<b>TANGFORLØSNING:</b> Når barnet trenger hjelp for å komme ut. Foto: Shutterstock ©
<b>TANGFORLØSNING:</b> Når barnet trenger hjelp for å komme ut. Foto: Shutterstock ©

Tangforløsning

Mange barn fødes ved hjelp av tang eller vakuum.

Det er ikke sjeldent at man i siste del av fødselen trenger assistert fødselshjelp for å få barnet ut. Tang og vakuum er mye brukt på norske fødestuer.

Tangforløsning er et operativt inngrep for å korrigere unormale dreininger av fosteret i fødselskanalen, eller for å assistere den fødende i den siste delen av utdrivningsfasen under fødselen." (Medisinsk leksikon, bind 5, kunnskapsforlaget, fjerde utgave 1995)

Tangen er formet slik at dens to krumme armer blir lagt på hver side av fosterets hode. Armene låses så i et grep som gjør at de ikke glir. Fødselshjelperen (legen) kan så med håndkraft dreie fosterts hode og trekke det frem gjennom fødselskanalen.

Tangforløsning krever som regel at den fødende blir bedøvet, ved f.eks. generell narkose.

Sjeldent skader

Fødselstangen har blitt brukt i fødsler i over 300 år, og har reddet mange liv.

Lege Anne Tandberg hos Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus forteller at det er sjelden barn blir skadet ved bruk av tang under fødselen.

Denne typen forløsninger innebærer derimot en økt risiko for at kvinner kan få rift. I en normal fødsel vil risikoen for rift være 1,6 %, mens ved bruk av tang øker risikoen til ca. 5 %.

– Men så er det er jo også alltid en årsak til at vi må gripe inn og forløse. Alternativet er keisersnitt som er et mye større inngrep.

– De vanligste årsakene til at man må bruke tang er at det haster at barnet blir født på grunn av mistanke om surstoffmangel eller at kvinnen har trykket i en time og barnet fortsatt ikke er født. Man regner da at kvinnen trenger hjelp på slutten, forklarer hun.

FØDSELSTANGEN: Har reddet mange liv! Foto: Shutterstock ©
FØDSELSTANGEN: Har reddet mange liv! Foto: Shutterstock © Vis mer

Tang kontra sugekopp

I enkelte fødsler benyttes det i stedet vakuum (sugekopp) for å hjelpe barnet ut. I følge Medisinsk Fødselsregister skjedde 852 fødsler ved hjelp av tang i 2013. Bruken av vakuum er større. 5176 barn kom til verden med hjelp av vakuum samme år. 

Tandberg forteller at vakuum som regel blir brukt om man er i tvil om hvordan fosterhodet har dreid.

Tang blir gjerne foretrukket i situasjoner når fosterhodet har dreid ferdig, det vil si at barnets nese peker enten rett ned eller rett opp.  

– Tangen ligger beskyttende rundt hodet til barnet og gir en bedre kontroll under forløsningen. Ved vakuum drar man i hodehuden til barnet. Vakuum lager en bloduttredelse på barnehodet som forsvinner etter et par dager, sier hun.

Til forsiden