helt nødvendig at foreldre lytter, er nysgjerrig på en god måte, er interessert og spør mer. Barns atferd forteller også en historie. Om barnet trives, er glad, trist eller lei seg. Da må de voksne «lese» atferden.

– Når mobbing skjer vil barns atferd ofte være ett av de første tegnene som voksne kan se; blir mer stille enn vanlig, blir mer sint enn vanlig, spiser dårligere, sover dårligere, er urolig og vil ikke i barnehagen kan være noen atferdsuttrykk som tegn på at barnet ikke har det godt, sier hun.

Dersom mobbingen i barnehagen ikke stoppes, mener hun den kan følge barnet videre oppover i skolen.

– Vi vet mye om at det å etablere vennskap og mestre sosiale situasjoner er en beskyttelse for senere utvikling. Det er også slik at barna «drar med seg» negative erfaringer og blir mer sårbare når de skal inn i nye relasjoner og kontekster.

– Forskning viser klare sammenhenger til dårlig selvfølelse, sårbarhet i relasjoner til andre senere i livet, psykiske helseplager relatert til depresjon og sosial angstproblematikk. Så livsmestringsopplevelser får dårligere kår for de barna som utsettes for mobbing der det ikke stoppes, sier hun.

Ella Cosmovici Idsøe peker på at mobbing også kan gi seg utslag i at barnet plutselig blir mer irritabel eller aggressiv, klager over at det har vondt i hodet eller i magen, eller begynner å tisse på seg lenge etter at det har sluttet med bleier.

I slike tilfeller mener hun det er grunn til å ta det opp med barnehagen.

– Dette behøver ikke være tegn på at barnet blir mobbet, det kan også skyldes andre ting. Men det kan være lurt å ta kontakt med barnehagen og spørre om det kan være noe som skjer i barnehagen som gjør at barnet reagerer på denne måten. Slik kan de være obs på det og følge mer med, sier hun.

LES OGSÅ: Fem spørsmål foreldre ikke tør stille barnehagen

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet

Vi bryr oss om ditt personvern

KK er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer