Eldreomsorg

Redd for å ikke få hjelp fra kommunen

Mange eldre stoler ikke på at de vil få gode tjenester i kommunen sin, ifølge en ny undersøkelse.

FRYKTER MANGEL PÅ HJELP: De fleste av oss ønsker å bo hjemme lengst mulig - men mange frykter de ikke vil bli ivaretatt av kommunen de bor i - spesielt i store kommuner. Foto: NTB/Shutterstock
FRYKTER MANGEL PÅ HJELP: De fleste av oss ønsker å bo hjemme lengst mulig - men mange frykter de ikke vil bli ivaretatt av kommunen de bor i - spesielt i store kommuner. Foto: NTB/Shutterstock Vis mer
Publisert

Denne artikkelen ble først publisert på nettsiden vi.no. Dette innholdet er nå overført til kk.no. Les mer om overføringen

Få tilgang til våre aller beste artikler på Vi Pluss her, og motta nyhetsbrev ved å registrere deg her.

Tiltroen til at eldre som bor hjemme får gode kommunale tjenester er liten blant eldre i store kommuner. De tror heller ikke eldre vil få et godt tilbud i framtida, skriver Huseierne.no.

Avsløringene kommer i en fersk undersøkelse som Ipsos har gjort for Huseierne og Pensjonistforbundet.

Deltakerne i undersøkelsen, «Eldres boligbehov 2023», har vært medlemmer i Huseierne som er 55 år eller eldre. Huseierne er en landsomfattende forbrukerorganisasjon for alle som eier sin egen bolig, sameier, borettslag og gårdeiere.

I det siste har vi også kunnet lese flere historier om eldres opplevelser som pleietrengende i norske kommuner, som NRKs sak om lovbrudd på norske sykehjem og VGs artikkel om demensrammede Knut som måtte ligge tre måneder på sykehus i påvente av sykehjemsplass.

Bedre i små kommuner

Det er imidlertid stor forskjell på store og små kommuner, for det er større optimisme i små kommuner, ifølge undersøkelsen:

  • Store kommuner: 9 prosent av eldre i store kommuner svarer at de i stor grad tror kommunen tilbyr gode tjenester til eldre som bor hjemme. Bare 7 prosent tror at deres kommune kommer til å tilby gode tjenester hos hjemmeboende eldre i framtida.
  • I mellomstore kommuner svarer 13 prosent at de tror kommunen tilbyr gode tjenester til eldre som bor hjemme.
  • Små kommuner: I de minste kommunene svarer 1 av 4 at de i stor grad tror de eldre får et godt tilbud. 17 prosent av de eldre i distriktskommunene tror de eldre i stor grad vil få et godt tilbud fra kommunen i framtida.

Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne uttaler til eget medlemsblad, Huseierne.no, at de store kommunene har en jobb å gjøre, både med informasjon og bedre tilrettelegging til eldre som kan og ønsker å bo hjemme.

- Tillit til kommunale tjenester er avgjørende for at eldre kan bo hjemme lengst mulig, sier Meyer til bladet.

Troen på å bo trygt hjemme

I juni la Regjeringen fram en ny reform: «Fellesskap og mestring – bo trygt heime».

– Alle eldre i Norge skal ha en trygg og god alderdom. Vi kommer til å få en kraftig vekst i antall eldre. Denne eldrereformen strekker seg fra hverdagslivet og lokalsamfunnet via boliger og hjemmetjenester til samhandling med sykehusene. Hele samfunnet må bli mer aldersvennlig. Flere eldre skal kunne leve aktive liv lenger og oppleve trygghet i eget hjem, og så skal de som ikke kan bo hjemme, også ha trygge, gode og verdige liv, uttalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da reformen ble framlagt.

Basert på undersøkelsen fra Huseierne er det imidlertid lav tillit til at man får - eller at man vil få - god tilrettelegging i egen kommune som eldre:

På landsbasis mener 4 av 10 eldre at deres kommune i liten grad eller ikke i det hele tatt er forberedt på at det blir flere eldre. 6 av 10 av de spurte mener det både er den enkeltes og det offentliges ansvar å sikre at eldre får en tilpasset bolig om de trenger det som følge av endret helsetilstand.

Hvem har ansvaret for tilrettelegging av bolig?

Tidligere undersøkelser viser at 7 av 10 mener at det offentlige må ta ansvar for at de som trenger det, får tilrettelagt bolig. Men slik er det ikke - selv om du kan få noe støtte til tilrettelegging.

Faktisk vil mange få problemer med å bo hjemme som eldre: 2 av 3 bor i boliger som er dårlig egnet. Boligene er ikke tilrettelagt med livsløpsstandard - og heller ikke for å motta pleiehjelp i hjemmet.

Så hvilke ordninger finnes, om du ønsker å bli boende i egen bolig - men du trenger tilrettelegging for at det skal være praktisk mulig? Visste du for eksempel at du kan få tilskudd fra Nav, som kan gå til varig endring av boligen din i stedet for hjelpemidler? Dette kan du lese mer om i denne artikkelen på Vi.no (krever abonnement).

- Må styrke innsatsen i kommunene

I forbindelse med framleggingen av bo trygt hjemme-reformen nevnt ovenfor, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) at innsatsen i kommunene må styrkes, for å møte samfunnsendringene med flere eldre.

- Vi har en utfordring med mangel på egnede boliger for eldre, særlig i distriktene. Regjeringen vil derfor føre en aktiv boligpolitikk som stimulerer til at eldre har tilgang til egnet bolig og blir inkludert og får deltatt i nærmiljøet, sier Gjelsvik.

Blant tiltakene i reformen er et eldreboligprogram, som skal bidra til både tilpasninger i eldres hjem slik at de kan bo hjemme lenger og til bygging av omsorgsboliger, trygghetsboliger og sykehjemsplasser. Regjeringen peker også på en ny hjemmetjeneste som skal bidra til at eldre får møte få og faste medarbeidere, bedre grunnbemanning og færre vikarer.

Forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet påpeker overfor Huseierne at det er mye som må gjøres for å innfri regjeringens mål om at flere skal bo trygt i eget hjem lengst mulig.

- Pensjonistforbundet etterlyser en mer aktiv boligpolitikk, der statlige økonomiske midler kan bistå både privatpersoner og kommuner for å tilpasse nåværende boliger og bygge nye egnede boliger, sier Davidsen.

Følg på Instagram Abonner på KK magasinet