BRUDD: KK brøt god presseskikk i en nettartikkel som ble publisert i april i år.  Foto: NTB scanpix
BRUDD: KK brøt god presseskikk i en nettartikkel som ble publisert i april i år. Foto: NTB scanpix Vis mer

Meninger

KK har brutt god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener KK brøt god presseskikk i en nettartikkel der artisten Tomine Harket svarte på spørsmål, «Q&A», i anledning kosmetikkmerket Max Factors nye kampanje #MyFactor, der Harket var aktuell som et av kampanjens ansikt utad.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel på KK.no, der artisten Tomine Harket svarte på spørsmål, «Q&A», i anledning kosmetikkmerket Max Factors nye kampanje #MyFactor, der Harket var aktuell som et av kampanjens ansikt utad. Artikkelen var illustrert med et reklamebilde og en reklamefilm fra kosmetikkmerket som viste Harkets deltagelse i kampanjen. Enkelte spørsmål og svar handlet om å finne din/sin faktor.

Klageren, som er redaktør og kritisk mediebruker, mener artikkelen ligner reklame, og at dette er ukritisk videreformidling av PR-stoff. Det vises til at innholdet i artikkelen kommer fra et PR-byrå, men er presentert som et journalistisk intervju med artisten. Klager mener leserne ikke har noen forutsetninger for å forstå at innholdet er produsert av utenforstående, og mener dette er et åpenbart brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 2.7. I tillegg mener klager at artikkelen etter en helhetsvurdering også rammes av VVP punkt 2.6. I dette tilfellet er journalistikken minst like «reklameaktig» som tekstene som er merket som «annonse», skriver klager. Han peker også på VVP punkt 2.8, om en mulig annonsørbinding.

image: KK har brutt god presseskikk

KK opplyser at redaksjonen ble tipset om saken av et PR-byrå og at dette ble redaksjonelt vurdert som en nyhet for KKs lesere. Journalisten fikk tilsendt pressemateriell med en «Q&A» med Harket, og det anføres at KK tok bevisste grep og kuttet ut en del spørsmål som gikk direkte på produktomtale. KK byttet også ut bilder tilsendt fra byrået med egne bilder, og har i ettertid også byttet ut forsidebilde/illustrasjonsbildet som opprinnelig var levert av kosmetikkmerket. I ettertid har de også utvidet artikkelen med et egent intervju med Tomine Harket. At selve artikkelen baserer seg på en pressemelding, mener KK ikke er unikt i journalistikken. At kosmetikkmerket nevnes var også relevant og nødvendig for saken, skriver KK. Påståtte bindinger mellom kommersiell og redaksjonell interesse avvises, og det opplyses ellers at KK.no merker det kommersielle stoffet tydelig.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis understreke at det ikke har kommet frem opplysninger i tilsvarsrunden som skulle tilsi at artikkelen er publisert på grunn av en annonsørbinding til kosmetikkmerket, og utvalget kan ikke se at punkt 2.8 i VVP er brutt.

Utvalget er enig med KK at det ikke er et presseetisk forbud mot å omtale reklamekampanjer redaksjonelt. Det er heller ikke noe presseetisk forbud mot å omtale produkter og merkenavn - eller å formidle stoff fra pressemeldinger og annet PR-materiell. Det avgjørende er at det redaksjonelle innholdet er resultat av en uavhengig redaksjonell vurdering, og at PR-stoff ikke videreformidles ukritisk jf. VVP-punkt 2.7.

Utvalget forstår at det for KK er en nyhet at Tomine Harket var kosmetikkmerkets nye ansikt utad, og at dette hadde aktuell og allmenn interesse. Omtalen er, slik utvalget ser det, journalistisk motivert og resultat av en redaksjonell vurdering. Utvalget mener klagers anførsler om brudd på 2.6 ikke er relevant, fordi dette er redaksjonelt, ikke kommersielt innhold. 

Problemet er måten KK har formidlet nyheten på. Utvalget har mange ganger uttalt at en særlig aktsomhet og kildekritisk vurdering er nødvendig når redaksjonen mottar PR-stoff.

Dersom redaksjonen publiserer tekst, bilder, grafikk, lyd- eller videoopptak som er hentet fra PR-materiell, har utvalget også tidligere uttalt at leserne skal gjøres oppmerksom på dette. Utvalget ser at det kommer tydelig frem av artikkelen at bilde og filmen er levert av kosmetikkmerket. Derimot fremkommer det ikke av artikkelen at også teksten i intervjuet kommer fra kosmetikkmerket. Utvalget viser til VVP-punkt 2.7: «Unngå ukritisk videreformidling av PR-stoff».

KK har brutt punkt 2.7 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 20. juni 2017

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Eva Sannum, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg, Nina Fjeldheim, Reidun Førde, Eva Sannum

Sjekk KKs kjærlighetshoroskop

Saker spesielt utvalgt for deg: