Tran og grønnsaker kan forebygge svangerskapsforgiftning
Tran og grønnsaker kan forebygge svangerskapsforgiftning Vis mer

Tran og grønnsaker kan forebygge svangerskapsforgiftning

Gravide som tar tran og som spiser rikelig med grønnsaker har lavere risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning (preeklampsi). Dette viser to publiskasjoner utgått fra forskere ved folkehelseinstituttet. Studiene omfatter 23 400 førstegangsfødende som har vært med på mor og barn undersøkelsen. 

Svangerskapsforgiftning er en alvorlig tilstand
Svangerskapsforgiftning oppstår i siste halvdel av svangerskapet, og kjennetegnes av høyt blodtrykk og protein i urinen. Det er en komplikasjon som rammer 3-5 % av alle gravide. I lette tilfeller kan mor være upåvirket av tilstanden, men i alvorligere tilfeller kan svangerskapsforgiftning bli livstruende for mor og foster. Den eneste behandlingen er forløsning, og svangerskapsforgiftning er derfor en viktig årsak til for tidlig fødsel. Årsakene til svangerskapsforgiftning er ukjente, men mange av risikofaktorene, for eksempel overvekt, høyt blodtrykk og diabetes, er de samme som for hjerte-karsykdom. Det er tidligere vist at enkelte komponenter i kostholdet som sukker, fett og kostfiber påvirker risikoen for svangerskapsforgiftning, og den nye studien bygger opp under dette. Dette er imidlertid den første gangen at kvinners kosthold i form av ulike kostmønster er undersøkt mot svangerskapsforgiftning. Les mer om svangerskapsforgiftning her.

Vitamin D forebygger svangerksapsforgiftning
Den ene studien viste at kvinner som tar tilskudd med vitamin D (for eksempel tran), har lavere risiko for svangerskapsforgiftning enn de som ikke gjør det. Effekten var mest uttalt for de som daglig tok vitamin D tilsvarende mengden i en barneskje tran. Den andre studien viste at kvinner som spiser mye grønnsaker og frukt og bruker vegetabilske oljer i kostholdet, har lavere risiko for å utvikle svangerskapsforgiftning enn kvinner som spiser lite av disse matvarene.

Det har lenge vært et generelt råd for gravide å spise mer grønnsaker. - At dette også kan beskytte mot svangerskapsforgiftning er et viktig funn. Det har tidligere vært undersøkt om tilskudd av antioksidanter (som vitamin C og E tilskudd) kunne redusere risikoen for svangerskapsforgiftning. Disse undersøkelsene har imidlertid ikke gitt samme resultater som vi her ser hos de som får i seg antioksidanter gjennom kosten, understreker forsker Anne Lise Brantsæter i Divisjon for miljømedisin ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Dette skal du ikke spise
Denne studien viste også at et kosthold med mye bearbeidet kjøttmat (for eksempel pølser og hamburgere), lyst brød, salte snacks og sukkerholdig drikke er assosiert med økt risiko for svangerskapsforgiftning. Dette gjelder særlig dersom kvinnene samtidig spiste lite grønnsaker.

Studien har tatt hensyn til en rekke andre faktorer som kan tenkes å påvirke resultatene, som kvinnenes totale energiinntak, bruk av ulike typer kosttilskudd, kroppsmasseindeks, alder, utdannelse og forhøyet blodtrykk.