Språkutvikling hos barn 0-3 år

Språkutvikling hos barn 0-3 år

Her er en skisse over når barn oppøver seg visse språkferdigheter. Barn utvikler seg i forskjellig tempo. En skjematisk oversikt vil alltid være en forenkling av virkeligheten, men det kan allikevel gi en pekepinn på hva som er normalt i språkutviklingen.
Noen barn kan være sene til å snakke, men har åpenbart en normal språkforståelse fordi de utfører det de blir bedt om på riktig måte. Ta opp dine eventuelle bekymringer om barnets utvikling opp med helsesøster eller barnets lege.

Språkutvikling hos barn
Språkutvikling hos barn Vis mer

 

Kilde: "Pediatri og pediatrisk sykepleie". Randi Grønseth og Trond Markestad. Fagbokforlaget, 1998. Kapittel 3: Psykomotorisk utvikling. Dette skjemaet er basert på deler av figur 1 (modifisert etter Denver Developmental screening test)

Sjekk KKs kjærlighetshoroskop

Saker spesielt utvalgt for deg: